• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

AVAINTESin allekirjoittajajärjestöt tyrmäävät Sote ry:n väitteet “shoppailusopimuksesta”

17.06.2020 - 15.00 Uutinen
Kuvituskuva

AVAINTES ei ole shoppailusopimus, toteavat JUKO, OAJ ja muut sopimuksen allekirjoittajajärjestöt tänään julkaistussa kannanotossaan. Voit lukea järjestöjen kannanoton kokonaisuudessaan alta.

Allekirjoittajajärjestöt: AVAINTES:n soveltaminen ei ole sopimusshoppailua 

SOTE ry tavoittelee AVAINTA:n sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi tältä osin nykyisen AVAINTES:n. SOTE ry pyrkii tavoitteeseen mm. jäseniään koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, joka on laajentunut AVAINTES-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.  

AVAINTES:n allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että AVAINTES ei ole ns. shoppailusopimus. Se on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja.  

SOTE ry:llä on oma, AVAINTES:n kanssa samansisältöinen TSNTES, jota sovelletaan SOTE ry:n jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas-/kuntoutuskodissa. TSNTES:ta on neuvoteltu samanaikaisesti AVAINTES:n kanssa eli SOTE ry:llä on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös AVAINTES:n sisältöön. SOTE ry ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta TSNTES:ssa. 

Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse.

Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on AVAINTES kuitenkin ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto uudeksi työehtosopimukseksi.  

Lisätietoja 
  • JUKO: neuvottelupäällikkö Minna Holm minna.holm@juko.fi 
  • Jyty: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima jonna.voima@jytyliitto.fi  
  • JHL: sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen riitta.rautiainen@jhl.fi 
  • OAJ: neuvottelupäällikkö Petri Lindroos petri.lindroos@oaj.fi 
  • KTN: työmarkkina-asiamies Tomas Wass tomas.wass@ktk-ry.fi 

Kuva: Leena Koskela