• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tukea uuteen opettajuuteen – OAJ palkitsi opettajankouluttajien hankkeen

20.08.2019 - 16.27 Uutinen
Kuvituskuva
OKKA-OAJ 40-vuotisjuhlarahaston kunniapalkinnon saivat OAJ:n lukuvuoden avajaisissa Akava-talolla hankkeen projektipäällikkö, lehtori Simo Uuusinoka ja yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

OAJ ja OKKA-säätiö palkitsivat opettajankouluttajien yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajien asemaa muuttuvassa maailmassa.

OKKA-OAJ 40-vuotisjuhlarahaston tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna yhdeksän opettajankoulutusyksikön hanke Oppijan oikeus – opettajan taito.  Palkintosumma on 5 000 euroa.

Opettajankouluttajien yhteisellä hankkeella pyritään päivittämään opettajien osaamista toisella asteella. Tarkoitus on erityisesti vahvistaa ammatillisten opettajien, aineenopettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien pedagogisia taitoja opiskelijoiden tukemisessa ja ohjaamisessa.

– Tässä hankkeessa on se erityispiirre, että tutkimuksen kohteena ovat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen opettajat. Näin saadaan myös vertailutietoa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perusteli palkinnon saajan valintaa.

Tukea uuteen opettajuuteen

Projektipäällikkö Simo Uusinokan mukaan hankkeen tavoitteena on kehittää opettajuutta ja vahvistaa opettajien asemaa muuttuvassa maailmassa. Erityisen iloinen Uusinoka on siitä, että OAJ on nostanut samoja teemoja esille. OAJ on koonnut verkkosivulleenkin runsaasti tietoa ammatillisen koulutuksen uudistumisesta.

Ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden lukiolain myötä opettajan pitää pystyä tukemaan opiskelijoita entistä yksilöllisemmin erilaisissa oppimisympäristöissä. Se vaatii opettajilta uusia taitoja.

— Olemme kyselleet toisen asteen opettajilta, mitkä asiat painottuvat opetuksessa nyt enemmän ja millaista osaamista he toivoisivat lisää. Kyselyn tuloksia analysoidaan parasta aikaa, Uusinoka kertoo.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke kuuluu edellisen hallituksen kärkihankkeisiin. Se alkoi vajaa vuosi sitten ja loppuu syyskuussa 2021.  Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu, ja siinä ovat mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

OAJ:n 40-vuotisjuhlarahasto tukee alan tutkimusta

  • OKKA-OAJ 40-vuotisjuhlarahasto on OKKA-säätiön hallinnoima nimikkorahasto, jonka OAJ:n valtuusto perusti vuonna 2013 juhlistamaan järjestön 40-vuotista toimintaa.
  • Rahaston tuotoista myönnetään tunnustuspalkintoja ja apurahoja ansioituneille opetus- ja kasvatusalan toimijoille koulutuksiin tai pedagogiikkaan liittyviin tutkimuksiin.
  • Aiemmin palkintoja on myönnetty Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusryhmälle ja opettajankoulutuksen historiaa ja tulevaisuutta käsittelevän julkaisun toteuttamiseen

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Jarkko Mikkonen