• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valoa varhaiskasvatuksen seuraavaan vuosisataan – Lto-päivät juhlii Lahdessa liiton ensimmäistä 100:aa vuotta

21.09.2019 - 15.35 Uutinen
Kuvituskuva
Puheenjohtaja Olli Luukkainen saapui lauantaina Lahden Sibeliustaloon opetusministeri Li Anderssonin kanssa.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kokopäiväisenä palautumassa ja suhdeluvut paranemassa, lasten osallistumisastetta pyritään nostamaan, palkkausta ponnistellaan paremmaksi sekä paljon muuta. Lastentarhanopettajapäivien avajaistilaisuus ja samalla liiton 100-vuotisjuhla Lahden Sibeliustalossa eri ohjelmanumeroineen oli kuin oodi ilolle.

Opetusministeri Li Andersson toi Lto-päivien avajaisjuhlaan varhaiskasvatuksen kehittämisuutisia, joita omissa puheissaan kiittelivät niin Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kuin OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Hallitus on budjettiriihessä sovitun mukaisesti jo ryhtynyt töihin subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi kokopäiväiseksi ja myös päiväkotien ryhmäkokojen, suhdelukujen pienentämiseksi 1/7:ään.

– Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei voi eikä saa olla riippuvainen vanhempien työmarkkina-asemasta, sillä varhaiskasvatus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Pienemmät suhdeluvut taas helpottavat lasten huomioon ottamista yksilöinä ja lisäksi niillä on yhteys myös henkilökunnan työhyvinvointiin. Molemmat uudistukset on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna 1.8., Li Andersson kertoi.

Yhä useampi lapsi saatava varhaiskasvatukseen

Ministeri Andersson puhui lämpimästi myös varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisen puolesta sekä tarpeesta korottaa lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen astetta. Vaikka osallistumisaste on noussut, Suomi jää jälkeen sekä muista Pohjoismaista että OECD-maiden keskiarvoista.

– Aikana, jolloin koulutustasoa halutaan nostaa ja oppimisen eroja kaventaa, on pyrkimys nostaa osallistumisastetta tärkeämpi kuin koskaan ennen. Varhaiskasvatus tasaa tehokkaasti lasten taustasta johtuvia oppimiseroja, Li Andersson sanoo.

Tarkoitus on myös parantaa varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden yhteistyötä.

– Taustalla tässäkin on muun muassa tarve saada yhä useampi lapsi varhaiskasvatukseen. Erityisen tärkeää se on vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseksi.

Hän sanoi iloitsevansa siitä, että nyt tällä hallituskaudella selvitetään myös lapsen tuen parantamista varhaiskasvatuksessa. Lisäksi hallitusohjelmassa on viittauksia varhaiskasvatushenkilöstön koulutukseen ja saatavuuden turvaamiseen. Myös lisäkoulutustarpeet arvioidaan.

– Koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen on tärkeää, mutta alan vetovoimaisuuden eteen on tehtävä paljon muutakin yhdessä, jotta voimme varmistaa varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen toteutumisen.

Tavoitteena palkkaohjelma ja siirto OVTESiin

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen oli rakentanut puheensa työmarkkinakeskeiseksi, mutta alussa maan hallitus sai häneltä selkeää kiitosta.

– Meillä on likipitäen täydelleen yhteinen näkemys hallituksen kanssa. Tuemme hallitusta ja arvostamme sitä, ettei muun muassa henkilöstön kelpoisuudesta jo tehtyjä päätöksiä otettu enää käsittelyyn. Yliopistokoulutuksen saaneiden varhaiskasvatuksen opettajien osuutta tullaan päiväkodeissa kasvattamaan, tästä erityiset kiitokset hallitusohjelmaneuvottelijoille, Luukkainen sanoi.

OAJ:n puheenjohtaja muistutti, että kun työmarkkinapöydissä tehdään sopimuksia, ne edellyttävät sopijaosapuolten allekirjoituksia. Mutta kun demokraattisesti valitut päättäjät tekevät koulutuspoliittisia ratkaisuja, niissä OAJ ja Lastentarhanopettajaliitto voivat tehdä vain vaikuttamistyötä. Sopijaosapuolia liitot eivät ole.

– Varhaiskasvatus on tutkimuksen myötä saavuttanut nyt likipitäen sen arvon, mikä sille kuuluu, mutta siis vain likipitäen. Työmarkkinapöydästä on saatava vielä se puuttuva elementti.

Valtiovalta: lähettäkää rahaa kuntasektorille

Luukkainen otti puheessaan esiin samoja palkkasummia, jotka hän mainitsee myös tänään julkaistussa blogissaan.

– Kun tällä hetkellä yliopistokoulutetun varhaiskasvatuksen opettajan alkupalkka on kunnissa vaatimattomat 2 367 euroa ja yksityisissä päiväkodeissa vain 2 214 euroa, on selvä, etteivät palkat ole oikealla tasolla. Vetoankin valtiovaltaan. Älkää sotkeutuko työmarkkinapolitiikkaan, mutta lähettäkää kuntasektorille rahaa ja erityisesti varhaiskasvatukseen, Luukkainen sanoi.

Hän otti erikseen esiin myös esimiesten palkat, sillä kunnallisten päiväkotien johtajien alkupalkat jäävät 2 664 euroon, vaikka edellytyksenä on pian maisterin tutkinto.

– Miksi palkat eivät voisi olla samoja kuin peruskoulun rehtoreiden palkat, mutta eivät sitä tasoa, mitä rehtoreiden palkat nyt ovat. Myös peruskoulun rehtoreiden palkat ovat liian alhaisia. OAJ ja JUKO ovatkin asettaneet tavoitteeksi palkkaohjelman, jossa tavoitellaan selkeää tasokorotusta. Haluamme palkkaohjelman, joka useamman sopimuskauden aikana nostaa palkat sille tasolle, mille ne kuuluvat.

Luukkainen kertoi myös, että neuvottelupöydästä on todella vaikea saada yleistä tasoa korkeampia korotuksia eikä se onnistu ainakaan ilman palkkaohjelmaa.
Joten vaihtoehtojakin on pakko miettiä.

– Jos pannaan päiväkoteja kiinni ja jos jätetään ylioppilaskirjoituksia korjaamatta, se jo alkaisi tässä yhteiskunnassa tuntua. Jos siis OAJ sellaisia ratkaisuja tekisi. Mutta minä en ole agitoimassa lakkoon. Me emme pyri lakkoon vaan kaikin puolin sopimukseen, hän sanoi.

OAJ on jo vienyt neuvottelupöytään varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirron. Järjestön mielestä kaikkien opettajien pitää kuulua opetusalan sopimuksen OVTESiin.

Blogi: Nyt on työnantajan vuoro osoittaa arvostusta varhaiskasvatuksen opettajille

Katso uusi sivusto OAJ:n jäseneduista varhaiskasvatuksen opettajille

Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Nina Kaverinen


 

Jaa