• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tutkimus: Mielikuva amiksesta on myönteinen – opettajille halutaan aikaa kohdata ja tukea

01.02.2019 - 11.32 Uutinen
Kuvituskuva

Rentous, käytännönläheisyys ja suora polku työelämäänkorostuvat mielikuvissa, jotka ovat ammatillisesta koulutuksesta pääsääntöisesti myönteisiä, kertoo tutkimus. OAJ:n koulutusasiainpäällikön Nina Lahtisen mukaan tutkimus sisältää käyttökelpoisia tietoja seuraavalle hallituskaudelle amiksen vetovoimasta huolehtimiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen torstaina. 

Tutkimuksen mukaan kaikkein myönteisin mielikuva ammatillisesta koulutuksesta on opiskelijoilla itsellään. Toisen vuoden opiskelijoista 95 prosenttia on joko erittäin (55%) tai melko (40%) tyytyväisiä opiskelupaikkaansa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat kokevat opiskelun vapaammaksi ja rennommaksi kuin peruskoulussa tai lukiossa. Myös käytännönläheisyys, tiivis työelämäyhteys sekä amiksen valmistaminen oikeaan ammattiin saavat opiskelijoilta kiitosta opiskelijoilta.

Aikuisopiskelijoiden vastauksissa opintojen kiinnostavuus vielä korostuu. Mielikuva ammatillisesta koulutuksesta oli pääsääntöisesti myönteinen kaikissa vastaajaryhmissä.

– Mielikuvat vaikuttavat ammatillisen koulutuksen vetovoimaan, ja nämä myönteiset käsitykset ovat sitä, mitä osaajapulasta kärsivä maamme tarvitsee, sanoo OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen.

Amikseenkin mieluiten unelman perässä

Isommassa kuvassa ammatillinen koulutus ei kuitenkaan yllä lukion arvostukseen.  Esimerkiksi peruskoulun ysiluokkalaisista 44 prosenttia pitää lukiota erittäin arvostettuna koulutusvaihtoehtona, kun ammatillisen osalta tätä mieltä on vain seitsemän prosenttia.

– Tietoahan mielikuvien pohjaksi olisi aina enemmänkin tarjolla. Esimerkiksi vanhempien kannattaisi tutustua ammatilliseen koulutukseen ja sen tarjoamiin uramahdollisuuksiin nyt, kun yhteishaku alkaa, sanoo Lahtinen.

Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät nuoret aina halua nimenomaan ammattikouluun. Toisin sanoen sinne ollaan sitä valmiimpia hakeutumaan, mitä enemmän koulutus tukee oman unelman seuraamista.

”Opettajille aikaa kohtaamiseen ja ryhmäyttämiseen”

Yhteenvetoraportissa kaikkien vastaajaryhmien antamissa vastauksissa korostuivat toiveet ammatillisen koulutuksen opetuksen määrästä ja laadusta. Ammatilliselta koulutukselta toivotaan yleisesti riittävää lähiopetusta, opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta sekä tukea niin oppilaitoksessa kuin työpaikoillakin tapahtuvassa opetuksessa.

Vastaajien toiveissa olivat myös säännölliset ja täydet opiskelupäivät, mikä nähtiin myös mahdollisuutena opintojen tiivistämiseen ja opiskeluajan lyhentämiseen.

–  Opettajille olisi turvatta aikaa opiskelijoiden kohtaamiseen, osallistamiseen ja ryhmäyttämiseen. Tässä on pähkinää oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille, mutta on selvää, että ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen on noustava seuraavalla hallituskaudella, Lahtinen sanoo.

”Opettajat takaamaan työelämäyhteyden”

Lahtinen muistuttaa, että pelkästään vuoden 2016 aikana ammatillisesta koulutuksesta hävisi rahoitusleikkausten vuoksi noin 1600 työpaikkaa.

– Jatkossa opettajia on saatava lisää, jotta yksilölliset opinpolut mahdollistuvat. Seuraavan hallituksen olisi myös säädettävä siitä, kuinka monta opiskelijaa voi yhdellä opettajalla olla vastuullaan.

Vastaajien tapaan Lahtinen vaatii riittävästi lähiopetusta ja tukea sekä oppilaitoksiin että työelämässä oppimiseen.

– Raportin mukaan vastaajat toivovat systemaattisuutta ja konkretiaa työelämäyhteistyöhön.  Meidän mielestämme tämä tehdään vahvistamalla opettajien roolia koulutus- ja oppisopimuskoulutuksissa niin, että heillä on aikaa auttaa työpaikalla sekä opiskelijaa että yrityksen työpaikkaohjaajaa, Lahtinen sanoo.

Mielikuvatutkimukseen haastateltiin 600 lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa, 300 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista, ysiluokkalaisten vanhempia (150) sekä peruskoulun oppilaanohjaajia, amiksessa opiskelevia aikuisia sekä yritysten henkilöstöasioiden päättäjiä.

Teksti: Matias Manner

Kuva: Leena Koskela

 

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee