• logo
  • logo

Oletko osa-aikatyötä tekevä viranhaltija? Lähetä palkkaoikaisuvaatimus työnantajalle mahdollisimman pian

16.12.2019 - 11.25 Uutinen
Kuvituskuva

Työtuomioistuin linjasi, että Jyväskylän kaupunki toimi väärin, kun se velvoitti osa-aikaisen opettajan osallistumaan täysimääräisesti veso-päiviin ja ys-aikaan. OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen pitää päätöstä merkittävänä. Osa-aikainen viranhaltija voi hakea päätöksen perusteella korvausta takautuvasti. Lue ohjeet jutun lopusta.

Osa-aikaisena viranhaltijana toimiva opettaja voidaan määrätä osallistumaan OVTES:n mukaisiin veso-päiviin ja yhteissuunnitteluaikaan ainoastaan osa-aikaprosentin mukaisessa suhteessa. Näin linjasi työtuomistuin. Samalla se vahvisti OAJ:n kannan oikeaksi.

Jyväskylä toimi väärin

OAJ riitautti työtuomioistuimessa Jyväskylän kaupungin tekemän tulkinnan, jonka mukaan osa-aikaisen opettajan pitää osallistua täysimääräisesti opettajatyöpäiviin eli veso-päiviin ja yhteissuunnittelutyöaikaan eli ys-aikaan. Työtuomioistuin totesi Jyväskylän tulkinnan virheelliseksi.

OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen pitää työtuomioistuimen päätöstä merkittävänä osa-aikaisen opettajan oikeusturvan kannalta. Työntekijän suojaksi säädetyn pakottavan lainsäädännön mukaan osa-aikaisessa työssä olevaa ei saa asettaa epäedulliseen asemaan pelkästään osa-aikaisuuden perusteella.  

— Päätös vahvisti sen, että opetusvelvollisuustyöajassa osa-aikaisena työskentelevien kohdalla pitää noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Työn pitää siis vähentyä samassa suhteessa kuin palkan. Näin pitää toimia riippumatta siitä, millä perusteella opettaja työskentelee osa-aikaisena, Mustonen toteaa.

Työnantajalle lasku, opettajalle korvaus

Jyväskylän kaupunki joutuu takautuvasti korvaamaan opettajalle niistä ylimääräisistä veso-päivistä ja ys-ajasta, joihin opettajalla ei olisi ollut virkaehtosopimuksen mukaan velvoitetta osallistua. Maksettavaa tuli myös KT Kuntatyönantajalle.

Työtuomioistuin katsoi, että KT:n olisi pitänyt olla selvillä osa-aikaisia koskevista säädöksistä ja oikeuskäytännöstä. Tästä huolimatta KT ei ollut korjannut tietoonsa tullutta kaupungin virheellistä menettelyä. Niinpä työtuomioistuin määräsi KT:n maksamaan OAJ:lle 3 500 euroa hyvityssakkoja valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

Lisäksi KT ja kaupunki tuomittiin myös maksamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja reilut 11 000 euroa viivästyskorkoineen. 

Korvauksia voi hakea takautuvasti

Jos osa-aikainen opettaja on velvoitettu kunnassa täysimäärisesti osallistumaan veso-päiviin ja ys-aikaan, onko asialle mahdollista tehdä jotain?

— Jos on ollut samanlaisessa tilanteessa, kannattaa viipymättä olla yhteydessä omaan luottamusmieheen ja pyytää häntä vaatimaan kunnalta vielä tämän vuoden puolella vastaavien korvausten maksamista, Mustonen neuvoo.

Kirjallinen vaatimus tulee jättää kunnalle mahdollisimman pian. Korvausta voi vuoden 2020 aikana vaatia takautuvasti vuoden 2017 alusta alkaen.

Lukuvuoden 2019–2020 työaika tulee tasata

Kuluvana lukuvuonna 2019–2020 osa-aikatyötä tekevien opettajien sekä päätoimisten tuntiopettajien osa-aikaisuus pitää huomioida lukuvuoden aikana vesoissa ja yhteissuunnittelutyöajassa. Jos syyslukukauden työajassa ei ole otettu osa-aikaisuutta huomioon, tulee veso-velvoite ja yhteissuunnittelutyöaika tasata kevätlukukauden aikana niin, että osa-aikaisuus tulee huomioiduksi lukuvuositasolla. Jos tasaaminen ei ole mahdollista, liikaa tehty työ tulee korvata.

Osa-aikaisten opettajien ja päätoimisten opettajien tulee kääntyä rehtorin puoleen, jotta työaika saadaan tasattua työtuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa voi olla yhteydessä luottamusmieheen.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Maija Kauppila

Juttua päivitetty 16.12. 2019 klo 11:24
15.1.2020 kello 13:10 juttuun on lisätty viimeinen kappale työajan tasaamisesta. Myös otsikkoa ja Korvauksia voi hakea takautuvasti -kappaleen kahta viimeistä lausetta on hieman päivitetty niin, että ne koskevat vuoden 2020 tilannetta.

 

Jaa