• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oululle iso lasku yt-rikkeestä - korvauksia saa 275 OAJ:läistä

14.11.2019 - 13.02 Uutinen
Kuvituskuva

Oulun kaupunki joutuu maksamaan 275:lle OAJ:n jäsenelle yhteistoimintalain mukaista hyvitystä viivästyskorkoineen lähes puoli miljoonaa euroa, koska laiminlöi yhteistoimintaan liittyviä velvoitteitaan. OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen on tyytyväinen käräjäoikeuden päätökseen.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Oulun kaupungin maksamaan korvauksia viranhaltijoilleen ja työntekijöilleen yt-velvoitteiden rikkomisesta liittyen vuoden 2014 lomautuksiin. Lomautetuista viranhaltijoista ja työntekijöistä 460 nosti asiasta kanteen käräjäoikeudessa. Kanteen nostaneista yli puolet on OAJ:n jäseniä.

Kaupunki tuomittiin maksamaan kullekin kanteen nostaneelle OAJ:n jäsenelle verovapaata hyvitystä 1 500 euroa viivästyskorkoineen 20.2.2017 lukien. Viivästyskoron määrä on tähän mennessä noin 300 euroa kantajaa kohti. Lisäksi kaupunki velvoitettiin maksamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 8 600 euroa.

Tuomio oli odotettu

Käräjäoikeudessa opettajia avustanut OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen on tyytyväinen käräjäoikeuden päätökseen. Tuomio oli odotettu, koska korkein oikeus antoi vastaavasta asiasta ennakkopäätöksen tänä syksynä.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen jälkeen kaupunki esitti kuitenkin väitteen, että nyt tuomitut saatavat olisivat vanhentuneet. Käräjäoikeus oli kuitenkin OAJ:n kanssa samaa mieltä ja katsoi, että kanne oli laitettu vireille määräajan puitteissa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen eli on mahdollista, että kaupunki valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

— Olisi yllättävää ja käsittämätöntä verorahojen haaskaamista, jos kaupunki ei tyytyisi tähän tuomioon. Kaupungin esittämä väite saatavien vanhentumisesta on lakiin perustumaton, Mustonen toteaa.

Yt:t käytiin vasta lomautuspäätösten jälkeen

Kaupunki kiisti laiminlyöneensä yhteistoimintavelvoitettaan. Sen mukaan yt-velvoite täyttyi, kun henkilöstömenojen säästötavoitteista oli järjestetty yt-neuvottelut ennen lomautuspäätöksen tekemistä. Kaupunki järjesti lomautukseen ja sen toimeenpanoon liittyvät yt-neuvottelut vasta valtuuston tekemän lomautuspäätöksen jälkeen.

Korkeimman oikeuden mukaan myös lomautuksen vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin liittyvät yt-neuvottelut olisi pitänyt käydä jo ennen kaupunginvaltuuston tekemää lomautuspäätöstä, sillä yt-neuvotteluiden käymistä edellytetään, kun harkitaan työvoiman käytön vähentämistä. 

Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskeviin asioihin. Mikäli työnantaja ei työvoiman vähentämistä koskevassa tilanteessa noudata yhteistoimintalain velvoitteita, voidaan työnantaja tuomita maksamaan hyvitystä irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle.

OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta löytyy runsaasti lisätietoa yt-menettelystä.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Maija Kauppila