• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lomarahan laskentaperuste säilynyt ennallaan

14.06.2019 - 15.19 Uutinen
Kuvituskuva

Ovtes-sopimuksessa lomarahan perustana on opettajan varsinainen palkka ilman työajan ylityksiä. Laskentatapa on sama opetusvelvollisuustyöajassa ja vuosityöajassa. Vuosityöaikaan tänä lukuvuonna siirtyneiden ammatillisten opettajien lomaraha on edellisvuotta pienempi. Vuoden kokonaisansiot eivät kuitenkaan laske, mikäli työmäärä on ennallaan.

OAJ:n jäsenet ovat esittäneet järjestölle kysymyksiä liittyen tänä vuonna maksettaviin lomarahoihin. Osa vuosityöaikaan siirtyneistä ammatillisista opettajista on kertonut lomarahan laskeneen edellisestä vuodesta ja arvellut syynä olevan vuosityöaikaan siirtymisen.

Vuosityöajassa työskentelevän ammatillisen opettajan lomaraha on aiempaa pienempi, mutta vuosittaiset kokonaisansiot eivät laske, kun vertaillaan palkkoja samalla työajalla.

Lomarahan perustana varsinainen palkka

Ovtes-sopimuksen vuosityöajassa työskentelevien ammatillisten opettajien lomarahan laskentaperusteena on kokoaikaiselle opettajalle 1 500 tunnista maksettava palkka. Lomarahan perusteeksi ei lasketa 1 500 tunnin vuosityöajan ylittävää lisätyötä. Myös opetusvelvollisuuksiin perustuvassa työajassa lomarahan perusteena on vain varsinainen palkka, eli ylitunnit eivät nosta lomarahaa.

Miksi vuosityöaikaan siirtyneiden opettajien lomaraha sitten on laskenut aiemmasta, vaikka lomarahan perusteena oleva palkka on kasvanut?

Vuosityöaikajärjestelmässä eri osiot on yhdistetty, ja varsinainen palkka määräytyy c-osion nelosliitteen ammatillisten aineiden opettajan mukaan, jonka päälle maksetaan 2,5 opv-ylituntia.

Tämä varsinaiseen palkkaan kuuluva 2,5 opv-ylitunnin korotus näkyy palkassa kuukausittain. Lomarahaa se ei kuitenkaan nosta samassa suhteessa, koska vuosityöajassa lomaraha lasketaan kertoimella 0,8. Kerroin leikkaa lomarahasta varsinaiseen palkkaan kuuluvan ylituntikorotuksen pois.

Vaikka lomaraha on aiempaa pienempi, vuoden kokonaisansiot ovat vuosityöajassa silti suuremmat kuin opv-työajassa työskentelevillä.

Neuvottelukierros edessä

Sopimusmääräyksistä neuvotellaan seuraavan neuvottelukierroksen yhteydessä. Ovtes-sopimuksesta niin kuin muistakin opetusalan sopimuksista neuvotellaan seuraavan kerran alkuvuodesta 2020. Sopimuskausi päättyy 31.3.2020.

Kiky-leikkaukset loppuvat

Tämä kesä on viimeinen, kun koko julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoihin tehdään kilpailukykysopimuksessa sovitun mukainen 30 prosentin leikkaus. Ensi kesänä lomarahat siis tulevat maksuun täysimääräisinä. Lue lisää tästä uutisesta

Uutinen on julkaistu alun perin 13.6.2019 klo 17.04. Uutista on muokattu 14.6.2019 siinä olevan virheen osalta. Aiemmin uutisessa sanottiin, että suurimmalla osalla opettajista lomaraha on noussut. Näin ei ole, vaan uutisessa sekoittui kaksi asiaa: kokonaisansiot ja lomaraha. Näistä kokonaisansiot ovat nousseet vuosityöaikaan siirtyneillä opettajilla, mutta lomaraha ei.

Jaa