• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen yli 300 miljoonaa – OAJ kiittää

26.11.2019 - 17.33 Uutinen
Kuvituskuva
Opetusministeri Li Andersson kertoi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmasta OAJ:n valtuustolle marraskuussa..

Opetusministeriö satsaa yli 300 miljoonaa euroa kolmivuotisiin kehittämisohjelmiin, joilla vahvistetaan laatua ja tasa-arvoa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Opetusministeri on OAJ:n kanssa samoilla linjoilla siitä, että kun laatuun satsataan ja työn edellytykset ovat kunnossa, opettajia on helpompi saada varhaiskasvatukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet vuosille 2020–2022. Tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista.

OAJ:n erityisasiantuntija Pauliina Viitamies on erittäin tyytyväinen satsaukseen ja kiittää ministeriä siitä, että hän on todella aidosti kuullut kenttää kiertäessään aktiivisesti eri oppilaitoksia, sekä kuunnellut OAJ:n väkeä lukuisissa eri tapaamisissa heti ministeriksi nimittämisestään lähtien.

– Erityisen suuri ilonaihe ovat panostukset ryhmäkokojen pienentämiseen, vaikkakaan kauan odotettu opettajamitoitus ei vielä nyt olekaan saanut vihreää valoa.

Opojen määrän kasvattaminen sekä opettajien ja rehtoreiden täydennyskoulutukseen satsaaminen saavat Viitamieheltä kiitosta.

– Paljon huolta ja harmia aiheuttanut erityisopetuksen tilanne on myös nyt luvattu paitsi selvittää niin myös korjata, vaikka lainsäädäntöä muuttamalla. Tämä on ollut OAJ:n tavoitteena jo pitkään ja mielellämme olemme mukana kolmiportaista tukea uudistamassa, Viitamies sanoo.

Lakimuutoksia, tutkimuksia ja pilotteja

Laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin varataan 125 miljoonaa varhaiskasvatukseen ja 180 miljoonaa esi- ja perusopetukseen seuraavalle kolmelle vuodelle. Ohjelmat sisältävät lakimuutoksia, selvityksiä, tutkimuksia, pilotteja, valtionosuuksia ja työryhmiä.

Opetusministeri Li Andersson kertoi tiistain tiedotustilaisuudessaan, että hallitus perustaa kansallisen foorumin tukemaan tasa-arvo-ohjelman toteutumista. Foorumiin kootaan opetusalan toimijoita.

Perusopetuksen 180 miljoonan euron tasa-arvo-ohjelmassa vahvistetaan oppilaiden osaamista 120 miljoonalla, oppimisen tukea 50 miljoonalla ja opettajien osaamista 10 miljoonalla eurolla.

Tuki varmistettava varhaiskasvatuksessakin

OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton pitää erinomaisena asiana, että hallitus kehittää nyt oppimisen tuen mallia myös varhaiskasvatuksessa, missä tukea tarvitaan kipeästi.

Andersson kertoi tänään pitämässään infossa, että myös kaksivuotista esiopetusta lähdetään pilotoimaan. Varhaista perustaitojen oppimista parannetaan luomalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtamiseen valmistellaan valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma..

Ilahduttavaa oli Suttonin mielestä sekin, että ministeri nosti tiedotustilaisuudessaan esiin palkan merkityksen alan vetovoimaisuustekijänä.

– Kun varhaiskasvatuksen laatuun ja johtamiseen panostetaan ja työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa, myös alan vetovoima kasvaa, Sutton sanoo.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo-ohjelman 125 miljoonasta eurosta 70 miljoonaa varataan tasa-arvon tukemiseen, kuten oppilaanohjaukseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen, 15 miljoonaa oppimisen tukeen ja kiusaamisen ehkäisyyn ja 30 miljoonaa kaksivuotisen esiopetuksen pilotointiin ja viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentamiseen. Lopuilla 10 miljoonalla luodaan varhaiskasvatuksen laatukriteerit ja digitaaliseen laadun arviointijärjestelmä sekä koulutetaan johtajia. 

– Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen myöhemmälle oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas tapa tasata lasten perhetaustasta johtuvia oppimiseroja. Oikeus oppia -ohjelman myötä haluamme varmistaa, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen yhdenvertaisesti koko maassa, ministeri Andersson sanoi.

Lähikoulut kunniaan

Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeella on Li Anderssonin mukaan tarkoitus kaventaa ja ennaltaehkäistä sosioekonomisesta taustasta, maahanmuuttajataustasta tai sukupuolesta johtuvia oppimiseroja. Myös alueellista eriarvoistumiskehitystä halutaan ehkäistä.

– Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että suomalainen peruskoulu onnistuu jatkossakin tärkeimmässä tehtävässään, eli takaamaan jokaiselle lapselle yhdenvertaisen oikeuden oppia, sanoo Andersson.

Hankkeella tuetaan Anderssonin mukaan lähikouluperiaatetta niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. Samalla pienennetään myös perusopetuksen ryhmäkokoja. Opetuksen laatua vahvistetaan muun muassa opettajien, johtajien sekä muun henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuuksien ja johtamisen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla.

– Perhetaustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut Suomessa nopeasti. Vielä vuonna 2009 erot olivat OECD-vertailumaiden pienimpiä. Me tartumme nyt toden teolla toimeen huolestuttavan eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi, Andersson sanoo.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Jarkko Mikkonen

 

 

Varhaiskasvatuksen opettaja: liittosi on OAJ

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

OAJ sydän vakaope.png