• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tarjolla työtä, jolla on merkitystä – 10 kysymystä luottamusmiesvaaleista

05.02.2019 - 11.30 Uutinen
Kuvituskuva

Oletko tarvittaessa tiukka tyyppi, mutta aina asiallinen? Haluatko kehittää työpaikkaasi ja itseäsi? Uskallatko tarttua epäasialliseen käytökseen? Oletko valmis sitoutumaan OAJ:n arvoihin? Jos vastasit yhteenkin kyllä, olet luottamusmiesainesta.

Tänä keväänä valitaan noin 1 600 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiestä sekä heille varahenkilöitä kuntiin ja kuntayhtymiin. Lisäksi valitaan yli 250 OAJ:n luottamusmiestä yksityisiin oppilaitoksiin ja päiväkoteihin. Vaalit pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

OAJ:n neuvottelupäälliköt Eila Urpilainen ja Pekka Pankkonen toivovat, että mahdollisimman moni innostuisi lähtemään ehdokkaaksi. Uusi luottamusmieskausi alkaa elokuussa ja kestää kolme vuotta.

1. Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmies edustaa työpaikoilla OAJ:n ammattijärjestöä ja siihen kuuluvia työntekijöitä. Hän valvoo sopimusten toteutumista ja noudattamista sekä työrauhaa.

Osana yhteistoimintajärjestelmää luottamusmies toimii henkilöstön edustajana erilaisissa neuvottelu-, kehittämis- ja riitatilanteissa työnantajan kanssa.

— Erimielisyydet sopimusmääräysten tulkinnassa ovat osa työtä, mutta yleensä luottamusmies saa neuvotellen asiat ratkaistua ennen kuin ne ajautuvat konfliktiin, Pankkonen kertoo.

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen tulee olla työsuhteessa oppilaitoksen ylläpitäjään ja perehtynyt edustamiaan työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä työpaikan olosuhteisiin.

Suurimmissa kaupungeissa on yleensä useita JUKOn pääluottamusmiehiä.

— Edunvalvonnan varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista keskittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen opettajien edunvalvonta saman pääluottamusmiehen hoidettavaksi, Pankkonen sanoo.

2. Miksi lähtisin ehdolle?

Itsekin luottamusmiehenä toiminut Eila Urpilainen luettelee heti monta hyvää asiaa, mitä luottamusmiestyöstä jäi käteen.

– Luottamusmiestehtävä on näköalapaikka kuntaan ja koko Suomeen. Siinä tutustuu laajasti opettajan työn koko kirjoon varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Urpilainen muistuttaa, että JUKOn luottamusmiehenä perehtyy myös muihin kunnan toimialoihin ja oppii työelämän ohjaavista säännöistä kuten virka- ja työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

Omalla luottamusmieskaudellaan Urpilainen tutustui luottamusmiehiin ympäri Suomen. Verkostosta hän sai tukea tehtäväänsä ja paljon hyviä ystäviä. Pitkäjänteisellä työllä luottamusmies pääsee Urpilaisen mukaan vaikuttamaan paikalliseen henkilöstöhallintoon ja johtamiskulttuuriin.

3. Miten ehdin ja jaksan?

Moni aprikoi, miten luottamusmiestyötä ehtii tehdä oman työnsä ohella. Pankkonen muistuttaa, että sopimuksilla on pyritty varmistamaan, että luottamusmiehen tehtävää voi hoitaa mahdollisimman hyvin ilman, että se aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle annetaan vapautusta varsinaisista tehtävistä luottamusmiestehtävien hoitoon. Esimerkiksi opettaja voi saada huojennusta opetusvelvollisuuteen.

Osa pääluottamusmiehistä on kokonaan vapautettu muista työtehtävistä. Kuntapuolella on sovittu, että ne opettajaluottamusmiehet, joilla ei ole huojennusta, voivat laskuttaa luottamusmiestyöstä enintään 7 tuntia viikossa.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson kertoo, että sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa työskenteleville luottamusmiehille annetaan vapautusta työtehtävistä luottamusmiestehtävien hoitamista varten. Vapautusaika merkitään työvuoroluetteloon.

4. Osaanko vastata?

Luottamusmies auttaa jäseniä erilaisissa pulmatilanteissa. Eniten luottamusmiehiä työllistävät Pankkosen mukaan palkkaukseen liittyvät kysymykset. Myös virka- ja työvapaista kysytään paljon.

Luottamusmies ei kuitenkaan ole koskaan yksin. OAJ:n edunvalvonnan asiantuntijat, neuvottelijat ja lakimiehet ovat luottamusmiehen tukena aina tarvittaessa. OAJ lähettää kuukausittain luottamismiehille kirjeen ajankohtaisista sopimusasioista.

