• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilua takana vuosi: missä kaikkialla kokeilusta on äänestetty?

19.09.2019 - 09.50 Uutinen
Kuvituskuva

Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun osallistumisesta on äänestetty kuuden kunnan 28 koulussa. Kokeiluun osallistumisen puolesta ovat äänestäneet yhdeksän koulun opettajat viidestä eri kunnasta. Mukaan ei ole halunnut 19 koulua.

OAJ ja KT Kuntatyönantajat saavuttivat tammikuussa 2018 neuvottelutuloksen perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Kokeiluun lähtemisestä on äänestetty kuudessa kunnassa: Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Vaasassa ja Vantaalla. Myös Turku oli kiinnostunut kokeilusta, mutta lopulta työnantaja vetäytyi siitä.

Kokeilun aloittaminen edellyttää paikallista sopimusta. Alustavat tunnustelut perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun osallistumisesta lukuvuoden 2018–2019 alusta aloitettiin viidessä eri kaupungissa. Kolme viidestä kunnasta aloitti kokeilun elokuussa 2018.

Kokeiluun osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

– OAJ:n hallitus on linjannut, että kokeiluun voivat osallistua vain sellaiset koulut, joiden opettajat haluavat siihen osallistua. Paikallisyhdistykset päättävät äänienemmistön, jonka perusteella kokeilu voi alkaa. Osassa kouluista tarvitaan vähintään viidenkymmenen prosentin kannatus, osassa taas vähintään kahden kolmasosan kannatus, OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen kuvailee kokeilun aloittamista.

Joissakin kouluissa kokeiluun lähteminen on ollut vain muutaman äänen päässä.

Tällä hetkellä alustavat tunnustelut ovat kesken kahdessa kunnassa. Jos tunnustelut etenevät ja opettajien enemmistö äänestää kokeiluun lähtemisen puolesta, kokeilut alkavat yhtenäisissä peruskouluissa elokuussa 2020.

Kokeilu alkoi kolmen kunnan voimin

Syksyllä 2018 kokeilu alkoi kolmen kaupungin seitsemässä eri koulussa. Näitä kaupunkeja ovat Helsinki, Vantaa ja Lahti.

– Kaikki kokeilun aloittaneet koulut ovat alakouluja, Pankkonen sanoo.

Helsingissä linjattiin, että kokeilun alkamiseen tarvitaan vähintään 50 prosentin opettajaenemmistön kannatus. Kokeilu alkoi elokuussa 2018 helsinkiläisissä Poikkilaakson ja Laakavuoren kouluissa. Viisi koulua Helsingistä ei osallistu kokeiluun, koska kokeilu ei saanut niissä tarvittavaa kannatusta.

Myös Vantaalla alkoi kahden koulun kokeilu, kun Vierumäen ja Leppäkorven koulut aloittivat kokeilun. Vantaalla äänestiin kuudella koululla, joten neljä koulua jäi kokeilun ulkopuolelle, koska niiden opettajaenemmistö ei halunnut osallistua kokeiluun.

Lahdessa kokeilun alkamisesta äänestettiin seitsemällä koululla, joista mukaan lähtivät Kariston, Kasakkamäen ja Myllypohjan koulut.

Uusia kuntia mukaan vuonna 2019

Neljä vaasalaista koulua äänesti vuonna 2018 kokeiluun lähtemisestä. Vuoden 2019 alusta kokeiluun mukaan tuli Tervajoen koulu. Kolme vaasalaista koulua jättäytyi kokeilun ulkopuolelle. Vaasassa kokeilun alkamiseen tarvittiin vähintään kahden kolmasosan kannatus. Alakouluissa mukaan lähteminen jäi kiinni muutamasta äänestä, yläkoulussa hieman alle puolet opettajista kannatti kokeilun aloittamista.

Jyväskylässä äänestettiin kokeiluun osallistumisesta maaliskuussa 2019, ja kokeilun aloittamiseen tarvittiin yli kahden kolmasosan kannatus. Jyväskylässä äänestettiin yhdellä koululla, ja kokeilu alkoi elokuussa 2019 Mankolan yhtenäiskoululla.

– Mankolan koulu on ensimmäinen kokeiluun lähtenyt yhtenäiskoulu.

Myös täällä äänestettiin

Espoossa äänestettiin kokeiluun osallistumisesta keväällä 2019. Äänestys järjestettiin kolmella koululla, mutta äänten perusteella yksikään kouluista ei lähtenyt mukaan kokeiluun. Espoossa vaadittiin kahden kolmasosan kannatus, jotta kokeilu olisi voinut alkaa.

Myös Turku oli kiinnostunut kokeilusta, mutta kokeilu ei käynnistynyt yhdelläkään turkulaiskoululla. Turussa ehdittiin edetä jo neljän koulun äänestykseen, joista yksi koulu olisi lähtenyt kokeiluun mukaan. Lopulta työnantaja vetäytyi kokeilusta, joten kokeilu ei voinut alkaa.

Kokeilusopimuksesta neuvoteltiin pitkään

Varsinaiset sopimusmääräykset on neuvoteltu keskustasolla OAJ:n ja KT:n kesken. Neuvottelut kokeilusopimuksesta kestivät yli kolme vuotta.

– Paikalliseen päätöksentekoon jäävät työajan resursoinnin periaatteet sekä työajan suunnittelun ja seurannan käytännöt, Pankkonen kertoo.

Lue lisää perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta

Teksti: Sara Juntunen
Kuva: Leena Koskela