• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallinto-oikeus kumosi Kemijärven päätöksen opettajan irtisanomisesta

25.11.2020 - 16.30 Uutinen
Kuvituskuva

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kemijärven kaupungin päätöksen irtisanoa pätevä matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja ja jakaa tämän tunteja sellaisille opettajille, joilla ei ollut kelpoisuutta.

Osa irtisanotun opettajan tunneista oli annettu esimerkiksi biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajille, jotta näiden opetusvelvollisuudet tulisivat täyteen. Lisäksi osa tunneista oli annettu ylitunneiksi peruskoulun matematiikan opettajalle ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opettajille.

Irtisanominen oli hallinto-oikeuden päätöksen mukaan siis johtanut siihen, että matemaattisia aineita olivat lukuvuonna 2019–2020 opettaneet merkittävässä määrin henkilöt, joilla ei ollut kelpoisuutta. Kahdella opettajista oli lisäksi ollut yhteensä 12,5 viikkotuntia niin sanottuja ylitunteja opetusvelvollisuuteensa nähden.

Lukuvuonna 2019–2020 irtisanotun opettajan tunneista yhteensä 14 viikkotuntia oli annettu epäpätevien opetettavaksi. Lisäksi 9 viikkotuntia kemiaa oli siirretty opettajalle, jolla ei ollut kelpoisuutta kemian opettamiseen. Peruskoulun matematiikan opettajalla taas oli kelpoisuus kemian ja matematiikan opettamiseen, mutta ei fysiikan opettamiseen.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka matemaattisten aineiden opetustehtävät ovat yleisesti vähentyneet, kaupunki ei ollut osoittanut, että valituksen tehneen opettajan virkatehtävät tai työnantajan mahdollisuudet tarjota valittajalle virkatehtäviä olisivat vähentyneet päätöksentekohetkellä olennaisesti ja pysyvästi.

– Opetusta antavan opettajan pitää olla tehtäväänsä kelpoinen. Irtisanomiselle ei ole perusteita, jos muilla kelpoisilla opettajilla on samaan aikaan ylitunteja, muistuttaa lakimies Ira Hietanen-Tanskanen OAJ:stä.

Jaa