• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Rovaniemi ketjutti laittomasti – korvauksia opettajalle ja OAJ:lle

03.04.2019 - 13.26 Uutinen
Kuvituskuva

Rovaniemen kaupunki joutuu maksamaan korvauksia opettajalle, jota roikotettiin vuosikausia pätkätöissä, vaikka työ oli pysyvää. Lisäksi Rovaniemi määrättiin korvaamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus määräsi Rovaniemen kaupungin maksamaan italian, ranskan ja englannin kielen opettajalle 8 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen laittomien määräaikaisten virkasuhteiden ketjuttamisesta. Lisäksi kaupunki joutuu korvaamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 1 600 euroa.

Opettaja toimi määräaikaisessa virkasuhteessa vuodesta 2006 vuoteen 2017 ensin sivutoimisena ja sitten päätoimisena tuntiopettajana.

Ensimmäisinä viitenä lukuvuonna määräaikaisuudet olivat oikeuden mukaan perusteltuja, koska opetettavia tunteja oli vähän. Lisäksi opettajalta puuttui vielä tuolloin englannin opettajan kelpoisuus, vaikka hän opetti englantia.

Viimeiset kuusi lukuvuotta opettaja toimi päätoimisena tuntiopettajana. Tuona aikana opettajalle olisi oikeuden mukaan pitänyt tarjota toistaiseksi voimassa olevaa virkaa. 

Kaupungin perustelut eivät riittäneet

Rovaniemen kaupunki perusteli opettajan määräaikaisuutta sillä, ettei opetustunteja ollut riittävästi viran perustamiseen, opiskelijoiden kielivalinnat olivat ennakoimattomia ja koulujen yhdistämisjärjestelyt olivat kesken. Hallinto-oikeus ei pitänyt perusteluja riittävinä.

Oikeuden mukaan pelkästään tuntien riittämättömyys, opiskelijoiden valinnat ja oppilasmäärien pieneneminen eivät voineet olla perusteina määräaikaiseen virkasuhteeseen, jos opettajalle on tarjottu joka lukuvuosi yhtäjaksoisesti vähintään päätoimisuuden verran opetustunteja.

Koulujen yhdistämisestä hallinto-oikeus totesi, ettei kaupunki ollut antanut selvitystä siitä, mitä vaikutuksia organisaatiomuutoksesta olisi ollut korvausvaatimuksen tehneen opettajan virkasuhteeseen.

Kelpoisuus puuttui yhdessä aineessa

Niiden vuosien aikana, jolloin opettajalta puuttui englannin opettajan kelpoisuus ja hän opetti englantia, kaupungilla oli peruste palkata opettaja määräaikaiseen virkasuhteeseen, koska häneltä puuttui kelpoisuus.

Opettaja opetti kuitenkin pari vuotta päätoimisena vain niitä aineita, joihin hänellä oli kelpoisuus, eli italiaa ja ranskaa, joten määräaikaisuudelle ei ollut lainmukaista perustetta näiden vuosien osalta.

Työ oli luonteeltaan jatkuvaa

Viimeisenä lukuvuonna opettaja toimi edelleen päätoimisena tuntiopettajana. Määräaikaperusteeksi kaupunki oli ilmoittanut, ettei se voinut tietää, riittääkö opettajalle tunteja tulevaisuudessa. Siitä huolimatta kaupunki palkkasi korvausvaatimuksen tehneen opettajan tilalle kaksi uutta kielten opettajaa tämän virkasuhteen päätyttyä.

Oikeus katsoi, että tämäkin osoitti, että opettajan työ oli ollut luonteeltaan jatkuvaa. Opettaja saavutti englannin kielen kelpoisuuden vuonna 2016. Opettaja oli siis kelpoinen opettamaan kolmea eri kieltä.

Epäiletkö määräaikaisuuden perustetta? Luottamusmies auttaa

Määräaikaisuudet ovat opetusalalla edelleen yleisiä. OAJ riitauttaa oikeudessa joka vuosi kymmeniä laittomia ketjuttamistapauksia. Lakipalvelut kuuluvat OAJ:n jäsenetuihin.

Korvausvaatimuksen tehnyttä opettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen varoittaa, että opettajien laiton ketjuttaminen tärvää kunnan maineen työnantajana pitkäksi aikaa ja vaikeuttaa osaavien opettajien rekrytointia.

— OAJ tekee kaikkensa ilmiön kitkemiseksi. Rovaniemen lisäksi moni muu kunta on tänäkin vuonna tuomittu maksamaan tuntuvia korvauksia opettajien virkasuhteiden laittomista ketjutuksista.

Aiemmin tänä vuonna OAJ:n verkkosivuilla on uutisoitu oikeuden päätöksistä, joissa muun muassa HelsinkiKauniainenEspoo, Sipoo ja Kouvola ovat joutuneen maksamaan korvauksia perusteettomista ketjutuksista.

Jos opettaja epäilee, että hänen virkasuhdettaan on ketjutettu perusteettomasti, kannattaa Tuhkiaisen mukaan ensimmäiseksi olla yhteydessä omaan luottamismieheen. Hän on paras asiantuntija selvittämään asiaa ja konsultoi tarvittaessa OAJ:n lakimiehiä.

Perustietoa määräaikaisuudesta ja sen perusteista löytyy myös OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

 

Jaa