• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Katariina Kattelus: ”Ammattiyhdistystoiminta on oman ammatin arvostamista”

25.03.2019 - 10.08 Uutinen
Kuvituskuva

Luokanopettaja Katariina Kattelus on omien sanojensa mukaan samaan aikaan sekä pedagogi että ay-jyrä. Päätoimisena pääluottamusmiehenä Oulussa jo vuodesta 2002 toimineelle Kattelukselle tärkeää on oikeudenmukaisuuden toteutuminen.

Huhtikuussa moni OAJ:läinen pääsee äänestämään luottamusmiesvaaleissa. Ehdokkaaksikin ehtii vielä asettua. Mistä luottamusmiehen hommassa on kyse? Avaamme asiaa luottamusmiesvaalien alla haastattelemalla luottamusmiehiä eri koulutusasteilta ja sopimusaloilta.

Omia kokemuksiaan avaa OAJ:n valtuutettu, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen ja yleissivistävien opettajien valtuustoryhmän puheenjohtaja Katariina Kattelus. Hän vertaa luottamusmiesjärjestelmää vakuutukseen, ja on vakuuttunut siitä, että jokainen OAJ:läinen on hyötynyt luottamusmiesten tekemästä työstä, vaikka ei olisi sitä itse tullut ajatelleeksi.

Miksi hakeuduit luottamusmieheksi?

Olen kaksoiskelpoinen luokanopettaja, ja työskentelin 11 vuotta opettajana ennen pääluottamusmieheksi ryhtymistä. Opettajan työ oli minulle unelmien täyttymys, ja siitä työstä oli vaikea luopua. Taitava houkuttelija, joka perusteli asiaa muutoksen tarpeella, puhui minut kuitenkin ehdolle pääluottamusmiesvaaliin vuonna 2002. 

Minulle ammattiyhdistystoiminta on oman ammatin arvostamista. Olen pedagogi, mutta myös ay-jyrä. Nämä eivät oikeasti sulje toisiansa pois.

Mitä työ luottamusmiehenä on antanut?

Edustan pääluottamusmiehenä Oulussa noin 1900:aa kunnallista opettajaa peruskoulussa, lukiossa, konservatoriossa, kansalaisopistossa ja taidekoulussa.

Olen saanut tässä tehtävässä laajempaa näkemystä asioihin, erinomaista koulutusta, upeita ystäviä ympäri Suomen, pääluottamusmiesverkoston sekä ihmissuhdetaitoja.

Toki olen saanut myös harmaita hiuksia, ja välillä asiat tulevat iholle. Olen kuitenkin yrittänyt toimia niin, ettei työ vaikuta persoonaani enkä muutu ryppyotsaiseksi ihmiseksi. Mutta vaikka olen peruspositiivinen, lomautusvuosi 2014 oli todella rankka. Toisaalta yksittäisen edustettavan kiitos on iso asia!

Millaista koulutusta olet saanut?

OAJ ja JUKO järjestävät hyvää luottamusmieskoulutusta. Niissä tutuksi tulevat muun muassa virkaehtosopimukset, lainsäädäntö, kunta- ja valtiontalous, johtaminen, hyvinvointi, vuorovaikutus ja työsuojeluasiat.

Koulutuksissa on myös mahdollisuus päästä kuulemaan ammattitaitoisia ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi Palkansaajien tutkimuslaitokselta ja Kevasta. Myös työnantaja kouluttaa.

Millaista tukea pääluottamusmiehenä saat?

JUKOn ja OAJ:n toimistojen työmarkkina-asiamiehet, lakimiehet ja muut asiantuntijat ovat korvaamaton tuki, samoin työsuojeluvaltuutetut. Teen yhteistyötä myös työnantajan edustajien ja työterveyshuollon kanssa. Erityisen hienoa on saada etsiä ratkaisuja yhdessä erilaisten ja erilaisilta paikkakunnilta tulevien pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten kanssa.

Miksi luottamusmiesjärjestelmä on tarpeellinen?

Yksittäisen opettajan ei tarvitse hallita kaikkia virkaehtosopimuksen kiemuroita. Erityisesti ovtes on haastava sopimus. Luottamusmies tuntee myös lainsäädäntöä, ohjaavat normit sekä kunnan omat linjaukset ja ohjeet. OAJ:n toimiston väki ei voi tuntea joka kunnan paikallisia sopimuksia ja linjauksia.

Luottamusmiesjärjestelmä on kuin vakuutus, joku selvittää asiat puolestasi. Se, joka sanoo, ettei ole ikinä tarvinnut luottamusmiespalveluita, ei ole tiedostanut, kuinka paljon hänenkin puolestaan tehdään koko ajan.

Luottamusmies ei ainoastaan ole apuna hätätilanteissa vaan toimii jokaisen opettajan parhaaksi. Hän vaikuttaa muun muassa siihen, millaiset mahdollisuudet opettajalla on saada virkavapaata.

Mikä opettajien etujen valvomisessa on erityistä?

Työ on iso osa ihmisen elämää, ja soisin sen olevan kaikille positiivinen asia. Opettajan työ on mitä suurimmassa määrin tulevaisuustyötä, ja tämä tärkeä työ ansaitsee olosuhteet, jossa opettaja voi keskittyä oman tehtävänsä hoitamiseen.

Esimerkiksi isossa kaupungissa on paljon erilaisia työtehtäviä, ja monet asiat linjataan kaupungin tasolla. Jo pelkästään opettajan muista poikkeava työaika tuottaa tilanteita, jossa opettajat on kaupungin linjauksissa huomioitava omana ryhmänään. Lisäksi valtaosa kunnan työntekijöistä on työsopimussuhteisia, ja opettajat ovat suurin yksittäinen virkasuhteessa oleva työntekijäryhmä.

Erilaisia päätöksiä tehtäessä tulee jatkuvasti valvoa, ettei tehdä opettajien näkökulmasta epäedullisia tai epätasa-arvoisia linjauksia.

Millainen henkilö on hyvä luottamusmies?

Hyvä luottamusmies tarvitsee ennen kaikkea korvat eli hänen pitää osata kuunnella. Ristiriitoja ei saa pelätä, muttei myöskään olla itse niitä rakentamassa.

Luottamusmies tarvitsee sosiaalisia taitoja ja pitkää pinnaa, ja hänen on oltava ratkaisukeskeinen. Uteliaisuus, kiinnostuneisuus ja vaikuttamisen halu auttavat eteenpäin. Pitää myös osata iloita pienistäkin saavutuksista.

Olet ehdolla jatkokaudelle. Miksi?

Yhä on niin paljon mielenkiintoisia kehitettäviä asioita, ja jaksan edelleen innostua ja iloita uuden oppimisesta. Tuntuisi myös hölmöltä heittää hukkaan vuosien aikana karttunut kokemus.

Miksi kannattaa äänestää luottamusmiesvaaleissa?

Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, kenelle antaa valtakirjan omien asioiden ajamiseen. Luottamusmieshän on tavallaan yhdenlainen asiakaspalvelija, ja jokaisella meistä on kokemusta erilaisesta asiakaspalvelusta.

Äänestäminen kertoo myös arvonannosta luottamusmiesjärjestelmää kohtaan. Äänestämällä jokainen vaikuttaa omien etujensa ajamiseen.

Teksti: Maija-Leena Nissilä

Jaa