• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän vaativuus on viimein huomattu – Luottamusmies korjaa palkkarakennetta

04.03.2019 - 16.26 Uutinen
Kuvituskuva

JUKOn varapääluottamusmies, kasvatustieteen maisteri Eija Kamppuri on tuonut usean vuoden työnantajalle tietoa opettajan yhä vaativammista tehtävistä ja tarpeesta korjata palkka tehtävän vaativuuden tasalle. Joulukuussa työnantaja palautti opettajille tehtävän vaativuuden mukaisen palkkauksen ja tämän vuoden paikallisesti sovittavasta järjestelyerästä suunnattiin iso osa varhaiskasvatuksen opettajille.

Huhtikuussa moni OAJ:läinen pääsee äänestämään luottamusmiesvaaleissa. Ehdokkaaksikin ehtii vielä asettua. Mistä luottamusmiehen hommassa on kyse? Avaamme asiaa luottamusmiesvaalien alla haastattelemalla luottamusmiehiä eri koulutusasteilta ja sopimusaloilta.

Omia kokemuksiaan avaa JUKOn varapääluottamusmies Eija Kamppuri, jonka tehtävissä on viime vuosina painottunut varhaiskasvatuksen opettajien palkkauksen saaminen työn vaativuuden tasalle.

Mitä kuuluu varhaiskasvatuksen opettajien palkoille?

Uusi varhaiskasvatuslaki on vauhdittanut opettajien palkkakehitystä ja se on ollut välttämätöntä. Laki asettaa opettajalle isoja vaatimuksia, joihin pitää vastata.

Joulukuussa työnantaja palautti opettajille tehtävän vaativuuden mukaisen palkkauksen ja tämän vuoden paikallisesti sovittavasta järjestelyerästä suunnattiin iso osa varhaiskasvatuksen opettajille.

Palkassa on vielä korjattavaa, mutta suunta on oikea. Odotan mielenkiinnolla palkkavertailuja Pirkanmaalta.

Ketä kaikkia edustat varapääluottamusmiehenä?

Kokoaikaisena varapääluottamusmiehenä minulla on yli 600 edustettavaa. He ovat Tampereen kaupungilla varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa KVTES-sopimusalueella työskenteleviä JUKOn jäseniä. Edustettavia on päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja hallinnossa.

Edustettavat lähestyvät minua aktiivisesti sähköpostilla, WhatsAppilla ja Messengerilla. Juttelen heidän kanssaan aina, kun tavataan esimerkiksi kauppareissulla.

Mitä sinulta eniten kysytään?

Lomien ja lastentarhanopettajien ylimääräisten vapaapäivien ns. ves- päivien kertymisestä, palkan oikeellisuudesta ja ryhmäkoosta kysellään eniten.  Viime aikoina on ollut todella paljon työkykyä koskevia kysymyksiä, joissa on syystä tai toisesta tullut tarve muokata työntekijän tehtäväkuvia tai sijoittaa opettajia uusiin tehtäviin.

Usein opettajien huolet liittyvät sisäilmaan tai muihin terveydellisiin kysymyksiin, uupumukseen tai ristiriitoihin työyhteisössä.

Saatko työstäsi kiitosta?

Saan paljon kiitosta ja palautetta. Tykkään siitä, että ihmiset laittavat viestejä silloinkin, kun joku asia huolettaa. En ole kokenut syytöksiä. Edustamani työntekijät ovat fiksuja ja ymmärtävät, miten systeemi toimii.

Kirjoitan Pohjois-Hämeen Lastentarhanopettajat -lehteen luottamusmiespalstaa, jossa kerron ajankohtaisista asioista sekä siitä, mitä luottamusmiehenä olen tehnyt ja mihin vaikuttanut. Kirjoituksissa hyödynnän aina niin tärkeitä OAJ:n luottamusmieskirjeitä.

Mikä on tärkein tukijoukkosi?

Me Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen JUKOlaiset kokoaikaiset luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut olemme samoissa työtiloissa. Tämän porukan kanssa teemme paljon hyvää yhteistyötä niin työpäivien aikana kuin sauna- ja kokousilloissakin.

Jukolaisten luottisten kanssa jaamme onnistumiset ja pettymykset.  Heidän kanssaan voi jutella yleisellä tasolla asioista, jotka askarruttavat. Lisäksi oman yhdistyksen aktiivit ovat tärkeä tukijoukko.

Miten sinusta tuli luottamusmies?

Minut houkutteli tähän hommaan esimieheni, joka oli itsekin ollut luottamusmiehenä. Mietin asiaa yön yli ja totesin, että minulla on hyvä tuki takanani, kun kerran oma esimies pyytää.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Timo Mäki kutsui minut vieraakseen OAJ:n toimistoon heti valintani jälkeen ja preppasi neuvottelujärjestelmään henkilökohtaisesti. Hän oli tehnyt minulle oman kansion, joka on vieläkin työhuoneeni hyllyssä. Siitä on kohta kymmenen vuotta. 

Millaista koulutusta olet saanut?

Heti alkuun kävin OAJ:n luottamusmiehille järjestämän peruskoulutuksen, SOLA:n. Sen lisäksi olen ollut OAJ:n luottamusmiesten täydennyskoulutuksissa ja neuvottelupäivillä kutakuinkin vuosittain. Olen myös osallistunut kaksi kertaa varapääluottamusmiehenä JUKOn järjestämälle pääluottamusmiesten kurssille aina kauden alussa.

Olin myös Kunteko 2020 -hankkeen sisäinen kehittäjä -koulutuksessa. Maisteriopintojeni aikana suoritin sivuainekokonaisuuksia, joissa oli henkilöstöjohtamista, organisaation johtamista ja työhyvinvoinnin asioita hyvin laajasti.

Mitä työ luottamusmiehenä on sinulle antanut?

Olen saanut valtavasti tietoa siitä, miten neuvottelujärjestelmä ja työelämä toimivat. Kiinnostus johtamiseen, hallintoon ja työhyvinvointiin on kasvanut.

Luottamusmiehenä toimiminen on kasvattanut minua suunnattomasti ihmisenä ja antanut paljon hyviä ihmissuhteita ja elämänkokemusta.

Mitä muita luottamustoimia sinulla on?

Olen OAJ:n valtuutettu, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen työryhmän varajäsen, LTOL:n työmarkkinapoliittisen työryhmän jäsen, OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, OAJ Pirkanmaa alueyhdistyksen varapuheenjohtaja ja LTOL jaoksen puheenjohtaja. Lisäksi olen mukana kunnallispolitiikassa Tampereen kaupungin SDP:n valtuustoryhmän varajäsenenä.

Teksti: Riitta Korkeakivi

Luottamusmies – työyhteisön luottohenkilö

Luottamusmies on nimensä mukaisesti työyhteisön luotettu henkilö, joka valvoo OAJ:n jäsenten etuja sekä virka- ja työehtosopimusten ja lakien noudattamista työpaikoilla.

Luottamusmiehet