5. Saanko koulutusta?

OAJ järjestää runsaasti sopimuskoulutusta, jossa perehdytetään luottamusmiehiä sopimusmääräysten ja työlainsäädännön soveltamiseen. Koulutuksissa tavataan toisia, kuullaan muiden työnantajien tilanteista sekä jaetaan vertaistukea ja vinkkejä. Luottamusmiehet saavat koulutuksiin palkallista vapaata.

— Luottamusmiestehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että luottamusmies osallistuu säännöllisesti OAJ:n koulutuksiin ja perehtyy luottamusmieskirjeisiin, Urpilainen muistuttaa.

Tänäkin vuonna OAJ on varannut luottamusmieskoulutusta kuntatyönantajan luottamusmiehille 72 päivää ja yksityisten työnantajien puolella luottamusmiehille 43 päivää.

6. Pitääkö olla aina tavoitettavissa?

Luottamusmies voi käyttää tehtäväänsä työajan puitteissa sen verran aikaa kuin muusta työajasta on tehtävään vapautettu tai sitten laskuttaa työajan ulkopuolella tehdystä työstä. Tarvittaessa voidaan sopia esimerkiksi puhelin- tai vastaanottoajasta, jolloin luottamusmies voi hoitaa tehtäviään työaikana. 

— Tavoitteena, että luottamusmies on tavoitettavissa siten, että asiat saadaan hoitumaan, Pankkonen sanoo.

7. Onko oltava kaikkien kaveri?

Kaikkia ei voi aina miellyttää. Pankkonen muistuttaa, että luottamusmies voi aina nojautua siihen, että hänet on vaaleilla valittu, joten häneen myös luotetaan. 

8. Mihin luottamusmiestä tarvitaan?

Luottamusmiehet ovat Pankkosen mukaan arvokkaita paitsi ammattijärjestölle ja sen jäsenille, myös koko yhteiskunnalle. Nimikin kertoo, että luottamusmies on työelämän luotettu opas omalla työpaikallaan.

— On kaikkien etu, että työelämä pysyy kunnossa. Ammattiyhdistystoiminta takaa, että työelämä on oikeudenmukaista ja perustuu yhdessä sovittuihin asioihin, Urpilainen sanoo.

Johansson muistuttaa, että paikallisen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että myös jokaiseen yksityiseen oppilaitokseen ja päiväkotiin valitaan luottamusmies.

9. Paljonko luottamusmiehiä täytyy olla?

Luottamusmiehen rooli on määrätty työ- ja virkaehtosopimuksissa. Kussakin kunnassa ja kuntayhtymässä on lähtökohtaisesti oikeus vähintään kahteen jukolaiseen pääluottamusmieheen. Asiasta sovitaan paikallisesti.

Pääluottamusmiesten lisäksi kunnissa ja kuntayhtymissä on oltava tietty määrä luottamusmiehiä muun muassa kunnan koosta ja sopimusten määrästä riippuen.

— Keskeistä on, että jokaisella jukolaisella on luottamusmies, jonka puoleen kääntyä, ja että yhteistoiminta työpaikoilla sujuu joustavasti, JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen sanoo.

Yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on oikeus valita vähintään yksi luottamusmies ja hänen varahenkilönsä. Luottamusmiesten lukumäärästä sovitaan tarkemmin paikallisesti.

— Jos koulutuksen tai varhaiskasvatuksen järjestäjällä on useita toimipisteitä, voidaan valita useita luottamusmiehiä, joista yksi valitaan pääluottamusmieheksi, Eila Urpilainen sanoo.

10. Kuka OAJ:n jäsentä edustaa?

Kunnan ja kuntayhtymien työpaikoilla luottamusmiehet edustavat sekä JUKOa että OAJ:tä. Yksityisellä puolella he ovat OAJ:n luottamusmiehiä. Enemmistö OAJ:n jäsenistä työskentelee kunta-alalla ja JUKOn luottamusmiehistä yli 60 prosenttia on OAJ:n jäseniä. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on myös JUKOn hallituksen puheenjohtaja.

Yksityisellä puolella OAJ:n jäseniä on reilut 12 000. Suurin osa heistä työskentelee yksityisissä oppilaitoksissa, kuten ammattikorkeakouluissa, ammattioppilaitoksissa, musiikki- ja kansalaisopistoissa sekä yksityisissä peruskouluissa ja lukioissa.

Yksityisissä päiväkodeissa työskentelee tuhatkunta OAJ:n jäsentä, mutta luottamusmiehiä on vain vähän. Johansson toivookin, että tänä keväänä tilanne paranee ja luottamusmiehiä valitaan lisää.

Yliopistoissa ja valtion oppilaitoksissa on myös OAJ:n jäseniä edustavia luottamusmiehiä, mutta toimikausien pituudet ja vaalien ajankohdat vaihtelevat oppilaitoskohtaisesti.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Maija Kauppila

Tutustu OAJ:n tuhtiin luottamusmiespakettiin täältä