• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Rehtorin sananvapautta loukattiin – apulaisoikeusasiamies vaatii hyvitystä

12.03.2019 - 08.48 Uutinen
Kuvituskuva

Rehtori on koulunsa edustaja ja alansa asiantuntija, joka saa tuoda esiin kriittisiäkin näkemyksiä lukioiden yhdistämisestä. Näin toteaa apulaisoikeusasiamiehen sijainen, joka antoi kaupungin sivistysjohtajalle huomautuksen rehtorin sananvapauden loukkaamisesta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen Mikko Sarja antoi kaupungin sivistysjohtajalle huomautuksen rehtorin sananvapauden loukkaamisesta. Sarja pyytää kaupunkia myös arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voitaisiin oikaista tai korjata ja miten loukkaus voitaisiin hyvittää rehtorille.

Kaupungin tulee ilmoittaa toukokuun 2019 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin apulaisoikeusasiamiehen sijaisen esitys on johtanut.

Varoituksen perusteet kestämättömiä

Kaupunki antoi rehtorille tammikuussa 2018 kirjallisen varoituksen, koska kaupunki sanoi rehtorin pettäneen esimiestensä luottamuksen. Rehtori oli kaupungin mukaan lähettänyt luottamusmiehille kirjelmän esimiestensä ohi, toiminut työnantajan ohjeiden vastaisesti lähettäessään kutsun sivistyslautakunnalle ja käyttäytynyt infotilaisuudessa epäasiallisesti. Rehtorin toiminta liittyi lukioiden yhdistämiseen, jota rehtori ei kannattanut.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen tutki asiaa rehtorin tekemän kantelun johdosta ja katsoi, että varoituksen perusteet eivät olleet oikeudellisesti kestäviä. Varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä oli siten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista.

Rehtori alansa asiantuntijana saa tuoda näkemyksensä esiin

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen mukaan on luontevaa, että rehtori koulunsa edustajana ja alansa asiantuntijana tuo esiin omia ja koulunsa kriittisiäkin näkemyksiä lukioiden yhdistämisestä ja yhdistämishankkeen toteutuksesta.

– Apulaisoikeusasiamiehen sijainen arvioi päätöksessään laajasti virkamiehen sananvapauteen liittyviä periaatteellisia näkökohtia muun muassa perustuslain, ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa, OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen sanoo.

Päätös viittaa myös aiempiin oikeusasiamiehen sananvapautta koskeneisiin päätöksiin, joissa on todettu kirjallisen varoituksen olevan ankara työnjohdollinen seuraus perusoikeuden käytöstä, koska siihen liittyy irtisanomisuhka. Ankaruutta korostaa myös se, että kunnallinen viranhaltija ei voi erikseen valittaa varoituksesta tuomioistuimeen.

Teksti: Maija-Leena Nissilä