• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajien vinkkejä vanhemmille – näin varmistat hyvän koulunalun lapsellesi

05.08.2019 - 11.41 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n julkaisema huoneentaulu antaa vanhemmille konkreettisia neuvoja, joilla lapsen koulupolku sekä kodin ja koulun yhteistyö saavat hyvän alun. Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen mukaan vanhemmat kaipaavat opettajalta varmuuden siitä, että myös he ovat tervetulleita kouluun.

Kysy lapseltasi koulupäivän kulusta. Osoita lapsellesi, että sinulle on tärkeää, että koulunkäynti sujuu hyvin. Kysy, mitä koulussa opittiin ja miten leikit välitunnilla sujuivat. Kehu onnistumisia, ja rohkaise lastasi uteliaisuuteen uuden edessä.

Nämä lauseet on poimittu OAJ:n tuoreesta julkaisusta ”Opettajien vinkkejä vanhemmille – näin varmistat hyvän koulunalun lapsellesi”.

Huoneentaulu on laadittu, koska koulutien alku tai koulun vaihtaminen on aina jännittävä tilanne niin lapselle kuin hänen vanhemmalleen. Tärkeintä koulun alussa on muistaa, että koululla, opettajilla ja vanhemmilla on täsmälleen sama päämäärä: lapsen paras.

Ohjeissa kehotetaan vanhempia luottamaan opettajan ammattitaitoon. Opettaja on opettamisen ja kasvatuksen huippuasiantuntija, vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita tuntijoita. Onnistunut kasvatusyhteistyö edellyttää yhteistä luottamusta ja avoimuutta molemmilta osapuolilta, ja sen avulla taataan lapselle onnistunut koulutuspolku.

Huoneentaulussa toivotaan, että vanhempi tukee lasta koulun pelisääntöjen omaksumisessa ja kannustaa tätä oma-aloitteisuuteen.

Vanhemmat toivovat opettajilta rohkaisua

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen mielestä OAJ:n laatimat ohjeet tulevat tarpeeseen.

– Ensimmäistä luokkaa aloitettaessa luodaan yhteistyö kodin ja koulun välille. Positiiviselle pohjalle rakennettu yhteistyö kantaa pitkälle ja auttaa myös silloin, kun eteen tulee vaikeampia asioita, Siimes korostaa.

Siimeksen mielestä opettajan kannattaa käyttää alussa aikaa vanhempiin tutustumiseen ja yhteistyön luomiseen.

– Vanhemmat tarvitsevat kannustusta ja rohkaisua, ja on tärkeää viestiä heille, että he ovat tervetulleita kouluun.  Alussa kannattaa pitää tiiviisti yhteyttä kotiväkeen ja kertoa koulun arjesta, jotta vahva luottamus opettajan ja vanhempien välille syntyy ja vanhemmat saavat hyvän kuvan siitä, mitä koulussa päivän aikana tapahtuu.

Vanhemmat keskinäiseen yhteistyöhön

Sekä OAJ että Vanhempainliitto kannustavat vanhempia keskinäiseen yhteistyöhön.

– Perheiden arjen ja lapsen kaverisuhteiden kannalta on iso merkitys, jos vanhemmat tuntevat toisensa. Vanhempainilloissa ja muissa tapaamisissa kannattaa käyttää aikaa vanhempien keskinäiseen tutustumiseen. Vanhempia on hyvä kannustaa järjestämään yhteistä toimintaa luokan kesken ja vaihtamaan yhteystietojaan.

Siimeksen mukaan kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää alakoulussa, mutta yhtä tärkeää on kannustaa myös yläkoululaisten vanhempia osoittamaan kiinnostusta nuoren koulunkäyntiä kohtaan ja tekemään yhteistyötä koulun kanssa.

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Leena Koskela

Tutustu Vanhempainliiton oppaisiin