• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilun kokemuksia käsiteltiin Vierumäellä – kokeilussa paljon hyvää, mutta valuvikojakin löytyy

20.02.2019 - 08.20 Uutinen
Kuvituskuva

Perusopetuksessa vuosityöaikaa on kokeiltu puolen vuoden ajan. OAJ kuuli kokeilussa mukana olevien opettajien kokemuksia Vierumäellä helmikuussa. Opettajien mukaan kokeilussa on paljon hyvää, mutta epäkohtiakin löytyy. Niitä ratkotaan jo kokeilun aikana.

Vuosityöaikaa on kokeiltu perusopetuksessa noin puolen vuoden ajan. Aluksi mukana oli seitsemän koulua kolmesta kunnasta, ja vuodenvaihteessa mukaan liittyi vaasalainen alakoulu.

OAJ kerää parhaillaan kyselyn avulla tietoa kokeilussa mukana olevilta opettajilta. He jakoivat kokemuksiaan myös Vierumäellä 15.2. järjestetyssä seminaarissa.

Kokeiluun osallistuvien opettajien ja rehtoreiden lisäksi paikalla seminaarissa olivat edustajat OAJ:stä ja KT:stä sekä kokeiluun osallistumista suunnittelevista kaupungeista Espoosta, Jyväskylästä ja Raisiosta.

Sidotun ja sitomattoman työajan suhde puhutti

Sidotun ja sitomattoman työajan suhde puhutti Vierumäellä. Keskusteluiden mukaan suurimmalla osalla opettajista on ollut sitomatonta työaikaa sopivasti.

Joillakin opettajilla sitomaton työaika ei ole riittänyt, vastaavasti joillakin sitomatonta työaikaa on ollut yli tarpeen. Työaikasuunnitelmaa on mahdollista muuttaa lukuvuoden aikana, mikäli näyttää siltä, ettei opettajan työaika riitä hänelle annettuihin tehtäviin.

Yksi kokeiluun liittyvistä huolenaiheista on ollut se, että vuosityöaika vähentäisi opettajan autonomiaa. Kokeilun perusteella ei ole tullut esiin, että työnantaja edellyttäisi opettajia olemaan työpaikalla enemmän kuin aiemmin. Kokeilu ei myöskään poista opettajan pedagogista autonomiaa.

Keskusteluun Vierumäellä nousi myös työajan käyttö. Opettajien kokemusten mukaan työaikaa pelkästään tuntien perusteella seuraava järjestelmä ei ota huomioon, miten työtä tehdään. Toinen opettaja voi tehdä saman työn samalla laadulla keskimääräistä lyhyemmässä työajassa.

– Tämä osoittaa, että sopimuspöydässä tulee jatkossa tarkastella työaika- ja palkkausjärjestelmiä kokonaisuutena, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Opettaminen on opettajuuden ydin

Puheenvuoroissa pohdittiin myös, voivatko opettaminen ja muu työ olla keskenään yhteismitallisia.

– Opettaminen ja kasvatus on edelleen opettajuuden ydin eikä kokeilun tarkoitus ole poistaa tätä tosiasiaa. Kokeilun avulla yritetään saada palkanmaksun piiriin myös sellaiset tehtävät, joita ei nykyisessä järjestelmässä korvata opettajille, Lindroos korostaa.

Opettajan työ ei kuitenkaan painotu ainoastaan oppitunteihin ja niiden suunnitteluun. Yksilölliset oppimispolut, jatkuva arviointi ja uudet opetussuunnitelmat vaativat opettajien yhteissuunnittelua, arviointia ja yhteistyötä kodin kanssa. Lisäksi esimerkiksi digitalisaatio vaikuttaa opettajan työhön koko ajan.

– Tämä vauhti tuskin tulee hidastumaan. Kokeilun tarkoituksena onkin etsiä sellainen työaikajärjestelmä, joka vastaisi opettajan nykyistä työnkuvaa ja auttaisi jo ennalta varautumaan mahdollisiin edessä oleviin muutoksiin.

Omaa työtä on mahdollista rajata

Mahdollisuus rajata työtä nousi esiin yhtenä vuosityöaikakokeilun hyvistä puolista kokeilussa olevien opettajien puheenvuoroissa Vierumäellä. Hyviksi puoliksi nimettiin myös työn tasainen jakautuminen.

–  Yksi kokeilun tarkoituksista onkin saada rajattua opettajien alati kasvavaa työmäärää, Lindroos tähdentää.

Opettajat päättävät kokeiluun osallistumisesta

Perusopetuksessa käynnissä oleva kokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen. Kokeilukoulujen opettajat ovat äänestäneet halukkuudestaan osallistua kokeiluun.

Koulun on mahdollista lähteä kokeiluun mukaan vain, jos opettajien enemmistö kannattaa siihen osallistumista.

Osassa paikallisyhdistyksistä raja on ollut 50 prosenttia, osassa kaksi kolmasosaa.

– Jäseniltä on kysytty, haluavatko he osallistua kokeiluun, mikä on jäsendemokratiaa parhaimmillaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Kolmivuotinen kokeilu on myös mahdollista lopettaa kesken kokeilukauden. OAJ voi irtisanoa kokeilun sen ensimmäisenä vuonna, mikäli kokeilussa tulee esille ylitsepääsemättömiä ongelmia. Paikallisyhdistys voi irtisanoa sopimuksen toisen kokeiluvuoden jälkeen.

Kokeilua seurataan tiiviisti

Kouluille kokeilu on kolmivuotinen. Uusia kouluja voi vielä tulla mukaan, mutta viimeisetkin kokeilut päättyvät viimeistään vuonna 2023.

Läpi kokeilun OAJ kerää mukana olevilta opettajilta heidän kokemuksiaan kokeilun sujumisesta.

Kokeilussa mukana olevien opettajien kokemus on tärkein mittari sille, mikä kokeilussa toimii ja mikä ei.

Kokeilua kehitetään koko ajan. Jos opettajien mielestä kokeilussa on epäkohtia, ne korjataan.

– Esimerkiksi Vantaalla on lisätty sitomatonta työaikaa ja myös työajanseurantajärjestelmiä kehitetään. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikilla opettajilla olisi sama sitomattoman työn prosentti. Lisäksi työajanseurantajärjestelmän tulee palvella tarkoitustaan, Luukkainen sanoo.

Kaikki kokeilut loppuvat viimeistään 31.7.2023. Tällöin tehdään johtopäätökset siitä, voisiko vuosityöaika toimia perusopetuksen opettajien työaikajärjestelmänä.

Lue lisää perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta.

Teksti: Sara Juntunen, Katja Järvinen, Petri Kääriäinen, Kari Nieminen ja Jukka Talvitie
Kuva: Leena Koskela