• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Riina Länsikallio: Turvallisuus tärkeä osa työhyvinvointia

15.04.2019 - 14.00 Uutinen
Kuvituskuva
– On tärkeää, että vuosittain annetaan tunnustusta koulutusalan turvallisuuskysymyksille, koska toimintaympäristö on entistä haasteellisempi, Riina Länsikallio sanoo.

OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio sai Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnon Suomen palopäällystöliitolta. Länsikallio edistää työssään OAJ:n jäsenten työhyvinvointia, ja ensi lukuvuonna siihen satsataan erityisen paljon.

Opetusalan turvallisuuden suurimpia haasteita ovat ennakoinnin puuttuminen ja turvallisuusosaamisen sekä turvallisuusjohtamisen riittämättömyys.

– Myös liian suuret ja moninaiset opetusryhmät erityisesti yhdistettynä liian avoimiiin oppimisympäristöihin ovat riski, sanoo OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio, joka palkittiin viime viikolla järjestetyssä valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä.

Foorumiin kokoontui lähes 120 opetusalan turvallisuudesta kiinnostunutta.

Länsikallio työolobarometrin ja sisäilmatutkimuksen takana

Riina Länsikallio on tehnyt vuosia töitä kohentaakseen koulutus- ja kasvatusalan henkilöstön turvallisuutta.

Hän on toiminut koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta kehittävissä sidosryhmissä ja verkostoissa, neuvotellut työsuojelun yhteistoiminnan ja turvallisuuden linjauksista työnantajien kanssa sekä ollut mukana kehittämässä koulutus- ja kasvatusalalle turvallisuutta tukevia toimintatapoja. Länsikallio on myös vastannut OAJ:ssä työolobarometrin laatimisesta ja sisäilmatutkimukseen osallistumisesta.

Palkintoperusteissa Länsikalliota kuvataan aikaansaavaksi persoonaksi, joka ei pelkää tarttua suuriinkaan haasteisiin. Länsikalliolle opetus- ja kasvatusalan turvallisuus ei ole vain työsuorite, vaan myös kutsumus.

Turvallisuus tärkeä osa työhyvinvointia

Ensi lukuvuoden aikana OAJ keskittyy erityisesti opettajien työhyvinvoinnin kohentamiseen. Länsikallio koordinoi työhyvinvoinnin lukuvuotta.

– Turvallisuus on tärkeä osa työhyvinvointia. Turvallisuustyössä tarvitaan osaamista ja resursseja, ja nämä eivät valitettavasti ole aina kunnossa.

Lapsen Turvapassi ja liikenneturvallisuutta

Turvallisuusfoorumissa palkittiin myös muita turvallisuuden edistäjiä.

Opetusalan turvallisuuspalkinnon 2019 sai Eurajoen kunnan esi- ja alkuopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistiimi, jonka suunnittelema Lapsen Turvapassi -materiaali käsittelee turvallisuutta monipuolisesti hätäpuhelusta ihmisten väliseen luottamukseen.

Tunnustuspalkinnoilla palkittiin Riina Länsikallion lisäksi opetustoimen päällikkö Janne Mäkinen Mäntsälästä sekä Saaren koulun oppilastoimikunta.

Mäkisen luoma Mäntsälän opetustoimen turvallisuuskansio on osoitus siitä, miten turvallisuuteen liittyvät asiakirjat pysyvät ajan tasalla ja tuottavat käytännön hyötyä toimijoille.

Saaren koulun oppilastoimikunta on puolestaan vaikuttanut siihen, että koulun läheltä kulkevan tien nopeusrajoitus alennettiin 80 kilometristä 60 kilometriin tunnissa.

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Leena Koskela