• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Arviointiin vihdoin selkeyttä – turhaa byrokratiaa karsitaan

11.02.2020 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen arvioinnin linjauksia tänään julkistetussa Opetussuunnitelman perusteiden uusitussa arviointiluvussa. Ylilyöntejä ja turhaa byrokratiaa karsitaan. OAJ on tyytyväinen uusiin linjauksiin.

Opetushallitushallitus on uudistanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiluvun. Sen edellyttämät muutokset on tehtävä paikallisiin opetussuunnitelmiin kevään aikana. Arvioinnin perusteet ovat nyt yhtenäiset, eikä niissä ole yhtä laajaa paikallisen tulkinnan varaa kuin tähän saakka.

Opettajien toiveet kuultu

Yhteisiä ohjeita arviointiin ovat toivoneet myös opettajat. Heitä ovat kuormittaneet paikalliset määräykset, joilla oppimista tukevaa formatiivista arviointia on toteutettu. Joissakin kunnissa opettajien on pitänyt dokumentoida oppilaiden edistymistä jopa viikoittain.

Opetushallituksen uusissa ohjeissa määritellään entistä tarkemmin, mitä on formatiivinen ja mitä summatiivinen arviointi.

— Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia, opetusneuvos Erja Vitikka Opetushallituksesta kertoo

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo on tyytyväinen, että arvioinnin ohjeet selkiytyvät. Kiitosta tulee erityisesti siitä, että ylilyöntejä karsitaan ja dokumentointibyrokratiaa suitsitaan.

Lisää yhdenvertaisuutta

Oph on tarkentanut arvioinnin linjauksia, jotta osaamisen kriteerit olisivat kaikille samat. Yhteisillä kriteereillä halutaan Vitikan mukaan helpottaa opettajan työtä ja parantaa kansallista yhdenvertaisuutta. 

Kansalliset arviot ovat osoittaneet, etteivät peruskoulun päättötodistuksen arvosanat ole olleet vertailukelpoisia. Samalla osaamisella on yhdessä koulussa voinut saada jopa kaksi numeroa heikomman arvosanan kuin jossain toisessa.

Nyt kaikille yhteiset osaamisen tasoa kuvaavat kriteerit peruskoulun päätteeksi laaditaan myös arvosanoille 5, 7 ja 9, kun ne tähän saakka on määritelty vain arvosanalle 8. Jatkossa näiden neljän arvosanan kriteerit on tarkoitus tehdä myös peruskoulun kuudennen luokan päätteeksi.

Numerot aikaisemmin

Myös numeroarviointia aikaistetaan niin, että se aloitetaan jatkossa kaikissa Suomen kouluissa neljännellä vuosiluokalla. Aiemmin numeroarvioinnin on voinut aloittaa vuosiluokilla 1-7, mutta viimeistään kahdeksannella luokalla. Opettaja voi täydentää numeroarviointia sanallisella arvioinnilla.

Opetushallituksen selvityksen mukaan numeroarviointi aloitetaan tällä hetkellä suurimmassa osassa kuntia 4. vuosiluokalla, mutta joissakin kunnissa kuitenkin vasta 7. luokalla. Erityisesti huoltajat ovat antaneet palautetta, että tämä on liian myöhään.

Perusopetuksen arvioinnin uudet linjaukset tulevat voimaan elokuussa 2020 ja päättöarvioinnin uudet kriteerit elokuussa 2021.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

Jaa