• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vuosityöaika puhutti valtuuston avauspäivänä

08.05.2019 - 18.23 Uutinen
Kuvituskuva
Ensimmäisenä valtuustopäivänä useat eri valtuustoryhmät pitivät ryhmäkokouksen.

OAJ:n valtuuston kolmipäiväinen kevätkokous alkoi tänään. Ysiläisillä valtuutetuilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta, mutta aiheesta keskusteltiin vastakkaisia näkemyksiä kunnioittaen.

OAJ:n kolmipäiväinen valtuuston kevätkokous alkoi eri opettajia edustavien valtuustoryhmien kokouksilla. OAJ:n yleissivistäviä opettajia edustavien ysiläisten valtuutettujen ryhmäkokous lähti käyntiin perusopetuksen vuosityöaikakokeilulla ja työaikamallien kehittämisnäkymillä.

Ysiläisillä valtuutetuilla oli hyvin vastakkaisia näkemyksiä kokeilusta, mutta aiheesta keskusteltiin kaikkia näkemyksiä kunnioittaen. Tätä toivoi myös OAJ:n 1. varapuheenjohtaja ja ysiläisiä opettajia OAJ:n hallituksessa edustava Petri Kääriäinen aloituspuheenvuorossaan.

– Toivon rakentavaa ja kriittisistä keskustelua. Uskon, että jokaisen valtuutetun tavoitteena on luoda sellainen todellisuus, jossa jokaisella opettajalla on parhaat mahdollisuudet tehdä omaa työtään, Kääriäinen sanoo ysiläisten ryhmäkokouksen alussa.

Työn kuormittavuutta seurattava tarkkaan

Useamman valtuutetun huolenaiheena oli OAJ:n kyselyssä esille tullut kokeilun aiheuttama kuormittavuuden kasvu. Valtuutetut pitivät kuormittavuutta seikkana, jota täytyy seurata ja analysoida hyvin tarkasti kokeilun edetessä.

Puheeseen nostettiin myös kokeilujen jatko: Osa valtuutetuista halusi, että kokeilut keskeytettäisiin kyselytulosten perusteella. Osa valtuutetuista taas kannatti kokeilun jatkamista, sillä paikallisten kokeilujen avulla voidaan selvittää työaikamallin toimivuutta. Rinnalle esitettiin myös muita paikallisia kokeiluja, joissa esimerkiksi luokanopettajien opetusvelvollisuuksia kevennettäisiin.

Vuosityöaika esillä kokouksen myös puheenjohtajan avauspuheenvuorossa

Myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen otti vuosityöajan esille heti valtuuston kokouksen avauksessa keskiviikkona.

– Olemme hyvin tietoisia, että vuosityöaika keskusteluttaa ja niin sen pitääkin. On myös ymmärrettävää, että se myös huolettaa.

Luukkainen muistutti siitä, että ammatillisen koulutuksen työaikaratkaisu tehtiin tilanteessa, jossa eduskunta muutti ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja teki samaan aikaan massiiviset rahoitusleikkaukset.

– Näiden kaikkien muutosten yhteisvaikutus on hämmentänyt koko kenttää. Olemme nyt keränneet tietoa vuosityöaikaan siirtyneiden ammatillisten opettajien kokemuksesta, ja tätä aineistoa analysoidaan parhaillaan. On ymmärrettävää, että nyt kaivataan tietoa.

Puheenvuorossaan hän esitteli taustoja perusopetuksen vuosityöaikakokeilulle.

– Koska mitä varmimmin kokeilu puhuttaa valtuustossa, niin on hyvä kerrata jo kokouksen alussa aiheeseen liittyvä päätöksentekoprosessi ja eteneminen, Luukkainen kertoi avauspuheenvuorossaan.

Perimmäisiä tavoitteita on hänen mukaansa kolme: kaiken työn saaminen palkanmaksun piirin, työmäärän hallinta ja ansiotason turvaaminen.

Hän myös muistutti, ettei kyseessä ole mikään uusi kokeilu.

– Ensimmäiset vuosityöaikakokeilut on tehty 70-luvulla. Näistä kokeiluista mikään ei ole johtanut työaikamallin muutokseen. Nytkin on sovittu, että kyseessä on kolmen vuoden kokeilu, ellei sitä päätetä lopettaa aikaisemmin.

Päätökset vuosityöajan suhteen tehdään vasta vuonna 2020 alkavalla valtuustokaudella.

– Ei tätä ajeta kuin käärmettä pyssyyn, vaan kerätään aineistoa tuleville päättäjille.

Katso Luukkaisen puheenvuoro jälkikäteen!

OAJ lähetti valtuuston avajaistilaisuudesta suorana Olli Luukkaisen noin vartin kestäneen puheenvuoron. Voit katsoa puheenvuoron jälkikäteenkin OAJ:n Facebook-sivuilta tai tästä alta.Teksti: Sara Juntunen
Kuva: Jarkko Mikkonen