• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tulevaisuuden opettajatarpeet puntarissa – OAJ:n mielestä nykytasoon ei pidä tyytyä

06.09.2019 - 15.10 Uutinen
Kuvituskuva
Armi Mikkola keskusteli opettajankoulutuksen tulevaisuudesta Akava-talolla perjantaina.

OAJ:n seminaarissa pohdittiin opettajankoulutuksen suuntaa. Opetusneuvos Armi Mikkola ja OAJ:n Jaakko Salo olivat yksimielisiä siitä, että opettajapulaan pitää vastata etenkin varhaiskasvatuksessa ja erityisopetuksessa.

Pitääkö opettajien koulutusta vähentää, kun ikäluokat pienenevät? Tästäkin keskusteltiin OAJ:n opettajankoulutusseminaarissa Akava-talolla perjantaina 6. syyskuuta.

Opetusneuvos Armi Mikkola Opetus- ja kulttuuriministeriöstä pohti opettajankoulutuksen muutoksia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hän muistutti, että ensi vuosikymmenellä kouluun tulijoita on 10 000 vähemmän kuin nyt. Sillä hän näkee olevan vaikutusta myös opettajatarpeeseen.

— Nyt olisi hyvä vähentää hallitusti opettajien koulutusmääriä muualta ja suunnata resurssit sinne, missä opettajista on pulaa, kuten varhaiskasvatukseen ja erityisopetukseen, Mikkola sanoi.

Hänestä edessä on kaksi vaihtoehtoa: joko opettajia koulutetaan yli tarpeen sillä ajatuksella, että koulutuksesta on hyötyä monilla muillakin työelämän aloilla, tai sitten ennakoidaan koulutusmääriä opettajatarpeen mukaan.

— Molemmissa on puolensa, mutta minusta nyt olisi osattava valita, kumman vaihtoehdon mukaan toimitaan.

Kahden aineen opettajia maakuntiin

Mikkola totesi, että ammattitaitoisten opettajien saaminen taito- ja taideaineissa pitää turvata myös maakunnissa, kun tunnit vähenevät. Siksi opettajankouluttajien pitäisi entistä määrätietoisemmin kouluttaa opettajia, joilla on kelpoisuus kahteen aineeseen.

Erittäin toivottavaa olisi Mikkolan mielestä sekin, että vahvistettaisiin suomen ja ruotsin opetusta toisena kielenä, määriteltäisiin oman äidinkielen opettajan kelpoisuus ja järjestettäisiin sen opettajankoulutus nykyistä systemaattisemmin.

Mikkola ennusti, että varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä luokasta muodostuu nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Sillä olisi vaikutusta opettajien kelpoisuuksiin ja koulutuksen sisältöihin.

Nykyinen taso ei riitä

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo muistutti vastauspuheenvuorossaan, että meillä on tälläkin hetkellä pulaa opettajista. Se näkyy siinä, että Suomesta uupuu varhaiskasvatuksen opettajia, opetusryhmät ovat liian suuria, oppilaat eivät saa tarvitsemaansa eritysopetusta, rehtoreilla on useita yksikköjä ja liikaa alaisia, opinto-ohjaajilla on liikaa ohjattavia, maahanmuuttajataustaiset oppilaat eivät saa opetusta omalla äidinkielellään eivätkä riittävästi suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä eivätkä ammatillisen koulutuksen opiskelijat saa tarpeeksi lähiopetusta.

— Kun ikäluokkien pienentymiseen varaudutaan, tavoitteena ei voi olla tämä taso vaan parempi, Salo sanoi.

Opettajankouluttajille suunnattu OAJ:n opettajuusseminaari jatkuu Akava-talolla lauantaina 7.9. Silloin keskustellaan muun muassa vihapuheesta vihapuhetyöryhmän puheenjohtajan, emeritusarkkipiispa Kari Mäkisen johdolla.  

Teksti ja kuva: Riitta Korkeakivi