• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppilaitosten työtilaongelmien korjaamiseksi tarvitaan vastuiden määrittelyä

25.02.2019 - 11.58 Tiedote
Kuvituskuva

Opettajien ja esimiesten havainnot ja ilmoitukset työtilojen terveyshaitoista eivät läheskään aina johda toimenpiteisiin. OAJ esittääkin jokaiseen organisaatioon toimintamallia, joka nopeuttaisi ja selkeyttäisi työtilojen terveysongelmiin puuttumista.

Oppilaitosten työtilaongelmien hoitamiseen liittyvät vastuut on selkeytettävä niin, että työtiloissa tehdään tarpeelliset korjaukset.  Kaikkien työntekijöiden pitää tietää siitä, kuinka koulu-, päiväkoti- ja oppilaitostyötilojen puutteista ilmoitetaan, mitä siitä seuraa ja kuinka asiasta tiedotetaan, OAJ:n työelämäasiamies Kari Kinnunen  tähdentää.

Opettajien mielipiteitä työtilojen terveellisyydestä selvitettiin Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS ja Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinkon verkkokyselyssä, johon osallistui 888 Opetusalan Ammattijärjestön ja 328 Tehyn jäsentä.

— Opettajien vastauksissa ilmeni odotetusti monenlaisia työtiloihin liittyviä haittoja. He nostivat esille muun muassa puutteellisen ilmanvaihdon ja melun sekä sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamat haitat terveydelle. Myös epäsopiva lämpötila, ahtaus ja epäsiisteys olivat yleisiä epäkohtia, Kinnunen kertoo.

Lähes kahdella kolmasosalla koko vastaajajoukosta oli negatiivisia kokemuksia työtilan terveyshaitoista ja joka viides koki tilanteen todella huonoksi.

— Verkkokyselyn tulokset täydentävät sitä kuvaa, joka on jo aiemmin saatu OAJ:n omassa sisäilmatutkimuksessa.

— Pysäyttävää oli osallistujien oli kokemus siitä, että heidän havaintojaan ei oteta vakavasti. Vaikka ongelmista ilmoitetaan, siitä ei useinkaan seuraa mitään, Kinnunen kuvaa.

— Tilojen terveystekijöihin on panostettava, kun rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Myös hankintaosaamista on lisättävä. Se koskee koko prosessia, kilpailutusta, tilaamista ja valvontaa. OAJ onkin juuri äskeittäin ohjeistanut johtajia ja rehtoreita siitä, mikä on heidän roolinsa rakennusprojekteissa.

Verkkokyselyssä OAJ:n ja Tehyn jäseniä pyydettiin omin sanoin arvioimaan, mitkä tekijät heikentävät tervettä työtilaa ja mitkä ovat suurimmat ongelmat terveen työtilan kannalta. Osallistujilta kysyttiin myös, miten ongelmiin on puututtu ja millaisia ratkaisuja on löydetty. Kysely toteutettiin lokakuussa 2018.

Kuva Leena Koskela