• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtion rahoitettava sisäilmaongelmien korjaamista – kansa ja lähes kaikki puolueet kannattavat

02.04.2019 - 07.00 Uutinen
Kuvituskuva

Sisäilmaongelmien ratkaisemin vaatii valtion tukea. Tätä mieltä on yhdeksän kymmenestä suomalaisesta. Eduskuntapuolueista vain kokoomus vastustaa ajatusta.

Suomalaisista 89 prosenttia on sitä mieltä, että valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista. Melko tai täysin eri mieltä on vain neljä prosenttia suomalaisista.

Kansalaisten mielipiteet selviävät OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Eduskuntapuolueet kokoomusta lukuun ottamatta ovat sitä mieltä, että sisäilmaongelmien korjaamiseen tarvitaan kansallinen rahoitusohjelma. OAJ ja Opettaja-lehti selvittivät eduskuntapuolueiden kantoja alkuvuodesta.

Nyt rahoituksesta vastaavat yksin kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät.

OAJ: Turvallisuus ja hyvinvointi ovat oppimisen perusta

OAJ muistuttaa vaalitavoitteissaan, että Suomea piinaa massiivinen julkisten rakennusten sisäilmaongelma. Päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennukset ovat yli-ikäisiä ja huonokuntoisia.

Lähes jokaisessa Suomen koulussa on jonkintasoisia sisäilmaongelmia, mikä tulee kalliiksi sairastuvuuden lisääntymisen vuoksi.

Eri raporteissa ja kyselyissä suoranaisia kosteus- ja homevaurioita on todettu olevan 25–60 prosentissa koulurakennuksista. Peruskoulussa ja esiopetuksessa joka viides oli vaihtanut työtä tai työpistettä sisäilmaongelmien vuoksi.

OAJ:n jäsenet pitävät sisäilma-asioissa tärkeänä sitä, että joku kuuntelee ja reagoi. He haluavat myös avointa ja rehellistä tiedottamista asian etenemisestä tai etenemättömyydestä.

Näin seuraavan hallituksen pitäisi korjata sisäilmaongelmat
  • Valtion on kohdennettava rahoitusta sisäilmaongelmien poistamiseen.
  • Päiväkoti- ja koulurakennusten suunnitteluun, hankintaan, rakentamiseen ja omistajan vastuisiin pitää säätää laatukriteerit ja määritellä vastuut ja sanktiot.
  • Riittävästä ilmanvaihdosta kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa on tehtävä säädökset.
  • Työterveyshuolto- ja terveydenhuoltolakiin on lisättävä, että sisäilmasta aiheutuvat terveyshaitat selvitetään kuukauden kuluessa sisäilmaoireilun esilletulosta.
  • Terveydenhuoltolaki pitää laajentaa koskemaan varhaiskasvatusta.
    OAJ:n ehdotuksia sisäilman parantamiseksi on esitetty kattavasti OAJ:n ja Turun yliopiston tekemässä Sisäilmatutkimus 2017 -julkaisussa.

>> Lue lisää OAJ:n ratkaisuja turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Teksti: Salla Hongisto
Kuva: Leena Koskela

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee