• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

”Tehtävänä on säilyttää työrauha, jotta opettajat voivat tehdä duuninsa” – pääluottamusmies varjelee oikeudenmukaisuutta työpaikalla

25.02.2019 - 10.58 Uutinen
Kuvituskuva

Jaana Antilan perusarkea ammatillisen oppilaitoksen pääluottamusmiehenä on työehtosopimuksen tulkinta ja palkkaan liittyvien epäselvyyksien setviminen. Nyt häntä työllistävät etenkin vuosityöaikaan liittyvät asiat. Antila painottaa vuorovaikutuksen merkitystä silloinkin, kun työnantajan kanssa ollaan asioista eri mieltä.

Huhtikuussa moni OAJ:läinen pääsee äänestämään luottamusmiesvaaleissa. Ehdokkaaksikin ehtii vielä asettua. Mistä luottamusmiehen hommassa on kyse? Avaamme asiaa luottamusmiesvaalien alla haastattelemalla luottamusmiehiä eri koulutusasteilta ja sopimusaloilta.

Omia kokemuksiaan avaa satakuntalaisen ammatillisen oppilaitoksen Winnovan pääluottamusmiehenä toimiva Jaana Antila. Hän edustaa yli 300:a opettajaa, jotka työskentelevät oppilaitoksen toimipisteissä Raumalla, Porissa, Laitilassa, Ulvilassa ja Uudessakaupungissa.

Millainen on ollut polkusi pääluottamusmiehen tehtävään?

Ihan alkuperäiseltä ammatiltani olen kotitalousopettaja. Siihen liittyviä töitä päädyin opettamaan sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa jo 1980-luvulla. Luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä tai opettajayhdistyksen puheenjohtajana olen toiminut jo vuodesta 1997 alkaen. 

Paljonko sinulla on edustettavaa henkilöstöä?

Oppilaitoksessamme on noin 400 opetushenkilöstöön kuuluvaa. Heistä kolmisen sataa on OAJ:n jäseniä ja edustettaviani. Ammatillisessa koulutuksessa asia on joskus näin, eli osa opettajista kuuluu johonkin opettamansa ammatin liittoon. Olisi hienoa, jos opettajat liittyisivät heidän eduistaan neuvottelevaan liittoon. Sillä on merkitystä edunvalvonnan kannalta.

Mitkä asiat ovat työllistäneet sinua viime aikoina eniten?

Tavanomaisia ja arkisia töitäni ovat työehtosopimuksen tulkinta ja esimerkiksi palkkaepäselvyyksien selvittäminen. Mutta juuri nyt minua työllistää eniten vuosityöaika, joka otetaan käyttöön oppilaitoksessamme ensi syksynä. Teemme paikallista sovellusta vuosityöajasta ja hiomme vielä tiettyjä näkemyksellisiä eroja. On sanottava, että meillä keskustelu työnantajan kanssa on sujunut hyvin, vaikka tietenkin myös erimielisyyksiä ilmenee. Pitää muistaa, ettei tämä ole pikkujuttu, vaan historiallinen muutos opettajien työehtosopimuksessa.

Hereillä pitää olla, sillä kyllähän meneillään on valtava myllerrys myös ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Työ muuttuu, ja kyllä se näkyy opettajissa. Varsinkin ensi syksynä pitää tutkia tarkkaan, onko työntekijälle varattu työaikaa reformin edellyttämiin tehtäviin, ja miten työntekijän ja työnantajat käsitykset kohtaavat siinä, mihin työaika tosiasiassa kuluu.

Millainen henkilö on hyvä luottamusmies?

Ennen kaikkea luottamusmiehen tulee olla hyvä opettajan kuuntelija. Työ sisältää paljon keskustelua, ja monesti se riittääkin, kun pulmiin saa vastauksen saman tien minulta. Yhtä lailla luottamusmiehen työ sisältää keskusteluja rehtorien ja esimiesten kanssa – siis varsinaisia kokouksia ja neuvotteluita, mutta myös epävirallisempaa keskustelua.

Sanoisin, että tätä työtä tehdään voimakkaasti oman persoonan kautta, minkä vuoksi itsensä on tunnettava. Neuvottelutilanteessa jokainen osapuoli tarkastelee asiaa omien arvojensa, kokemustensa, elämänkatsomuksensa, ammatillisen identiteettinsä ja roolinsa kautta. Kun ymmärtää tämän, tajuaa samalla, että jos jokin riitelee, se ovat asiat eivätkä ihmiset.

Tällä haluan sanoa, että vaikka erimielisyyksiä olisi – ja niitäkin on – vuorovaikutuksen kanavat on osattava pitää auki. Muutoin tilanne lukkiutuu. Se ei ole kenenkään etu.

Luottamusmiehen pitää saman aikaisesti olla asia- ja ihmiskeskeinen. Luottamusmiehen työnimike velvoittaa olemaan luottamuksen arvoinen ja ymmärtämään työn luottamuksellinen luonne. Työ on välillä yksinäistä ja paineensietokykyä vaativaa, joten luottamusmiehellä on oltava henkilökohtaisia ja toimivia palautumiskanavia. 

Miten pääluottamusmiehen työ eroaa opettajan työstä?

Sellainen kuvitelma olisi väärä lähtökohta, että tämä luottamusmiehen työ olisi jotenkin helpompaa kuin opettajan perustyö. Henkilöstöstä ja edunvalvonnasta täytyy olla oikeasti kiinnostunut, ja kiinnostuksen lisäksi työssä tarvitaan osaamista. Opettajan identiteetin lisäksi on kehityttävä edunvalvojan identiteetti.

Tässä työssä pitää osata myös tuoda esille selkeästi oma näkemys asiasta ja tarvittaessa seisottava sanojensa takana. On asioita, jotka ovat mustia tai valkoisia, mutta vielä enemmän on niitä harmaan eri sävyjä. Asioista joudutaan usein hakemaan yhdessä työnantajan kanssa yhteistä näkemystä, miten asiat ratkaistaan tai hoidetaan.

Miksi luottamusmiesjärjestelmä on tarpeellinen?

Se vain on ainoa tapa varmistaa, että työehtosopimuksia ja lakeja noudatetaan tarkoituksenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Meidän luottamusmiesten päätehtävänä on säilyttää työrauha, jotta opettajat voivat tehdä duuninsa.

Teksti: Matias Manner

Luottamusmies – työyhteisön luottohenkilö

Luottamusmies on nimensä mukaisesti työyhteisön luotettu henkilö, joka valvoo OAJ:n jäsenten etuja sekä virka- ja työehtosopimusten ja lakien noudattamista työpaikoilla.

Luottamusmiehet