• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Akava Worksin selvitys: Korona lisäsi opetusalan työn kuormittavuutta

02.11.2020 - 08.20 Uutinen
Kuvituskuva

Korona-aika on kuormittanut erityisen paljon OAJ:n jäseniä. Opetusalalla korostuivat erityisesti työmäärän lisääntyminen sekä kiireen ja keskeytysten kasvu.

Akava Worksin selvitys osoittaa, että asiantuntijatyö on muuttunut koronapandemian aikana. Opetusalalla korostui kognitiivisen kuormituksen, kuten kiireen ja häiritsevien keskeytysten, kasvu.

– Koronakevät asetti opetusalan henkilöstön jaksamisen koetteille monin tavoin. Työmäärän kasvu näkyi selkeästi opetusalan vastauksissa, samoin kiireen tuntu ja kireät aikataulut sekä usean asian tekeminen rinnakkain. On selvää, että etätyö lisäsi huomattavasti opettajien ja heidän esihenkilöidensä työmäärää. Etäopiskelu on vaikuttanut vahvasti vielä kuluvaan syksyynkin, erityisesti sen alkuun. Asiantuntijatyölle ja työhyvinvoinnille on tärkeää, että työyhteisön merkitys voimavaratekijänä pystytään säilyttämään, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Akavan selvityksen tulokset eivät yllättäneet Luukkaista, sillä samaa viestiä OAJ on saanut jäseniltään myös omien kyselyidensä kautta. Opetusalan henkilöstön työn kuormitusta lisäävät myös viranomaisten ristiriitaiset ja monitulkintaiset ohjeistukset.

– Olemme vaatineet, että viranomaiset tekevät ryhtiliikkeen ohjeistusten kanssa. Ohjeiden on oltava niin selkeät, että kuka tahansa voi ne ymmärtää, eikä niitä voi tulkita, kuka mitenkin haluaa. Lisäksi koulutuksen ja kasvatuksen kenttä tarvitsee juuri tähän toimintaympäristöön suunnatut selkeät tulkinnat, Luukkainen painottaa.

Opettajien lisäksi myös koulujen rehtorit ovat kovilla, koska joutuvat tekemään lisätyötä jatkuvan uuden suunnittelun ja tartuntajäljitysten kanssa pahimmillaan viikonloppuisin, iltaisin ja öisin.

– Koronaviruksen jäljittäjät ovat monesti useita päiviä myöhässä, joka huolettaa sekä opettajia että vanhempia. Sairastuneet eivät yleensä salaile tartuntaa, vaan tieto leviää hyvinkin nopeasti esimerkiksi luokan whatsapp-ketjussa. Rehtori ei kuitenkaan voi periaatteessa toimia ennen kuin virallinen yhteydenotto tulee, joten komentoketjujen on oltava ehdottomasti kunnossa, Luukkainen jyrähtää.

Koronalle altistuminen opetusalan huolena

Selvityksen mukaan opetusalalla oltiin myös vastaajaryhmistä eniten huolissaan koronavirukselle altistumisesta.

– Suurin osa opetusalalla työskentelevistä on päivittäin työssään tekemisissä suuren ihmismäärän kanssa, ja turvavälien pitäminen on välillä täysin mahdotonta. Työturvallisuus on opetuksen järjestäjän eli työnantajan vastuulla. Työnantajien on huolehdittava, että henkilöstö ja oppilaat voivat tuntea olonsa turvatuksi koulupäivien aikana, Luukkainen vaatii.

Jäsenetu OAJ:n jäsenille

OAJ halua tukea jäseniään koronatilanteessa tarjoamalla kolmen webinaarin sarjan työn muutoksesta (itsensä johtaminen, työn tuunaaminen, muutososaamisen kehittäminen) ekstrajäsenetuna. Ensimmäinen webinaari on joulukuussa ja ne jatkuvat tammi–helmikuussa.

Akava Worksin selvitys pohjautuu laajaan kyselyyn, johon vastasi 14 400 akavalaista eri aloilta. Se on ensimmäinen laaja korkeakoulutetuille asiantuntijoille suunnattu kysely, jossa selvitetään koronan vaikutuksia työelämään. Akava teetti selvityksen yhdessä 32 jäsenliittonsa kanssa. Kyselyn aineisto kerättiin 31.8.–16.9.2020. Kysymykset koskivat uusia työnteon tapoja, työmäärän muutoksia ja työn kuormittavuutta.

Tutustu selvityksen tarkempiin tuloksiin Akava Worksin verkkosivuilla 
Muista myös OAJ:n koronasivut