• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

SOSTES vaatii tulkintaa – Yksityisen päiväkodin luottamusmies auttaa

08.04.2019 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Luottamusmiehen tärkein työ yksityisessä päiväkodissa on jakaa tietoa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on niukka, mutta tulkinnanvarainen. Kun päiväkodissa on OAJ:läinen luottamusmies, päästään tehokkaasti korjaamaan mahdollisia epäkohtia.

Luottamusmies Marjo Tuohi edustajaa OAJ:n jäseniä yksityisessä päiväkodissa, jossa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta eli SOSTESia. Tuohi toivoo, että yksityisissä päiväkodeissa olisi enemmänkin OAJ:n luottamusmiehiä, joiden kanssa tulkita samoja sopimuksia. 

Mikä on Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES on ohut läpyskä verrattuna kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. OAJ ei neuvottele siitä, mutta on mukana sopimuksessa liityntäpöytäkirjalla.

Liityntäpöytäkirjassa on sovittu päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteen ehdoista yksityisissä päiväkodeissa. Siinä on kunnallista puolta vastaavat määräykset suunnittelu-, arviointi ja kehittämisajasta, eli sak-ajasta, sekä ylimääräisistä vapaapäivistä.

Varhaiskasvatuksen opettajille SOSTES on heikompi työehtosopimus kuin KVTES, koska OAJ ei ole mukana neuvottelemassa siitä. Palkka on kehnompi, mutta myös sopimus on väljempi. Se antaa työnantajalle mahdollisuuksia tulkita asioita haluamallaan tavalla.

Mitä hyötyä luottamusmiehestä on yksityisissä päiväkodeissa?

Vaikka työnantaja haluaisi tehdä asiat oikein, se ei aina tunne sopimusten sisältöä tarkasti. Luottamusmies auttaa sopimusten tulkinnassa ja hyödyttää siten koko työyhteisöä.

Yksityisissä päiväkodeissa tarvitaan kipeästi tiedon jakajaa. Monissa yksityisissä päiväkodeissa ei ole edes yhteysopettajaa, luottamusmiehestä puhumattakaan. Kun tieto sopimuksista jää pimentoon, työelämän epäkohtia on vaikea korjata.

Yksityisissä päiväkodeissa sovelletaan Yksityistä sosiaalipalvelualan työehtosopimusta SOSTESia, jos työnantaja on järjestäytynyt Hyvinvointialan liittoon. Sopimus on yleissitova, joten sitä pitää soveltaa myös niissä päiväkodeissa, joissa työnantaja ei ole järjestäytynyt mihinkään työnantaja liittoon. Osa yksityisistä työnantajista kuuluu Avaintyönantajiin, ja silloin noudatetaan AVAINTESia.

Miten pääsit kiinni sopimusasioihin?

OAJ:n luottamusmieskoulutuksesta se alkoi. Koulutus oli kiinnostavaa. Heiluttelin siellä pientä SOSTES-vihkosta KVTESin painavan opuksen rinnalla. Onneksi muidenkin koulutukseen osallistuneiden luottamusmiesten edustettavat jäsenet työskentelivät päiväkodissa, joten meillä oli yhteinen kieli.

SOSTES on sen verran lyhyt, ettei sen oppimiseen mene liikaa aikaa. Vaikeus on siinä, että monet asiat on siinä ilmaistu aika ylimalkaisesti ja tulkinnanvaraa on paljon.

OAJ:n koulutusten lisäksi isona apuna sopimuksen tulkinnassa ovat olleet OAJ:n luottamusmieskirjeet. Niistä olen saanut nopeasti viimeistä infoa ajankohtaisista sopimusasioista ja niitä koskevista viimeisistä muutoksista. Usein ehdin ensimmäisenä kertomaan uusista asioista myös työnantajalle.

Mistä päiväkodissanne on viimeksi keskusteltu?

Kun varhaiskasvatuslaki tuli syksyllä voimaan, Tampereen kaupungin omissa koulutuksissakin oli epätietoisuutta siitä, kenen kuuluu käydä keskustelut lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

OAJ:n ohjeiden avulla pystyin osoittamaan työnantajalleni, että varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen kuuluu yksiselitteisesti varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kelpoisille opettajille. Varhaiskasvatuksen opettajat käyvät vasukeskustelut ja kirjaavat vasut. Näiden ohjeiden mukaan meidän talossa on toimittu eikä siinä ole ollut ongelmaa.

Mitkä asiat ovat työllistäneet sinua eniten? 

Työni on enimmäkseen tiedon jakamista omassa työyhteisössä. Olen puuttunut epäkohtiin päiväkodin arjessa. Viimeksi huomasin, että työvuorolistoista puuttui päiväkodin johtajan allekirjoitus. Huomautin asiasta ja nyt se on korjattu.

Monissa muissakin asioissa olen tuonut tietoa siitä, miten asioita kuuluu sopimusten mukaan hoitaa ja sitten niitä on alettu tehdä oikealla tavalla hyvässä yhteistyössä työnantajan kanssa.

Millaisessa työpaikassa toimit?

Ahjolan setlementtiyhdistyksen Harjulan päiväkoti on voittoa tavoittelematon ja ostopalvelupäiväkoti, joka tuottaa Tampereen kaupungille varhaiskasvatuspalveluja. Olen työskennellyt siellä varhaiskasvatuksen opettajana kymmenisen vuotta.

Miten päädyit luottamusmieheksi?

Lähdin ensin OAJ:n ja Pohjois-Hämeen lastentarhanopettajien yhteysopettajaksi, koska yksityisten päiväkotien edustajia oli vain vähän. Eräs kollega ylipuhui minut luottamusmieheksi, ja niin päätin lähteä tähän hommaan, vaikka minulla ei aikaisempaa kokemusta ollutkaan. Se oli hyvä päätös.

Mitä työ on sinulle antanut?

Luottamusmiehen työ on tuonut paljon hyvää. Olen nauttinut koulutuksista ja iloinnut siitä, että olen päässyt verkostoitumaan kollegoiden kanssa. Muut luottamusmiehet ja Pohjois-Hämeen lastentarhanopettajat ovat tärkeä tukijoukkoni.

Aluksi pelkäsin, etten ikinä opi kaikkea, mutta pian ymmärsin, ettei lyhyttäkään SOSTESia tarvitse osata ulkoa. Tärkeintä on osata hakea oikeaa tietoa oikeasta paikasta.

Luottamusmiesvaalit käsillä

Moni OAJ:läinen pääsee äänestämään tämän kevään luottamusmiesvaaleissa. Ehdokkaaksikin ehtii vielä asettua. Lisätietoa luottamusmiehen hommista löydät täältä. Ohjeet yksityisten päiväkotien luottamusmiesvaaleista löytyvät täältä

OAJ:n jäsenkirje yksityisissä päiväkodeissa työskenteleville on lähetetty taas viime viikolla viikolla. Ellet ole saanut kirjettä, kannattaa tarkistaa, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Täältä löydät ohjeet jäsentietojesi päivittämiseen. 

Teksti: Riitta Korkeakivi