• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työtuomioistuin: Koulujen välisistä siirtymistä maksettava korvausta

10.01.2019 - 10.34 Uutinen
Kuvituskuva

Jos opettaja joutuu esimerkiksi remontin tähden siirtymään kesken päivän toiseen kouluun, siirtymisestä tulee tehdä opetusvelvollisuuteen huojennus. Tämä oli Turun kaupungilta jäänyt tekemättä kahdessa koulussa.

Työtuomioistuin velvoittaa Turun kaupungin maksamaan vuosina 2014–2017 saamatta jääneitä palkkoja kahden koulun opettajille. Korkein korvattava summa on lähes 3000 euroa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vaati työtuomioistuimessa Turun kaupunkia maksamaan käsityönopettajille huojennusta jokaviikkoisesta oppilasryhmän kanssa tapahtuneesta toiseen kouluun siirtymisestä. Kannetta ajoi OAJ:n työmarkkinalakimies Tuomas Tuokko.

Tilat eivät riittäneet

Hannunniitun koulun teknisen ja tekstiilityön opetustilat eivät tilanpuutteen vuoksi riittäneet kaikille oppilasryhmille, joten yhden teknisen työn ja yhden tekstiilityön ryhmän opetus määrättiin annettavaksi Pääskyvuoren koulun tiloissa kahden lukuvuoden aikana.

Opettajat aloittivat työpäivänsä Hannunniitun koululla, josta siirtyivät oppilaiden kanssa Pääskyvuoren koululle yhteisellä linja-autokuljetuksella välitunnin aikana.

Käsityötuntien jälkeen opettajat palasivat yhdessä oppilaiden kanssa yhteiskuljetuksella välitunnin aikana Hannunniitun koululle, jossa työpäivä jatkui. Koulujen etäisyys on 2,2 kilometriä.

Tilat opetukseen sopimattomia

Kähärin koulu puolestaan joutui luopumaan teknisen työn opetustiloista vuonna 2010, koska työsuojeluvaltuutettu ja koulutuksen järjestäjä totesivat ne opetukseen soveltumattomiksi.

Teknisen työn opetus on järjestetty siten, että opettajat oppilaineen siirtyvät välitunnin aikana työnantajan järjestämällä linja-autokuljetuksella viereiselle 2,2 kilometrin päässä olevalle Suikkilan koululle pitämään oppitunnit. Opettaja ja oppilaat palaavat oppituntien jälkeen yhdessä samalla kuljetuksella takaisin Kähärin koululle jatkamaan koulupäivää. Järjestely on koskenut kolmea teknisen työn opettajaa.

– Jos opettajanviranhaltija opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa ja hän joutuu vaihtamaan toimipaikkaa työsuunnitelman mukaan kesken päivän, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan yksi viikkotunti, neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen selvittää.

Huojennusta voi olla useita tunteja

Jos toimipaikan vaihtoja on viikossa useita, opetusvelvollisuuteen luetaan määräyksen mukaisesti useita viikkotunteja. Soveltamisohjeen mukaan siirtymää ei lueta opettajanviranhaltijan opetusvelvollisuuteen, jos toimipaikkojen välinen matka on alle kilometrin.

– Kiertävää opettajaa koskevat sopimusmääräykset ovat olleet virkaehtosopimuksessa sopimusjärjestelmän alusta saakka vuodesta 1971, ja niitä on muutettu vuosien varrella useaan otteeseen. Siksi kunnissa on ollut vaihtelevia soveltamistulkintoja. Huojennusta koskevat määräykset ovat kuitenkin olleet nykyisen sisältöiset jo vuodesta 1979, Pankkonen sanoo.

Siirtymisestä saatava huojennusta

Työtuomioistuimen mukaan OVTESsiin kirjattua määräystä on tulkittava siten, että opettajanviranhaltijan opetusvelvollisuuteen on luettava yksi tai useampi viikkotunti myös sellaisessa tilanteessa, jossa opettaja siirtyy välitunnin aikana yhdessä oppilaiden kanssa opetustunnin ajaksi toisen koulun tiloihin ja opetustunnin jälkeen takaisin omaan kouluunsa.

– Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen laatimassa palvelussuhdeoppaassa todetaan, että jos siirtymisen perusteena on remontti tai muu vastaava tilanne, niin siirtymisestä tulee tehdä opetusvelvollisuuteen huojennus, työmarkkinalakimies Tuomas Tuokko toteaa.

Saamatta jääneet palkat korvattava

Työtuomioistuin velvoittaa Turun kaupungin maksamaan opettajille saamatta jääneet palkat JUKOn kanteessa vaaditulla tavalla.

Työtuomioistuin myös velvoittaa Kunnallista Työmarkkinalaitosta ja Turun kaupunkia korvaamaan JUKOn oikeudenkäyntikulut yhteisvastuullisesti.

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela