• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Valmistautuminen seuraavalle neuvottelukierrokselle alkoi – jäsen voi ehdottaa tavoitteita

08.02.2019 - 14.57 Uutinen
Kuvituskuva

Työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa vielä reilun vuoden, mutta tavoiteasettelu seuraaviin sopimusneuvotteluihin on jo alkanut. OAJ:n jäsen voi esittää kehitysehdotuksia omalle yhdistykselleen.

OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta aloitti alkuviikon kokouksensa ryhmätyöllä, jossa jäsenet arvioivat nykyisiä sopimuksia ja pohtivat keinoja sopimusten parantamiseen. Toimikunnan puheenjohtaja Kari Nieminen on tyytyväinen avaukseen.

– Sopimuskausi on vasta puolessa välissä, mutta on hyvä tarkastella jo seuraavaakin neuvottelukierrosta. Toimikunta käsittelee neuvotteluasioita kaikissa kevään kokouksissaan ja jatkaa tietysti työtä syksyllä, Nieminen kertoo.

Valmisteluun hyvä varata aikaa

Neuvottelujohtaja Petri Lindroos on tyytyväinen siihen, että valmistelu seuraavalle neuvottelukierrokselle on käynnistynyt hyvissä ajoin.

– Virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin valmistautumiseen on varattava riittävästi aikaa. On hyvä, että tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta aloitti valmistelut jo nyt. Valtakunnallisten yhdistysten hallituksissa ja työvaliokunnissa tehtävä valmistelutyö on myös tärkeää, jotta kaikista toiveista pystytään seulomaan keskeisimmät tavoitteet eteenpäin vietäviksi, Lindroos sanoo.

Jäsen voi vaikuttaa

Yksittäisellä jäsenellä ja luottamusmiehellä on mahdollisuus vaikuttaa neuvottelutavoitteisiin.

– Mikäli yksittäinen jäsen tai luottamusmies on huomannut jonkin epäkohdan nykyisessä virka- ja työehtosopimuksessa tai havainnut ongelmia sopimusmääräyksen soveltamisessa, hänen kannattaa olla yhteydessä paikallisyhdistykseensä tai omaan valtakunnalliseen yhdistykseensä. Yhteydenotossa voi esimerkiksi kertoa, minkälainen sopimusmääräys puuttuu tai minkä määräyksen soveltamisohjetta pitäisi selkeyttää, Nieminen sanoo.

Toimikunnalla merkittävä rooli valmistelussa

Opettajan tai luottamusmiehen yhteydenoton jälkeen yhdistykset vievät asian eteenpäin sille toimijalle, joka edustaa tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa aluetta tai opettajaryhmää. Tämä edustaja tuo ehdotuksen toimikunnan käsiteltäväksi.

Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta valmistelee sopimustavoitteita, laskee muutosten kustannuksia ja arvioi ehdotusten realistisia eteenpäinvientimahdollisuuksia useassa kokouksessaan. Toimikunnan jälkeen asioita käsittelee OAJ:n hallitus, joka tekee lopulliset päätökset neuvottelutavoitteista.

Suurin osa nykyisistä virka- ja työehtosopimuksista on voimassa 31.3.2020 asti.

Näin tavoitevalmistelu etenee:

 • OAJ:n valtuusto linjaa tavoitteita hyväksyessään järjestön toimintaa ohjaavat asiakirjat
 • Valtuusto linjaa tavoitteita myös valtuustoaloitteissa ja ponsiesityksessä
 • Jäsen voi ehdottaa muutosta sopimusmääräykseen
 • Paikallisyhdistys tai valtakunnallinen yhdistys käsittelee ehdotusta
 • Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta käsittelee yhdistyksistä tullutta ehdotusta
 • Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta vie esityksensä tavoitevalmistelusta OAJ:n hallituksen käsiteltäviksi
 • OAJ:n hallitus päättää sopimusneuvottelutavoitteista
 • Sopimukset hyväksyy hallitus
 • Mahdollisista työtaistelutoimista päättää OAJ:n valtuusto

OAJ neuvottelee 14 sopimusta:

 • OAJ neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista Kuntatyönantajien, Sivistystyönantajien ja Avaintyönantajien kanssa
 • OAJ neuvottelee yliopistojen harjoittelukoulujen opettajien sopimukset ja osallistuu yliopistosektorin neuvotteluihin
 • OAJ neuvottelee Hyvinvointialojen liiton kanssa varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäpöytäkirjasta
 • OAJ neuvottelee Opetushallituksen, Rikosseuraamusviraston, Sisäministeriön alaisen pelastusopiston sekä THL:n alaisten koulukotien opetushenkilöstöä koskevat virkaehtosopimukset

Teksti: Maija-Leena Nissilä

Jaa