• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Presidentti Tarja Halonen: Lapsiin ja opettajiin kannattaa sijoittaa

21.09.2019 - 17.22 Uutinen
Kuvituskuva

Lastentarhanopettapäivien avajaisluennon pitänyt presidentti Tarja Halonen korosti puheessaan pienen lapsen hoitoa ja kasvatusta yhteiskunnan tärkeimpänä tehtävänä. Hän muisteli myös omia ministeriaikojaan 1980-luvulla, jolloin alle 3-vuotiaiden saaminen julkisen päivähoidon piiriin oli suuri urakka.

Presidentti Tarja Halosen mukaan pienen lapsen hoito ja kasvatus on jo sanallisella tasolla yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä. Hän sanoi Lastentarhanopettajapäivillä Lahdessa, että Suomen järjestelmä on yksi maailman parhaista, mutta totesi, että korjattavaa on eri osa-alueilla yhä.

Meillä on hänen mukaansa katsottu lapsen oikeuksia liian kauan perheen oikeuksien kautta. Vaikka nykyisen hallituksen ohjelma palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden, presidentti kehotti, että asiaa kannattaa yhä pitää silmällä – vahingosta toivottavasti viisastuneina.

Presidentti muisteli myös omia ministeriaikojaan 80-luvulla, jolloin kuntia oli melkein ”käsivaraisesti ohjattava” seuraamaan silloin uuden päivähoitolain noudattamista.

– Ryhmäkokojen suurentaminen tai lasten sairauspäivien laskeminen pudottamaan hoidettavien lukumäärää muistutti lentoyhtiöiden nykytapaa, jossa koneisiin myydään ylipaikkoja, hän vertasi.

Opettaja on keskeinen voimavara

Suomen paljon kiitelty peruskoulujärjestelmä perustuu Halosen mukaan nimenomaan opettajiin.

– Hyvin koulutettu, työlleen omistautunut opettaja on keskeinen voimavara, jota nykyteknologia ei korvaa. Ja sama pätee oppimisen eri asteilla, hän sanoi.

Presidentti puhui myös siitä, olemmeko aidosti avoimia vastaamaan lasten meille esittämiin kysymyksiin ja läsnäolon vaatimuksiin.

– Kuulluksi ja näkyväksi itsensä tunteminen on ihmisen perustarve, jonka kautta kehittyy ymmärrys ja oikeudenmukaisuuden tunto myös toisia kohtaan. Toivon tämän kokonaisvaltaisuuden näkyvän myös palkkauksessa, hän sanoi.

Presidentti Halonen korosti puheessaan, että taide on oivaltamisen lähtökohta tänä aikana, jolloin uuden ja tuntemattoman kohtaamisessa tarvitaan luovuutta ja rohkeutta. Taiteen mukana pitäminen varhaiskasvatuksessa onkin hänen mielestään hyvä pitää mielessä.

Rauhankasvatusta kannattaa edistää arjessa

YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä hän puhui myös rauhankasvatuksesta, jota on sekä koulujen arjessa että päiväkodeissa.

– Tarvitsemme rauhanponnisteluja kansojen ja valtioiden välisissä sisäisissä ja ulkoisissa konflikteissa. Mutta meidän tulee kääntää katseemme myös lähemmäs. Oppiminen erilaisten ihmisten ja intressien huomioon ottamiseen ja kompromissien löytämiseen alkaa jo lapsena.

– Voimme erinomaisesti edistää käytännön rauhankasvatusta lasten keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa ja meidän aikuisten ja lasten välisessä kommunikaatiossa, presidentti Tarja Halonen sanoi Lastentarhanopettajapäivillä Lahdessa.

Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Nina Kaverinen