• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko kirjautumista vaativissa palveluissa 21.3. klo 16-17.

Avaintan opetusalalle sopimus – sopimusmääräykset pitkälti samat kuin kunnan sopimuksessa

29.05.2020 - 15.59 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ ja Avaintyönantajat ovat hyväksyneet uuden työehtosopimuksen, joka koskee Avaintyönantajiin kuuluvien yksityisten ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajia. Sopimus on voimassa helmikuun loppuun 2022, palkankorotukset ovat yleisen tason mukaiset ja kikyt poistuvat.

 

Uusi AVAINOTES-työehtosopimus noudattelee pitkälti torstaina hyväksyttyä kunnan opetusalan OVTES-sopimusta. Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 eli saman pituinen kuin kunta-alalla. OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on noin 3 700.

 

Myös palkankorotukset noudattavat viime kuukausina solmittujen sopimusten niin sanottua yleistä linjaa. Ensimmäinen 1,24 prosentin suuruinen yleiskorotus maksetaan 1.8.2020. Ammatillisten opettajien vuosityöajassa oleville (Osio C Liite 10) sen suuruus on 1,03 prosenttia. 

 

Huhtikuussa, 1.4.2021, maksettava yleiskorotus on tasan yhden prosentin suuruinen ja ammatillisten vuosityöajassa oleville 0,99 prosenttia. Samaan aikaan jaettava paikallinen järjestelyerä on 0,80 prosenttia, ammatillisten vuosityöajassa 0,40 prosenttia ja osiossa F (kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset) 0,54 prosenttia. 

 

– Ammatillisten opettajien vuosityöajassa olevien pienemmät prosentit johtuvat niin sanotuista maksavista sopimusmuutoksista. Korotuksia jouduttiin siis osin käyttämään sellaisten sopimusmääräysten parantamiseen, joista aiheutuu työnantajalle kustannuksia, sanoo johtava työmarkkina-asiantuntija Markku Perttunen.

 

Osion F pienempi paikallinen järjestelyerä johtuu puolestaan siitä, että 15-vuotiskorotuksista yksi prosenttiyksikkö siirrettiin niin sanotusti pohjiin, eli peruspalkkoja korotettiin.  

 

– Käytännössä alle 15 vuotta palvelleet siis saivat ylimääräisen noin prosentin korotuksen – ja tämähän maksaa, Perttunen avaa. 

 

Ammatillisten vuosityöaika hiersi myös AVAINOTESissä 

 

Ammatillisten opettajien vuosityöaika hiersi sekä kunnan OVTES- että Avaintyönantajien AVAINOTES-neuvotteluissa selkeimmin. Sopimukseen kuitenkin päästiin, ja suurin osa OAJ:n keskeisimmistä tavoitteista saavutettiin. 

 

Palkallisen virkavapaan eli muun muassa sairausloman ja äitiysloman palkkatason epäoikeudenmukaisuutta saatiin korjattua, vaikkakin viiveellä, joka johtuu erilaisista suunnittelukausista. Palkallisen virkavapaan palkassa otetaan huomioon joko 1.8.21 tai 1.1.2021 lähtien myös 1500 tunnin ylittävät vahvistetut lisätyöt. Parannus on selkeä opettajalle, jolla on lisätyötä. 

 

Ne entiseen niin sanottuun E-osioon kuuluneet aikuisopettajat, jotka vuosityöaikasopimukseen siirryttäessä saivat vakioida palkkansa ja työaikansa takuumääräyksellä, voivat nyt tehdä valintansa uudelleen. 

 

– Tämä tarkoittaa sitä, että jos opettaja haluaa jäädä takuusopimukseen, vanhat ehdot säilyvät. Jos hän valitsee 1 500 tunnin vuosityöajan, sitomattoman työajan vähimmäismäärä nousee 17 prosentista 25 prosenttiin, Perttunen sanoo. 

 

Kaikkia E-osion ongelmia ei pystytty korjaamaan 

 

E-osion ongelmaa ei kuitenkaan saatu korjattua kokonaan, sillä tavoite vapaajaksoviikkojen määrän nostamisesta 10:stä 12:een ei toteutunut. 

 

– Tämä oli myös OVTES-sopimusneuvotteluiden kaikkein hankalin kohta ja siitä neuvoteltiin viime minuuteille asti. Työantajan vastatarjous nostolle oli se, että työnantaja olisi saanut direktio-oikeuden siihen, että vapaajaksoviikkojen määrää olisi voitu tietyin edellytyksin vähentää yksipuolisella päätöksellä. Tämä vaihtoehto olisi koskettanut jatkossa kaikkia ammatillisia opettajia, eikä sitä voitu mitenkään hyväksyä. Vapaajaksojärjestelmää pyritään nyt kehittämään työryhmässä, Perttunen kertoo. 

 

Opinto-ohjaajille saatiin uuteen sopimukseen tuntuva kuoppakorotus, ja palkat ovat sen jälkeen samalla tasolla muiden opettajien kanssa. 

 

Määräaikaisten palvelussuhteessa olevien opettajien tilanne parani. 40 työviikolla he saavat 12 vapaajaksoviikkoa tai vastaavan rahakorvauksen ja ovat jatkossa samassa asemassa kuin pysyvässä työsuhteessa olevat opettajat. 

 

Lisäksi lomarahan perustana olevaa palkkaa korjattiin hiukan kesästä 2021 alkaen. 

 

Kiky-poistot lyhentävät työaikaa 

 

Kokonaistyöajassa olevat (rehtorit, apulaisrehtorit, laboratorio- ja harjoitteluinsinöörit) pääsivät kiky-tunneista eroon ilman, että työnantajalle olisi pitänyt antaa poistoista kompensaatiota.  

 

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten (Osio E) opettajien sopimuksessa soveltamisalateksti siirrettiin itse sopimukseen. Tässä liitteessä on yleistyöaika, joka nyt muuttuu 38 tunnista 45 minuutista 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin työryhmästä, joka tarkastelee epämukavan työajan lisiä, jotta niitä voidaan kehittää. 

 

Ammattikorkeakoulujen (Osio D) opettajat saivat Sivistystyönantajien aiempaa ratkaisua vastaavan sopimuksen. Kiky-tunnit poistuvat, eli vuosityöaika laskee 1 624 tunnista 1 600 tuntiin. Sitomattoman työajan määrä muuttuu 25 prosentista 28:aan niin, että muutos koskettaa kaikkia.  

 

Työaikamääräykset yhdenmukaistetaan. Paremmilla määräyksillä olevat nykyiset tekniikan ja liikenteen opettajat säilyttävät kuitenkin vanhat etuisuutensa. Myös uudet tekniikan ja liikenteen opettajat saavat korkeamman palkkatason, heillä työaikamääräykset ovat nyt muiden opettajien kanssa yhtäläiset. 

 

Kikyt lähtevät pois myös kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten F-liitteestä, mutta joitakin kompensaatiota jää vielä jäljelle. 15-vuotiskorotuksesta yksi prosenttiyksikkö siirtyy pohjiin. F-osioon tulee erillinen työryhmä, jonka tehtävänä on palvelussuhteen ehtojen kehittäminen. 

 

Jaa

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!