• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ys-aikaa kannattaa suunnitella ja seurata – kokeile uutta taulukkoa!

04.09.2019 - 15.01 Uutinen
Kuvituskuva

Yhteissuunnitteluaika ylittyy herkästi ennen aikojaan, jos sitä ei suunnittele ja seuraa. OAJ:n laatiman suunnittelutaulukon avulla voidaan suunnata ys-aikaa opettajan ydintehtäviin.

Työajan seurantaan tarkoitettu Vipu-sovellus on ollut OAJ:n jäsenten käytössä jo pari vuotta. Nyt OAJ kehitti myös ys-ajan suunnitteluun vaihtoehtoisen työkalun. Tarkoitus on madaltaa kynnystä työajan suunnitteluun sielläkin, missä se ei ole ollut tapana.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Tomi Törrönen kertoo, miksi ys-ajan suunnittelua täytyy tehostaa.

1. Mihin ys-työkalua tarvitaan?

Ys-ajan suunnittelutyökalu auttaa rehtoria johtamaan työtä ja opettajaa hallitsemaan omaa työmääräänsä. Tämä työkalu antaa välineet ys-ajan kohdentamisen fiksusti. Se pakottaa tehostamaan yhteisiä kokouskäytäntöjä ja suuntaamaan ys-aikaa opettajan ydintehtävään, kuten kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

2. Miten työkalu toimii?

Rehtori linjaa ensin, kuinka paljon ys-aikaa varataan yhteisiin toimintoihin, kuten kokouksiin, juhliin ja teemapäiviin. Sen jälkeen opettaja varaa jäljelle jäävän ys-ajan omien työtehtäviensä mukaan ja lopulta rehtori vahvistaa suunnitelman. Yhdessä katsotaan, että opettajan aika riittää kaikkiin tehtäviin.

3. Mitä hyötyä tästä on opettajalle? 

Ys-aika ylittyy herkästi varsinkin erityisopettajilla, luokanvalvojina toimivilla aineenopettajilla ja luokanopettajilla. Opettajille on tullut myös lisää ys-tehtäviä.

Saamme jäseniltämme paljon viestiä, että lukujärjestykseen sidottua ys-aikaa on jopa 2 tuntia viikossa. Se haukkaa opettajan vuotuisesta ys-ajasta 76 tuntia, ja jäljelle jää enää 50 tuntia muihin tehtäviin. Ys-aikaa pitää kohdentaa työtehtävien mukaan.

Työajan hyvä suunnittelu parantaa työhyvinvointia. Se pakottaa rajaamaan työtehtäviä ja tekee työtä näkyväksi.

Jos esimerkiksi rehtorin kanssa on sovittu, että vanhempain tapaamiseen saa käyttää keskimäärin 20 minuuttia vanhempaa kohti, opettajan on helpompi pysyä aikataulussa.

Jos opettajalla on esimerkiksi suurempi oppilasryhmä kuin muilla, pitää kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön kohdennettua ys-aikaa olla enemmän ja vastaavasti muita ys-tehtäviä vähemmän.

Ys-ajan määrä vaihtelee sopimuksittain. Työelämäoppaasta löytyy tarkempaa sopimuskohtaista tietoa, kun valitsee omaa työpaikkaa vastaavan koulutusasteen ja työnantajan.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

Tomi Törrönen aloitti elokuun alussa työmarkkina-asiamiehenä OAJ:n edunvalvontaosaston sopimustoiminnan puolella.