• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Taloustutkimuksen koulutuskysely: Kansalaiset vaativat kouluihin pienryhmiä oppimisen tueksi

20.03.2019 - 07.56 Tiedote
Kuvituskuva

Suomalaiset suhtautuvat koulutukseen myönteisesti ja ovat sitä mieltä, että poliitikkojen pitäisi olla nykyistä kiinnostuneempia koulutuksesta. Oppimisvaikeuksien selättämiseksi vaaditaan enemmän oppimisen tukea ja oppilaille mahdollisuutta saada opetusta tarvittaessa pienryhmässä, selviää OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Pienryhmät ja oppimisen tuki nousi OAJ:n Taloustutkimuksella teettämän koulutuspoliittisen kyselyn suosituimmaksi tavoitteeksi kyselyn kaikkiaan yhdestätoista väittämästä.

Suomalaisista peräti 96 prosenttia on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että jos oppilaan tuen tarve sitä edellyttää, hänelle pitää järjestää opetusta pienryhmässä.

– Kansalaiset ymmärtävät, kuinka tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea oppimiseen. Tulos kertoo myös siitä, että monen mielestä oppimisen tuki ei nykyisellään toimi. Tätä tukee myös aiemmin OAJ:ssä tekemämme selvitys, jonka mukaan vain kolme prosenttia opettajista on sitä mieltä, että kolmiportaisen tuen resurssit ovat riittävät, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa.

Yhdeksän kymmenestä kannattaa kelpoisuuksista kiinni pitämistä ja sisäilmakorjausten rahoittamista

Myös opettajien kelpoisuusvaatimusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla saa laajan kannatuksen. Kolmanneksi eniten väittämistä kannatusta sai valtion rahoitus koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien korjaamiseksi.
 
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on vähintään melko samaa mieltä siitä, että poliitikkojen pitäisi olla kiinnostuneempia koulutuksesta.
 
– Tämä on ilahduttava tulos, sillä vaalikeskusteluissakin koulutus uhkaa usein jäädä muiden teemojen varjoon. Kiinnostavaa on, että tärkeimpänä asiaa pitävät yli 50-vuotiaat, Misukka sanoo.

Koulutusmyönteisyys yhdistää kaikkien puolueiden äänestäjiä

Kyselystä käy ilmi, että koulutusmyönteisyys yhdistää suomalaisia läpi puoluekentän.

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta kannattaa koulutukselle pitkän aikavälin kasvuohjelmaa, jolla nostettaisiin rahoitustasoa. Tämä saa OAJ:n alkuvuodesta tekemän kyselyn mukaan kannatusta myös puolueilta.
 
– Taloustutkimuksen kyselyn perusteella koulutusleikkaukset ja niiden dramaattiset seuraukset muistetaan. Opetusta on vähennetty ja opetusryhmiä suurennettu. Nyt suomalaiset toivovat, että poliitikot korjaisivat rahoituksen kestävälle tasolle, jotta täydet opiskeluviikot ja riittävä määrä opetusta voitaisiin turvata. Tätä kannattavat myös lähes kaikki eduskuntapuolueet, joten pitäisi olla itsestään selvää, että tuleva hallitus korjaa tehdyt koulutusleikkaukset, OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen huomauttaa.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen

Verkkoon_taloustutkimus20032019_2.jpg

Tukea myös yksityisen varhaiskasvatuksen suitsimiselle ja oppivelvollisuuden pidentämiselle

Eroa eri puolueiden kannattajien välillä syntyi, kun kysyttiin, pitäisikö voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa rajoittaa. Kokoomuksen kannattajat suhtautuvat vaatimukseen muita penseämmin.
 
– Kiinnostava havainto oli sekin, että oppivelvollisuuden pidentämistä loppupäästä kannattivat vahvimmin 15–24-vuotiaat eli ne ikäluokat, joita asia läheisimmin koskettaa. Oppivelvollisuuden pidentämiselle antoi tukensa kolme neljästä vastaajasta, Pulkkinen sanoo.


Näin kansalaisten koulutuskantoja selvitettiin

  • Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina 7.–26.2.2019.
  • Vastaajat ottivat viisiportaisella asteikolla kantaa koulutuspolitiikkaa koskeviin väittämiin.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä.
  • Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina 7.–26.2.2019 Opetusalan Ammattijärjestön toimeksiannosta.

Lisää aiheesta

  • Alkuvuodesta OAJ selvitti puolueiden näkemyksiä samoista aiheista. Puolueiden näkemyksiin voit tutustua tästä uutisesta.
  • Oppimisen tuen selvityksen ja OAJ:n ehdotukset oppimisen ja koulunkäynnin tuen parantamiseksi löydät täältä. 
     

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee