• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oulun kaupunki hävisi yt-riidan – ”Merkittävä ennakkotapaus”

22.08.2019 - 13.50 Uutinen
Kuvituskuva

Korkein oikeus teki merkittävän ennakkopäätöksen tuomitessaan Oulun kaupungin maksamaan kahdeksalle työntekijälle korvausta yt-velvoitteen laiminlyönnistä. OAJ:lla on vireillä vastaavanlainen kanne lähes 300 opettajan osalta, joten lopullinen korvaussumma voi nousta satoihin tuhansiin euroihin.

Korkein oikeus tuomitsi Oulun kaupungin maksamaan hyvitystä kahdeksalle kan­­teen nostaneelle työntekijälle, koska kaupunki ei käynyt yhteistoimintaneuvot­teluja ennen päätöstään lomauttaa työntekijät ja viranhaltijat. Kaupunki joutuu maksamaan kullekin työn­tekijälle hyvitystä 1500 euroa viivästyskorkoineen.

OAJ:lla on vireillä vastavanalainen hyvityskanne 275 opettajan osalta Oulun käräjä­oikeudessa. Käräjäoikeuden käsittely on odottanut korkeimman oikeuden linjausta asiaan. Asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa.

Yt-neuvottelut vasta lomautuspäätösten jälkeen

Kaupunki kiisti laiminlyöneensä yhteistoimintavelvoitettaan. Sen mukaan yt-velvoite täyttyi, kun henkilöstömenojen säästötavoitteista oli järjestetty yt-neuvottelut ennen lomautuspäätöksen tekemistä. Kaupunki järjesti lomautukseen ja sen toimeenpanoon liittyvät yt-neuvottelut vasta valtuuston tekemän lomautuspäätöksen jälkeen.

Korkeimman oikeuden mukaan myös lomautuksen vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin liittyvät yt-neuvottelut olisi pitänyt käydä jo ennen kaupunginvaltuuston tekemää lomautuspäätöstä, sillä yt-neuvotteluiden käymistä edellytetään, kun harkitaan työvoiman käytön vähentämistä. 

Korvaussumma voi nousta satoihin tuhansiin

Tapauksen vei oikeuteen kahdeksan työntekijää. Oulun kaupunki hävisi riidan aikanaan myös Oulun käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa. Oulun käräjäoikeuden käsiteltävänä on vielä neljä Oulun kaupungin lomautuksia koskevaa yt-hyvityskannetta, joissa korvauksia hakee 460 viranhaltijaa ja työntekijää. Heistä 275 on OAJ:n jäseniä.

Jos korkeimman oikeuden päätöstä sovelletaan neljään käräjäoikeudessa vireillä olevaan kanteeseen, voi kaupunki joutua maksamaan korvauksia viivästyskorkoineen yli 800 000 euroa.

Yhteistoiminta turvaa vaikuttamismahdollisuuden

Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskeviin asioihin. Mikäli työnantaja ei työvoiman vähentämistä koskevassa tilanteessa noudata yhteistoimintalain velvoitteita, voidaan työnantaja tuomita maksamaan hyvitystä irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle.

OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta löytyy runsaasti lisätietoa yt-menettelystä.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Maija Kauppila