• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Työtaakka uuvuttaa päiväkodin johtajat - OAJ:llä korjausehdotuksia

17.06.2019 - 14.27 Uutinen
Kuvituskuva

Päiväkotien johtajien työmäärä kuohuttaa varhaiskasvatuksen alalla toimivia. OAJ on vaatinut lisää resurssia jo pitkään.

Helsingin Sanomat uutisoi, että päiväkodin johtajat hukkuvat paperitöiden alle. Kuusi suuren varhaiskasvatusyksikön johtajaa kertoi, että jatkuvat keskeytykset ja byrokratia vievät aikaa itse johtamiselta.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Timo Mäki ei ole yllättynyt. Samat ongelmat kävivät ilmi valtakunnallisesta kyselystä, jonka OAJ teki päiväkodin johtajille pari vuotta sitten. Jo tuolloin tuli vahvasti esille, että työmäärä uuvuttaa johtajat.

Toimipisteitä ja alaisia on liikaa

Mäki kertoo, että OAJ on vaatinut jo pitkään, ettei johtajalla saa olla liian monta toimipistettä eikä liian isoja yksikköjä. OAJ:n mielestä yhdellä päiväkodin johtajalla saisi olla korkeintaan 2 toimipistettä ja 20 alaista. Nyt yhdellä johtajalla voi olla jopa yli 40 alaista johdettavanaan.

— Olemme myös vaatineet, että työnjohdollisia apulaisjohtajia on palkattava lisää, ja että heille on annettava työaikaa esimiestehtävään. Nykyiset varajohtajat eivät toimi jatkuvasti päiväkodin esimiestehtävässä.

Työnantaja vastaa siitä, että päiväkodin johtajan työaika ja työn määrä ovat balanssissa.

— Työnantajan on valvottava, ettei työkuorma kasva niin suureksi, että siitä on vaaraa työterveydelle ja -turvallisuudelle, Mäki sanoo.

Näin OAJ korjaisi tilanteen:

 1. Päiväkodin johtajan asemasta ja vastuista on säädettävä varhaiskasvatuslaissa.
 2. Johtaminen ja esimiestehtävät on mitoitettava niin, että työn voi tehdä säännöllisellä työajalla.
 3. Yksikkökokoa ja palvelumuotojen määrää on rajattava normein.
 4. Esimiestyön tueksi ja hallintotehtävien hoitamiseksi on osoitettava riittävät resurssit esimerkiksi apulaisjohtajan tehtäviin ja toimistotyöapuun.
 5. Johtajan osaamisen kehittämistä on arvioitava säännöllisesti ja hänelle on laadittava henkilökohtainen kehittymisohjelma osaksi koulutussuunnitelmaa.
 6. Työantajan on tarjottava uusille johtajille kunnon perehdytys, urapolkuopastus ja esimiesvalmennus.
 7. Varhaiskasvatuksen opettajan peruskoulutusvaiheessa pitää vahvistaa mielenkiintoa varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtäviin.
 8. Päällikön ja päiväkodin johtajan on tarkastettava ja vahvistettava tehtäväkuvaus säännöllisesti vuosittain.
 9. Palkan kriteereiksi on otettava muun muassa yksikkökoko, yksikön rakenne ja palvelumuotojen moninaisuus.
 10. Päiväkodin johtajan työajan seuranta, työaikakorvaukset ja varallaolo on toteutettava virkaehtosopimuksen ja säädösten mukaisesti.

 

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

Jaa