• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

5 Educa-tärppiä yhdenvertaisuudesta: Moninainen, tasa-arvoinen koulu

03.01.2020 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Valtakunnallinen opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24.–25.1.2020. Poimimme 25 vuotta täyttävän Educan valtavasta ohjelmavalikoimasta viisi vinkkiä yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja eettisten kysymysten ympäriltä.

1. Tukea oppilaiden moninaisten taustojen huomioimiseen

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus huomioi moninaisuuden ja näkee sen koulun vahvuutena. Mistä kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti vastuullinen pedagogiikka rakentuu ja mistä opettaja saa siihen tukea? KUPERA-hankkeen ja Fokus ry:n paneeli pureutuu koulumaailman arkeen ja avaa uusia, kriittisiä ja tutkimusperustaisia näkökulmia aiheeseen.

Paneelissa esiintyvät professori Arto Kallioniemi, tutkijatohtori Saija Benjamin, katsomusaineiden opettaja Marjaana Kavonius, monikielinen ohjaaja Mukhtar Abib, romaniaktiivi Leif Hagert ja äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Tanja Viinikainen.

Moninaisuus koulun vahvuutena. Avaimia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen
Aika: 24.1. 2020 17:00–17:45
Paikka: Tahto

 

2. Miten yhdenvertaisuus toteutuu koulussa?

Onko koulu todella tasa-arvoinen? Kohdellaanko eri sukupuolia yhdenvertaisesti – entä erilaisia oppijoita? Vallitseeko opettajahuoneessa tasa-arvo?

Rehtori Juha Saaresaho, kasvatustieen dosentti Elina Kuusisto ja opettaja Tytti Laakso keskustelevat Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajan Arno Kotron johdolla kiperistä tasa-arvokysymyksistä.

Yhdenvertaisuus – henkisen hyvinvoinnin perusta
Aika: 25.1. 2020 10:45–11:15
Paikka: Tieto

 

3. Näin tuet neuropsykiatrisesti oireilevaa nuorta

Kuule ja koe, millaista on nuoren aikuisen elämä neuropsykiatristen ja psykiatristen oireiden kanssa. Kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen kertoo kasvutarinansa painottaen kokemuksiaan kasvatusyhteisöissä, toisen asteen opinnoissa, siirtymävaiheissa ja työuran alussa.

Luvassa on myös yhteistä keskustelua siitä, miten eri tavoin oireilevia lapsia ja nuoria voidaan tukea koulussa ja kotona. Fokuksessa ovat autismikirjo ja asperger- sekä adhd-piirteet.

11 diagnoosia ja hyvä elämä?
Aika: 24.1. 2020 17:00–17:45
Paikka: Tieto

 

4. Saako koulussa koskettaa?

Kouluun liittyvässä julkisessa keskustelussa suhtautuminen fyysiseen koskettamiseen on kahtalaista. Yhtäältä koskettaminen nousee esiin kielteisissä yhteyksissä, esimerkiksi seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyvissä uutisissa. Toisaalta miellyttäväksi koetulla koskettamisella on osoitettu olevan runsaasti myönteisiä vaikutuksia.

Paneelikeskustelussa pohditaan koskettamista osana koulun arkea. Kuka saa koskettaa ja ketä? Millä tavoin opettajat koskettavat oppilaita ja oppilaat toisiaan? Millaisia kosketuksia kouluajoista jää mieleen?

Paneelin järjestää Koskettava koulu -tutkimushanke. Panelisteina Koskettava koulu -hankkeen tutkija Pilvi Heinonen, apulaisrehtori Ilkka Laasonen, yliopistonlehtori Marjo Savijärvi, opettajaopiskelija Ilmari Huhtala ja lukio-opiskelija Salli Siivonen.

Koskettava koulu – saako koulussa koskettaa?
Aika: 24.1. 2020 10.45–11.15 
Paikka: Open Lounge

 

5. Globaalikasvatuksesta välineitä vaikuttamiseen

Ilmastonmuutos ja muut maailman ongelmat huolestuttavat monia oppilaita. Miten käsitellä ilmastonmuutosta oppilaiden kanssa? Millaisia keinoja alaikäisellä nuorella on vaikuttaa maailman tulevaisuuteen?

Maailma 2030 on ulkoministeriön globaalikasvatusaineisto kouluille, jossa käsitellään näitä ja monia muita kysymyksiä. Tilaisuudesta saa mukaan opettajan Maailma 2030 teemapäivät -oppaan. Verkkoaineisto sisältää innostavia tehtäviä ja videoita kuluttamisesta, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta.

Uunituore Maailma 2030 teemapäivät -opas
Aika: 25.1. 2020 15:00–15:20
Paikka: Tulevaisuuden luokkahuone

 

Teksti: Veera Nuutinen

 

Educa-messut 24.–25.1.2020