• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtuusto päätti talousarviosta ja viritti järjestövalmiutta

15.11.2019 - 16.04 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n valtuusto jatkoi syyskokouksensa päätöspäivänä uuden OAJ:n strategian ja järjestörakenteen valmistelua. Päätösosuudessa valtuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2020 ja antoi hallitukselle valtuudet päättää työtaistelutoimista, jotka koskevat kerrallaan enimmillään viittä prosenttia jäsenistä.

Talousarvioon tehtiin valtuutettu Mirva Salokorven esityksestä muutos periaatteisiin, joilla aktiiveille maksetaan päivärahoja keskustason koulutus- ja kokousmatkoista. 

Ensi vuoden alusta lähtien OAJ noudattaa korvausten maksussa Valtion matkustussääntöä.

– Aiemmin osallistujille on maksettu matkakulujen lisäksi päivärahat matka-ajasta. Ensi vuoden alusta päivärahan saa koko siltä ajalta, joka kuluu kotoa lähdöstä kotiin paluuseen. Toivottavasti muutos motivoi aktiiveja ja jäseniä osallistumaan järjestötyöhön, sanoo järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

Vuosityöajasta äänestyksiä – OAJ:n hallitus sai valtuuston luottamuksen

Valtuuston kokouksen päätösosuudessa järjestettiin kahden ponnen yhteydessä myös äänestyksiä. 

Yksi äänestys liittyi valtuutetun vuosityöajasta esittämään ponteen, jonka esittelypuheenvuorossa todettiin puheenjohtaja Olli Luukkaisen sekä varapuheenjohtajien Petri Kääriäisen ja Päivi Koppasen epäonnistuneen tehtävässään ja vaadittiin, että valtuusto pahoittelee ammatillisten opettajien vuosityöaikasopimukseen siirtymistä, siitä tiedottamista sekä perusopetuksen vuosityöaikakokeilua.

Valtuustopontta käsiteltiin tänään pitkään ensin valtuuston tulo- ja palkkapoliittisessa valiokunnassa. Valiokunnassa äänestettiin siitä, hylätäänkö ponsi vai hyväksytäänkö se muutettuna. Valiokunta äänesti hylkäämisen puolesta.

Hyväksytyt ponnet käsittelee vielä erikseen OAJ:n hallitus. Valiokuntien hylkäämät ponnet hallitus saa vain tiedoksi.

Jos jokin ponsi hylätään, ponnen esittäneellä valtuutetulla on vielä kokouksen päätösosuudessa oikeus vaatia äänestystä ponnen hyväksymisestä. OAJ:n sääntöjen mukaan äänestys järjestetään aina alkuperäisestä ponnesta, ei muutetusta. Näin tapahtui.

Tässä vaiheessa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen käytti puheenvuoron ja totesi, että hän tulkitsee äänestyksen luottamusäänestyksenä hänelle ja hallitukselle, koska ponteen liittyneessä esittelypuheessa mainittiin hänen lisäkseen nimeltä varapuheenjohtajat.

Äänestys järjestettiin. Ponnen hyväksymisen puolesta äänesti silmämääräisesti arvioituna kolme valtuutettua, loput 137:sta paikalla olleesta valtuutetusta puolestaan sitä vastaan. 

Valtuutus suppeisiin työtaistelutoimiin

Valtuusto päätti myös myöntää OAJ:n hallitukselle valtuudet päättää sellaisista työtaistelutoimista, jotka koskevat kerrallaan enimmillään viittä prosenttia jäsenistä. Näin varaudutaan siihen, että sopimus ei synny neuvotellen.

Jos sopimusneuvottelujen tilanne vaatii ja jos mahdolliset järjestötoimet koskevat laajempaa osaa jäsenistöstä, valtuusto kutsutaan keväällä ylimääräiseen kokoukseen.

Työpajoissa strategiatyötä ja järjestörakennetta

Perjantaina valtuusto paneutui myös OAJ:n strategiatyöhön ja järjestörakenteen uudistamiseen. Aiheeseen johdatteli jo torstaina tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius.

Valtuuston työskentelyn pohjana oli tuhansien jäsenten strategian valmisteluun antama panos. Jäsenten mielipiteitä ja toiveita on kerätty jäsenilloissa ympäri Suomea sekä verkossa. Kaksivuotista hanketta vetää OAJ:ssä kehittämispäällikkö Juha Makkonen.

OAJ:n strategiaa työstetään kevääseen asti ja se lyödään lukkoon valtuuston kevätkokouksessa toukokuussa.

OAJ:n valtuusto koolla 13.–15.11.

  • OAJ:n valtuusto käyttää järjestössä ylintä päätösvaltaa. Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä. Lue lisää valtuustosta.
  • Valtuustoaiheisia verkkouutisia löydät täältä.

Teksti: Heikki Pölönen ja Eeva Myyrä
Kuva: Jarkko Mikkonen

 

  • Muokattu 18.11.2019 klo 14.03: Alun perin ponsiäänestyksestä kertovassa kohdassa luki näin: Ponsi ja epäluottamus saivat kolme ääntä. Loput 137:sta paikalla olleesta valtuutetusta äänestivät pontta vastaan ja hallituksen luottamuksen puolesta. Tekstiä korjattiin, koska äänestys koski teknisesti vain pontta ja koska kyse oli koeäänestyksestä, jossa äänimäärät perustuivat arvioon.