• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uusi vuosi tuo palkankorotuksia varhaiskasvatuksen opettajille

02.01.2019 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kevään virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa OAJ sai aikaan parannusta varhaiskasvatuksen opettajien palkkoihin ja työaikaan. Vuonna 2019 on tiedossa muun muassa palkankorotuksia.

Keväällä voimaan tulleissa sopimusmääräyksissä varhaiskasvatuksen opettajilla ja päiväkodin johtajilla moni asia on paremmin kuin ennen, OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson kertoo.

Tulosrahaa tammikuussa

Palkankorotuksista ensimmäinen kilahtaa tilille tammikuun palkan yhteydessä. Silloin maksetaan kuntien koko henkilöstölle kertakorvauksena niin sanottu tuloksellisuuserä. Seuraava yleiskorotus kuntien ja yksityisten palveluksessa oleville työntekijöille tulee aprillipäivänä 1. huhtikuuta. 

Lisäksi kuntien yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissa sekä opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa OVTESissa on ollut käytössä paikallisesti sovittava järjestelyerä. Sillä voidaan korjata paikallisia palkkausepäkohtia ja nostaa tehtäväkohtaisia palkkoja tehtävän vaativuuden edellyttämälle tasolle tammikuun alusta lukien.

Järjestelyerää on käytössä myös Avaintyönantajien oppilaitoksissa ja päiväkodeissa.

Sak-työajasta yhteiset ohjeet

OAJ on neuvotellut varhaiskasvatuksen opettajille muitakin hyviä asioita. Opettajilla on nyt entistä enemmän aikaa pedagogiikan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Koko palkkarakenne uudistui ja poissaolot pitää nykyään ottaa huomioon viikoittaisessa ylityörajassa.

— Kunnilla on ollut kova työ saada uudistukset käytäntöön. Joissakin kunnissa on ollut soveltamisongelmia, joita on selvitetty yhteistyössä KT Kuntatyönantajien kanssa, Johansson kertoo.

Sak-työajasta OAJ ja KT:n ohjeet ovat olleet samanlaiset, ja se on Johanssonin mukaan helpottanut uusien työaikamääräysten paikallista soveltamista. OAJ:n kevään luottamusmiespäivillä kerrataan vielä kaikkia muuttuneita sopimusmääräyksiä ja kuulostellaan, miten niitä on kunnissa sovellettu.

OAJ seuraa järjestelyeräneuvotteluja

Osassa kuntia järjestelyeräneuvottelut ovat vielä kesken. OAJ kysyy pääluottamusmiehiltään, miten neuvottelut ovat edenneet ja millaisia tuloksia niissä on saatu aikaan. Ensimmäisiä kyselyn tuloksia julkaistaan tammikuussa.

Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet julkaistiin joulun alla. Niiden pohjalta on päivitettävä paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat vielä ennen syystoimikauden alkua.

— Se on iso urakka, johon on varattava riittävästi työaikaa. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien tehtävät ja rooli pitää määritellä varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla, Kristiina Johansson sanoo.

Muutoksia matkakustannuksiin

Vuoden vaihde toi muutoksia myös matkakustannusten korvauksiin, päivärahoihin ja ravintoetuuden verotusarvoon. Tarkemmat tiedot niistä löytyvät verohallinnon sivuilta vero.fi

OAJ:n jäseniä koskevien virka- ja työehtosopimusten sopimuskaudet päättyvät maaliskuussa 2020, mutta järjestössä mietitään jo tavoitteita seuraavalle kierrokselle. Johansson kertoo, että valmistelu käynnistyy alkuvuodesta ja täsmentyy, kun sopimuskausi lähenee loppuaan.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela