• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Professori Kirsti Karilasta Vuoden koulutusvaikuttaja 2018

26.01.2019 - 14.00 Tiedote
Kuvituskuva
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen palkitsi Kirsti Karilan Educa-messuilla 26.1.2019.

Tampereen yliopiston professori Kirsti Karila on nimetty Vuoden koulutusvaikuttajaksi 2018. Tunnustuksen myönsi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tunnustus luovutettiin Karilalle opetus- ja kasvatusalan suurtapahtumassa Educassa 26.1.

Tampereen yliopiston professori Kirsti Karila on nimetty Vuoden koulutusvaikuttajaksi 2018. Tunnustuksen myönsi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tunnustus luovutettiin Karilalle opetus- ja kasvatusalan suurtapahtumassa Educassa 26.1.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Kirsti Karila on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on tuonut esiin varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden merkitystä lasten elämälle, yhteiskunnalle ja koko koulutusjärjestelmälle. Karila on kehittänyt suomalaista varhaiskasvatusta sekä lukuisten työryhmien jäsenenä että varhaiskasvatuksen tutkijana. Hän on tehnyt mittavan työn myös varhaiskasvatuksen opettajien kouluttajana, ensin Tampereen lastentarhanopettajaopistossa ja sittemmin Tampereen yliopistossa.

Puheenvuoroissaan Kirsti Karila on painottanut henkilöstön korkean koulutuksen merkitystä varhaiskasvatuksen laadulle ja vaikuttavuudelle. Hän on korostanut kaikkien lasten oikeutta osallistua kansallisesti yhdenmukaisiin ja laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Karila on tinkimättömästi tuonut esiin poliittisten päätösten merkityksen varhaiskasvatuksen laadulle, ja on näin kiinnittänyt huomiota alueelliseen ja lapsen perhetaustan perusteella tapahtuvaan eriytymiseen.

Karila on tukeutunut kehittämistyössään varhaiskasvatustutkimukseen rohkeasti, uskottavasti ja johdonmukaisesti. Hän oli vaikuttamassa vuonna 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain sisältöön. Lainmuutos muuttaa päiväkotien henkilöstörakennetta, se nostaa korkeakoulutettujen määrää päiväkodeissa ja selkeyttää eri koulutuksen saaneiden ammatillisia profiileja ja tehtävänimikkeitä.

OAJ:n hallitus palkitsee vuosittain kasvatus- koulutus- ja tutkimusalalla ansioituneen henkilön tai yhteisön Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksella.

 

Kuva: Leena Koskela