• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sisäilmaongelmista kärsivien viesti: Haluamme, että meidät otetaan tosissaan

25.02.2019 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n jäsenet pitävät sisäilma-asioissa tärkeänä sitä, että joku kuuntelee ja reagoi. He haluavat myös avointa ja rehellistä tiedottamista asian etenemisestä tai etenemättömyydestä. Tiedot käyvät ilmi verkkoaivoriihestä, johon osallistui lähes 900 OAJ:läistä.

Mitkä asiat uhkaavat tervettä työtilaa, ja mitä ongelmille pitäisi tehdä?

Lähes 900 OAJ:n jäsentä vastasivat kysymyksiin verkkoaivoriihessä lokakuussa 2018. Sähköpostitse mukaan kutsutut OAJ:läiset vastasivat omin sanoin esitettyihin kysymyksiin ja arvioivat muiden osallistujien vastausten merkitystä terveen työtilan kannalta.

OAJ:läisten lisäksi Fountain Parkin toteuttamaan verkkoaivoriiheen osallistui reilut 300 Tehyn jäsentä.

Puutteellinen ilmanvaihto ja epäsiisteys vaivaavat

Turun yliopisto ja OAJ ovat aiemmin tutkineet sisäilmaongelmia ja niiden vaikutusta terveyteen

Verkkoaivoriihen tulokset vahvistavat tämän tutkimuksen käsitystä sisäilmaongelmien yleisyydestä ja niiden ratkaisemisen esteistä.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista on kärsinyt työtilastaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Viidesosa osallistujista kokee oman tilanteensa jopa erittäin huonona.

Sisäilman epäpuhtaudet ja puutteellinen ilmanvaihto on aiheuttanut monenlaisia oireita. Myös melu, haju, liian kylmä tai kuuma huonelämpö sekä siivouksen huono laatu aiheuttavat haittoja.

OAJ:n jäsenten vastauksissa korostuu jonkin verran tehyläisten näkemyksiä enemmän puutteellisen ilmanvaihdon ja epäsiisteyden merkitys. Tehyläisillä nousee puolestaan esiin ergonomia.

Moni kokee jäävänsä oireiden kanssa yksin

Monella verkkoaivoriihen osallistuneella on vahva kokemus siitä, että oireita ei oteta tosissaan. Ehkä tiedetään, ketä asian kanssa lähestyä, mutta koetun ongelman syytä ei välttämättä tutkita eikä asian etenemisestä tai etenemättömyydestä viestitä.

Esimiehen ja johdon lisäksi työntekijä itse on usein ongelmaratkaisijan roolissa. Omalla asenteella ja aktiivisuudella onkin suuri merkitys haasteiden kanssa pärjäämisessä.

OAJ:n nettisivujen Työelämäoppaan sisäilmaosiossa löytyy neuvoja opettajille.

Verkkoaivoriihessä ideoitiin ratkaisuja

Verkkoaivoriihen osallistujat pohtivat yhdessä, miten ongelmia voidaan ratkaista.

Tärkeänä vastaajat pitävät ennakoivaa kiinteistönhoitoa. Siis sitä, että rakennukset peruskorjataan ajoissa ja tehdään uudisrakennuksia, kun ei voida peruskorjata.

Korjausehdotuksiin kuuluvat käyttäjäkokemusten jatkuva kuuleminen ja palautteeseen reagointi. Ongelmien syyt on selvitettävä ja vastuita ongelmien ratkaisemissa on selkeytettävä.

OAJ: ratkaisun avain on laadukkaassa rakentamisessa

OAJ korostaa, että laadukkaasta rakentamisesta on pidettävä kiinni ja hankintaosaamista lisättävä. 

Verkkoaivoriihen vastauksia kommentoi tuoreeltaan 66 kiinteistö- ja rakennusalan sekä kunnallisen sivistys-, sosiaali- ja terveysjohdon edustajaa. Heiltä kysyttiin, millä käytännön ratkaisuilla asioita voidaan edistää, ja miten kukin heistä voisi tehokkaimmin vaikuttaa asiaan. Ylläpitäjien ja johdon edustajat haluaisivat tulevaisuudessa panostaa sisäilman puhdistamiseen ja ilmanvaihdon parantamiseen.

Yli tuhat osallistui verkkoaivoriiheen

  • Verkkoaivoriihen toteutti lokakuussa 2018 Fountain Park. Sen rahoittivat Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS ja Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinko.
  • Osallistujia verkkoaivoriihessä oli yhteensä yli tuhat, joista 888 on OAJ:n jäseniä ja 328 Tehyn jäseniä. Osallistujat kutsuttiin mukaan sähköpostitse. He vastasivat omin sanoin esitettyihin kysymyksiin ja arvioivat muiden osallistujien vastausten merkitystä terveen työtilan kannalta.
  • Kysely on osa Terveet tilat 2018 -2028 toimenpideohjelmaa.

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Leena Koskela

 

OAJ: Näin seuraavan hallituksen pitäisi korjata sisäilmaongelmat

Valtion on kohdennettava rahoitusta sisäilmaongelmien poistamiseen. Päiväkoti- ja koulurakennusten suunnitteluun, hankintaan, rakentamiseen ja omistajan vastuisiin pitää säätää laatukriteerit ja määritellä vastuut ja sanktiot. Riittävästä ilmanvaihdosta kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa on tehtävä säädökset.

Työterveyshuolto- ja terveydenhuoltolakiin on lisättävä, että sisäilmasta aiheutuvat terveyshaitat selvitetään kuukauden kuluessa sisäilmaoireilun esilletulosta. Terveydenhuoltolaki pitää laajentaa koskemaan varhaiskasvatusta. OAJ:n ehdotuksia sisäilman parantamiseksi on esitetty kattavasti OAJ:n ja Turun yliopiston tekemässä Sisäilmatutkimus 2017 -julkaisussa.

 

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee