• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OVTESsissa vuoden alussa maksuun kertaerä ja paikallinen järjestelyerä

09.01.2019 - 13.13 Uutinen
Kuvituskuva

Ysiläisille opettajille vuoden alku tuo tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän. Moni opettaja saa myös paikallista järjestelyerää. Seuraava yleiskorotus maksetaan huhtikuun alussa.

Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kasvattaa monen yleissivistävän opettajan palkkapussia vuoden alussa. Kertaerän suuruus on 0,92 prosenttia palkkasummasta.

Kertaerä maksetaan viranhaltijoiden ja päätoimisten tuntiopettajien lisäksi myös sivutoimisille tuntiopettajille tammikuun palkanmaksun yhteydessä.

Kertaerän maksaminen edellyttää, että palvelussuhde on ollut voimassa 3.9.–18.11.2018 ja jaksoon sisältyy vähintään yksi palkallinen päivä. Jos siis on ollut koko jakson palkattomalla virkavapaalla, ei kertaerää makseta.

Paikallinen järjestelyerä

Vuoden alussa moni opettaja saa myös paikallista järjestelyerää. Se on suuruudeltaan 0,9 prosenttia.

Paikallista erää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Kohdentamisessa tavoitteena on myös se, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden.

Tavoitteena yksimielisyys

Paikallisen järjestelyerän käyttämisestä neuvottelevat paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Neuvotteluissa on tavoitteena pyrkiä yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä joko tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tai henkilökohtaisiin lisiin tai molempiin.

– Kaikissa kunnissa ei saavutettu yksimielisyyttä määräaikaan mennessä. Vaikka erä myöhentyisi, se tulee maksaa taannehtivasti paikallisesti sovitulla tavalla, neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen sanoo.

Kaksi yleiskorotusta

Ensimmäinen yleiskorotus maksettiin toukokuun alussa 2018. Korotuksen suuruus oli 1,17 prosenttia.

Sopimuskauden toinen yleiskorotus on suuruudeltaan 0,99 prosenttia. Se maksetaan huhtikuun alussa 2019.

– Kunta-alalle sovittiin voimassa olevalle sopimuskaudelle yleisen linjan mukaiset korotukset. Opettajat saivat siis samat palkankorotukset kuin muutkin suomalaiset, Pankkonen toteaa.

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela

 

Jaa