• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppivelvollisuus jatkumaan toiselle asteelle? Kansalta vahva tuki

22.03.2019 - 13.08 Uutinen
Kuvituskuva

Kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että oppivelvollisuuden pitäisi jatkua toiselle asteelle. Tämä on saanut tukea myös tutkijoilta. Puolueet ovat asiasta eri linjoilla, mutta päättäjätkin lupaavat toimia, jotta kaikki saavat toisen asteen tutkinnon.

Peräti 72 prosenttia suomalaisista haluaa, että oppivelvollisuus ulotetaan koskemaan myös toisen asteen koulutusta. Oppivelvollisuuden pidentämistä loppupäästä kannattiavat vahvimmin 15–24-vuotiaat, eli ne ikäluokat, joita asia läheisimmin koskettaa.
 
Tiedot käyvät ilmi OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jolla selvitettiin kansan näkemyksiä erilaisista koulutuspoliittisista kysymyksistä.

OAJ:n esitykselle tukea myös tutkijoilta

OAJ on jo pitkään pitänyt esillä oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle keinona esimerkiksi ehkäistä nuorten syrjäytymistä.
 
”Jos toinen aste olisi velvoittava nuorille, se parantaisi heidän työllisyys- ja tulokehitystään tulevaisuudessa. Peruskoulun päättäneiden työllisyysaste on 43 prosenttia kun ammattikoulun jälkeen se on 72 prosenttia. Työllisyydestä seuraisi korkeampia verotuloja ja alempia sosiaaliturvamenoja. Nuoret itse haluavat tätä myös,” Nina Lahtinen kirjoittaa blogissaan.
 
OAJ:n vuosi sitten julkaisemassa oppivelvollisuusmallissa oppivelvollisuus päättyisi, kun nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttänyt 19 vuotta. Pelkällä ”pakolla” OAJ ei oppivelvollisuutta uudistaisi. Olennaista olisi uudistuksen yhteydessä myös lisätä oppilaiden saamaa kasvun ja oppimisen tukea siten, että jokainen oppilas saisi riittävästi tukea heti, kun tarvetta ilmenee.  
 
Myös tutkijat ovat kannattaneet oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle. Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että oppivelvollisuusiän nostolla on ollut positiivisia vaikutuksia koulutustasoon, työmarkkinoille siirtymiseen ja lopulta myös tulotasoon, työllisyyteen ja erilaisiin yksilön sosiaalisiin ominaisuuksiin. 

Kysymys jakaa puolueita – kaikki lupaavat kuitenkin pyrkiä takaamaan toisen asteen tutkinnon kaikille

Vaikka kansa on vahvasti ajatuksen takana, puolueista vain vihreät, sdp ja vasemmistoliitto ovat täysin samaa mieltä siitä, että oppivelvollisuus on ulotettava koskemaan myös toisen asteen koulutusta. Täysin eri mieltä asiasta ovat kd, kokoomus, siniset ja rkp. Myös perussuomalaisetkin suhtautuu asiaan kielteisesti. Tiedot käyvät ilmi OAJ:n ja Opettaja-lehden alkuvuonna tekemästä kyselystä.
 
Vaikka osa puolueista suhtautuu nuivasti oppivelvollisuuden pidentämiseen toiselle asteelle, ovat puolueet yhdestä asiasta samaa mieltä: jokaiselle pitää taata toisen asteen tutkinto. Tammikuun lopussa Educa-messuilla kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat lupasivat tehdä vahvoja toimenpiteitä, jotta tämä toteutuu.
 
Educassa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistutti päättäjiä laskelmista, joiden mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Kun koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on noin 60 000 nuorta, hintalapuksi saadaan 60 miljardia euroa.

"Jos toiselle asteelle ulottuva oppivelvollisuus ei kelpaa, niin poliitikot joutuvat vastaamaan, mikä on syrjäytyneiden sosiaaliturva, ja mistä se maksetaan," Luukkainen sanoi.

OAJ: On aika uudistaa 100 vuotta vanha oppivelvollisuusmalli

  • Nykyinen oppivelvollisuusmalli on jo 100 vuotta vanha. OAJ onkin esittänyt oppivelvollisuusmallin kokonaispäivitystä tälle vuosisadalle.
  • Oppivelvollisuuden uudistaminen on OAJ:n mielestä välttämätöntä, jotta voimme vähentää koulupudokkuutta ja nostaa suomalaisten osaamistasoa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikille 5–6-vuotiaille velvollisuutta osallistua esiopetukseen ja joustavammin etenevää, mutta vahvemmin tuettua oppivelvollisuutta. Riittävän tuen varmistaminen edellyttää myös arvioinnin yhdenvertaisuuden parantamista ja selkeiden vähimmäisosaamisen kriteerien määrittelyä.
  • Osaamisvaatimukset ovat kasvaneet, joten toisen asteen opintojen pitää OAJ:n mielestä kuulua oppivelvollisuuteen aina siihen asti, kun opiskelija täyttää 19 vuotta.
  • OAJ:n oppivelvollisuusmalli on esitetty kattavasti omassa julkaisussaan.
  • Eduskuntavaalien alla OAJ muistuttaa oppivelvollisuuden uudistustarpeista. Lue lisää siitä ja muista OAJ:n ratkaisuehdotuksista, joilla voidaan esimerkiksi ehkäistä syjäytymistä: www.koulutusratkaisee.fi

 

Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Leena Koskela

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee

Juuri sinä voit vaikuttaa somessa – #opettajanääni esiin!

Haluamme, että myös opettajat pääsevät esiin, kun heidän työstään puhutaan. Opettaja, kerro työsi merkityksestä sosiaalisessa mediassa #opettajanääni-tunnisteella, ja haasta kollegasi mukaan!

Opettajan ääni esiin