• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppilaalle on tarvittaessa järjestettävä opetusta pienryhmästä – kansa ja puolueet kannattavat

28.03.2019 - 10.10 Uutinen
Kuvituskuva

Oppimisen tukea on voitava tarvittaessa järjestää pienryhmässä. Tätä mieltä ovat suomalaiset ja puolueet.

Suomalaisista peräti 96 prosenttia on sitä mieltä, että oppilaalle täytyy järjestää opetusta pienryhmässä, jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen. Melko tai täysin eri mieltä on vain yksi prosentti suomalaisista.

Kansalaisten mielipiteet selviävät OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Pienryhmäopetus saa tasaisesti kannatusta eri-ikäisten vastaajien keskuudessa.

Myös puolueet kannattavat pienryhmiä

Kansan lisäksi myös puolueet kannattava pienryhmäopetusta. OAJ ja Opettaja-lehti selvittivät eduskuntapuolueiden kantoja alkuvuodesta.

Kd, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, siniset ja rkp olivat täysin samaa mieltä, että pienryhmäopetus pitäisi nähdä tasavertaisena oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotona muun tuen rinnalla. Muutkin eduskuntapuolueet kannattivat pienryhmiä.

OAJ: Oppimisen riittävä tuki estää syrjäytymistä

Toimiva oppimisen tuki on yksi ratkaisu, jota OAJ esittää syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Pienryhmät ovat olennainen osa toimivaa tukea.

Nopeasti kasvava joukko lapsia ja nuoria jää ilman elinikäisessä oppimisessa ja työelämässä vaadittavia perusvalmiuksia, koska heiltä puuttuu riittävän varhainen oppimisen tuki. Tarvittavan tuen aloittaminen on OAJ:n mielestä liian byrokraattista ja tukitoimet riittämättömästi resursoituja.

Helmikuussa OAJ esitti, että oppimisen ja koulunkäynnin tuki tulisi uudistaa pikapuoliin. Käyttöön tulisi ottaa esimerkiksi osa-aikainen pienryhmäopetus uutena tukimuotona. Myös erityisopettajien määrästä pitäisi OAJ:n mielestä säätää lailla.

Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen muistuttaa blogissaan, että tarvitaan varsinkin erityisen tuen vaikutusten ymmärtämistä, jotta oppilaan lakiin kirjoitettu oikeus saada tarvitsemaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteutuu.

Näin OAJ korjaisi oppimisen tukea
  • Erityisopettajien vähimmäismäärästä on säädettävä lailla.
  • Lisäksi on otettava käyttöön uusi tukimuoto, osa-aikainen pienryhmäopetus.
  • Samaten oikeus erityisluokkaopetukseen on säädettävä nykyistä velvoittavammaksi.
  • Oppimisen ja koulunkäynnin tuen rahoitusta pitäisi muuttaa niin, että valtionosuusrahoitus seuraa tuen tarpeessa olevaa oppilasta.

>> Lue lisää OAJ:n ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

 

Teksti: Salla Hongisto
Kuva: Leena Koskela

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee