• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uusi vuosi tuo yliopistoille uuden palkkausjärjestelmän

02.01.2019 - 10.00 Uutinen
Kuvituskuva

Viime kevään neuvottelukierros toi yliopistojen ja harjoittelukoulujen saman 2,1 prosentin yleiskorotuksen kuin muillekin palkansaajille. Yliopistoissa vaatimusta jouduttiin puolustamaan lakolla.

Yliopiston sopimuskierros oli erittäin vaikea, ja Helsingissä yliopiston ja harjoittelukoulujen opettajat joutuivat lakkoon. Lopulta myös yliopiston opettajille saatiin yleisen linjan mukaiset yleiskorotukset.

Hyvää sopimuksessa on se, että opetustuntikatot säilyvät, eli työaika säilyi ennallaan.

Yliopistojen työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Harjoittelukoulujen osalta sopimukseen päästiin marraskuussa, ja he saavat samat palkankorotukset kuin yliopiston opettajat.

Palkankorotuksia tiedossa

Yliopistoissa tulee voimaan uusi palkkausjärjestelmä 1.1.2019 alkaen ja kaikki järjestelyerät tulevat täysimääräisinä maksuun sovittuina ajankohtina.

Yliopiston henkilöstön palkankorotukset jakautuvat yleiskorotuksiin sekä järjestely- ja paikalliseriin.

Yleiskorotuksen ensimmäinen osa 1 prosenttia maksettiin 1.4.2018 alkaen. Huhtikuun alussa 2019 maksetaan toinen osa eli 1,1 prosenttia.

Tammikuun alussa maksetaan 0,5 %:n järjestelyerä ja kesäkuun alussa maksetaan 0,85 % järjestelyerä, joka käytetään henkilökohtaisen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla.

Muutoksia suorituksen arviointiin

Suurimmat muutokset yliopistojen palkkausjärjestelmässä kohdentuvat henkilökohtaiseen palkanosuuteen. Henkilökohtaista työsuoritusta kuvaavien tasojen määrä vähenee nykyisestä yhdeksästä suoritustasosta neljään suorituskategoriaan.

Nykyisessä järjestelmässä voimassa olleesta kahden vuoden välein tapahtuvasta koko yliopistoa koskevasta suorituksen arvioinnista luovuttiin. Jatkossa työnantajan on arvioitava työntekijät viiden vuoden välein edellisestä arvioinnista. Työntekijällä on kuitenkin oikeus itse pyytää arviointia kahden vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista vuoden 2019 alusta lähtien. Koska jokaisella yliopistolla on käytettävissä henkilökohtaisen suoriutumisen palkitsemiseen 0,85 prosenttia palkkasummasta 1.6.2019, henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia kannattaa pyytää alkuvuoden 2019 aikana. Tämä koskee työntekijöitä, joilla tulee kaksi vuotta täyteen edellisestä arvioinnista.

Lue lisää yliopistojen ja harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän muutoksista