• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtuutetun eväät järjestöuudistukseen: Jokaisen jäsenen pitää saada nopeasti apua OAJ:ltä

13.11.2019 - 15.40 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n valtuutettu Monika Koivumäki muistuttaa, että järjestön pitää turvata jäseniään ja antaa apua vaikeissa tilanteissa silloinkin, kun avun tarvitsija asuu pienellä paikkakunnalla ilman omaa luottamusmiestä.

Vaasalainen esikoulun opettaja ja luottamusmies Monika Koivumäki on täynnä intoa saapuessaan OAJ:n valtuuston kokoukseen työstämään järjestön strategiaa ja evästämään neuvottelukierrosta. Koivumäki pitää tärkeinä OAJ:n arvoissa olevia yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ne tarkoittavat, että kaikki opettajaryhmät ovat edunvalvonnassa yhtä vahvasti mukana.

— Se tekee järjestöstä vahvan ja vaikuttavan. Se antaa myös mahdollisuuden ajaa asioita eteenpäin ja käyttää kaikki keinot jäsenten hyväksi.

OAJ:n valtuustossa Koivumäki edustaa varhaiskasvatuksen opettajia. Hän on ollut mukana järjestön strategiatyössä monessa eri vaiheessa.

Pelkkä strategian uudistaminen ei hänestä riitä, vaan muutosten pitää ulottua järjestön toimintaan. Esimerkiksi järjestön rakenteen kehittäminen etenee Koivumäen mielestä hyvään suuntaan, mutta työtä pitää edelleen jatkaa. Varhaiskasvatuksen opettajilla on vielä paljon toivottavaa, jotta edunvalvonta toimisi yhtä hyvin kaikkialla.

— Yksittäiset jäsenet eivät tunne kovin hyvin järjestömme rakennetta eivätkä hahmota esimerkiksi alue- ja paikallistason eri tehtäviä. Keskusteluissa eri alueiden aktiivien kanssa tulee esille, että alue- tai paikallistason merkitykset nähdään eri tavoin. Toiset ovat valmiita luopumaan toisesta. Suurin haaste lienee kuitenkin saada toimijoita joka tasolle kaikista eri opettajaryhmistä.

Avun saanti vaihtelee

Mitä jäsen OAJ:ltä kaipaa ja mitä hänen pitää jäsenyydeltään saada? Jatkossa on Koivumäen mielestä mietittävä ennen kaikkea keinoja varmistaa, että jokainen yksittäinen OAJ:n jäsen saa nopeasti apua vaikeissa tilanteissa. Eräskin varhaiskasvatuksen opettaja, jolla ei ollut omaa luottamusmiestä, soitti luottamusmiehille Vaasaan.

— Avun saanti riippuu paljon paikallisista OAJ:n aktiiveista ja luottamusmiehistä, jotka tekevät edunvalvontaa oman työnsä ohella.

Pienellä paikkakunnalla voi Koivumäen mukaan olla hankalaa saada apua etenkin, jos omalla työpaikalla ei ole omaa luottamusmiestä.

— Meillä Pohjanmaalla on paljon pieniä paikkakuntia eikä kaikilla OAJ:n jäsenillä ole lainkaan omaa paikallisyhdistystä, jonka kautta pääsisi mukaan toimintaan. Järjestön pitäisi pitää huolta heistäkin.

Koivumäki muistuttaa, että varhaiskasvatuksen puolella myös yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien jäsenten edunvalvonta on iso haaste.

Lisää tietoa jäsenille – ja molemmilla kotimaisilla

Koivumäki korostaa tiedon merkitystä. On tärkeää, että OAJ:n jäsenet saavat helposti tietoa heitä koskevista asioista. Tässä OAJ:n nettipalvelut ja yhteydenottolomakkeet ovat Koivumäen mielestä hyviä, vaikka vielä vähän vieraita jäsenille.

Molemmilla kotimaisilla kielillä luottamusmiestehtäväänsä hoitava Koivumäki toivoo, että OAJ vahvistaisi ruotsinkielisiä palvelujaan. Ruotsinkielistä materiaalia saisi olla enemmän ja työmarkkina-asiamiehissä voisi olla myös joku ruotsia puhuva. Luottamusmiehenä Koivumäki on ongelmatilanteissa usein suoraan puhelinyhteydessä toimiston työmarkkina-asiamiehiin Kristiina Johanssoniin ja Timo Mäkeen ja on tyytyväinen saamaansa apuun.

— Puhelimeen on aina vastattu ja apua annettu nopeasti. 

Johtajat ovat kovilla

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon. Tehtävänkuvia on päivitetty ja Koivumäkeä on tarvittu myös päiväkodin johtajien tukemisessa.

— Johtajat ovat tosi kovilla. Heillä on suuria yksiköitä, paljon alaisia ja liikaa töitä. Esimiesten työtä, kuten työvuorolistojen laatimista ja muuta vastaavaa valuu myös varhaiskasvatuksen opettajille.

Kun työpaikoille tulee uusia ohjeistuksia, Koivumäkeä pyydetään mukaan palavereihin niitä tulkitsemaan. Viime aikoina häntä ovat työllistäneet myös yt-neuvottelut.

Kysymyksiä muun muassa lomista satelee luottikselle tiuhaan. Moneen aiheeseen löytyy vastauksia onneksi myös OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta

Viime aikoina Koivumäen apua on tarvittu päiväkodeissa, kun varhaiskasvatuksen opettajien sopimusmääräystä suunnittelu-, arviointi ja kehittämisajasta on viety käytäntöön. Tässä jäseniä auttaa myös OAJ:n laatima julkaisu sak-työajan hyödyntämisestä.

OAJ:n valtuusto koolla 13.-15.11.2019

OAJ:n valtuusto käyttää järjestössä ylintä päätösvaltaa. Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä.  
Valtuustoaiheisia verkkouutisia löydät täältä
Kokouksen ensimmäisenä päivänä keskiviikkona 13.11. lähetämme OAJ:n Facebook-sivulla suorana puheenjohtaja Olli Luukkaisen ja opetusministeri Li Anderssonin puheenvuorot. Luukkaisen puhe alkaa noin klo 10.30 ja Anderssonin 13.15. Tykkää OAJ:stä Facebookissa ja katso puheet suorana tai jälkikäteen:https://www.facebook.com/oajry 

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Jarkko Mikkonen