• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

”Haluan kiittää Suomen huippuosaavia opettajia” – Näin ministerit kommentoivat poikkeusoloja

18.03.2020 - 14.33 Uutinen
Kuvituskuva

Opettajat saivat kiitosta, kun ministerit vastasivat tänään koulutusta ja varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa. Kokosimme yhteen keskeiset ministereiden esiin nostamat pointit.

Tänä aamuna Suomessa on siirrytty uuteen ja poikkeukselliseen tilanteeseen Suomessa, kun lähiopetus suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on suurelta osin keskeytetty

– Ymmärrämme, että tämä muutos tarkoittaa myös hyvin suurta muutosta opettajien työnkuvaan. Haluan vielä uudestaan kiittää Suomen huippuosaavia koulutettuja opettajia ja kaikkia meidän rautaisia opetusalan ammattilaisia, jotka tässä tilanteessa hyvin nopeasti olivat valmiita siirtymään tähän poikkeukselliseen järjestelyyn, opetusministeri Li Andersson (vas) totesi tänään järjestetyn tiedotustilaisuuden aluksi.

Juttu jatkuu linkkivinkin jälkeen.

Koronavirus: vastauksia kysymyksiin

Opetus on koronavirusepidemian vuoksi poikkeusoloissa. Kokoamme vastauksia OAJ:n jäsenten kysymyksiin ja huoliin päivittyvälle sivulle. Tutustu!

oaj.fi/koronavirus

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) kommentoi tilaisuudessa korkeakoulutukseen ja opiskelijavalintoihin liittyviä asioita. Myös hän antoi tunnustusta opettajille.

– Meidän kaikkien täytyy sopeutua tilanteeseen ja toteuttaa tavoitteita esimerkiksi etäopetuksen keinoin. Se vaatii valtavasti luovuutta erityisesti opetushenkilöstöltä sekä sinnikkyyttä opiskelijoilta, Kosonen totesi.

Voit katsoa tiedotustilaisuuden alta tai lukea poimintoja opetusministerin sekä tiede- ja kulttuuriministerin kommenteista.

1. Opetusta ei ole keskeytetty

Vaikka Suomessa on siirrytty poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja etäopetukseen, niin opetus jatkuu, Li Andersson korosti.

– Valtioneuvosto ei ole keskeyttänyt opetusta Suomessa, vaan haluamme edelleen turvata lasten ja nuorten mahdollisuutta jatkaa opintojaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

2. Lakien valmistelu jatkuu 

OKM:ssä lakien valmistelu jatkuu normaalisti. Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen ei siis ole katkolla.

3. Varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat – lasten hoitamista kotona suositellaan

Hallitus on päättänyt, että varhaiskasvatusyksiköt ja esiopetus pysyvät auki kaikille lapsille. Kaikkien vanhempien on siis jatkossakin mahdollista viedä lapsi päivähoitoon, mikäli tarve näin vaatii. 

Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että mikäli mahdollista, vanhemmat hoitaisivat myös varhaiskasvatusikäiset lapset kotona. 

– On kysytty, miksi varhaiskasvatuksen yksiköt pysyvät auki. Syy on se, että haluamme myös poikkeustilanteissa mahdollistaa vanhempien työnteon. Lisäksi monet asiantuntijat ovat varoittaneet, että mikäli varhaiskasvatusyksiköt suljetaan, hoitovastuu siirtyy isovanhemille, jotka kuuluvat siihen riskiryhmään, jota haluamme suojella, Andersson sanoi.

Monet vanhemmat ovat myös kysyneet, miten toimia, jos itse tekee kotona etätyötä eikä samalla ole mahdollisuutta hoitaa lasta kotona. Siinä tilanteessa on Anderssonin mukaan edelleen mahdollista viedä lapsi päiväkotiin. Opetusministeri korostaa, että tätä asiaa on harkittava vanhempien ja työnantajien kesken.

4. Varhaiskasvatusmaksuista päättävät kunnat

Varhaiskasvatuslain mukaisista maksuista päättävät poikkeusoloissakin kunnat. Opetusministeri kuitenkin toivoo, että kunnat harkitsevat, maksujen perimättä jättämistä. Näin voitaisiin kannustaa heitä hoitamaan lapset kotona, joilla siihen on mahdollisuus.

5. Perusopetuksessa vain rajatulle joukolle lähiopetusta

Perusopetuksessa lähiopetusta saavat poikkeustilanteessa ainoastaan 1.-3.-luokilla olevat lapset, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville, ellei lapsen hoitoa ei ole mahdollista järjestää kotona. Lähiopetusta saavat myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat, joilla on oikeus lähiopetukseen riippumatta, millä alalla vanhemmat ovat töissä. 

6. Kouluruokailuun oikeutettuja vain lähiopetuksessa olevat

Opetusministeri toi esiin, että myös kouluruokailu on puhuttanut. Hän totesi, että kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua niille lapsille, jotka opiskelevat kotona. Kouluruokailuun ovat siis oikeutettuja vain ne lapset, jotka poikkeusoloissakin saavat lähiopetusta. 

Myöskään etäopiskelevat lukiolaiset ja ammatilliset opiskelijat eivät ole oikeutettuja kouluruokailuun.

7. Laajempi kouluruokailu kuntien harkinnan varassa

Kunnat voivat opetusministerin mukaan oman harkintansa mukaan järjestää kouluruokailua myös muille kuin lähiopetusta saaville lapsille. Kouluruokailun avaamista kaikille opetusministeri ei kuitenkaan suosittele, koska rajoittamistoimien tavoitteena on vähentää lähikontakteja. Jos kunnat järjestävät kouluruokailua kaikille, lasten lähikontaktien määrä on suuri. 

– Monessa kunnassa kouluruokailu järjestetään tarvepohjaisesti. Pidän tällaista käytäntöä suositeltavana, jos kunnissa halutaan ruokailua järjestää. 

8. Työnantaja voi velvoittaa opettajat töihin koulun tiloihin

Opetusministeri toi esiin, että opettajat myös kysyneet, voiko koulutuksen järjestäjä määrä opettajat toteuttamaan etäopetusta koulun tiloissa. Hän toteaa, että tämä asia on työnantajien eli koulutuksen järjestäjien harkinnan varassa, koska työnantajien direktio-oikeus on voimassa.

– Kannustan hyvään ja rakentavaan vuoropuheluun siitä, miten asiaa on tulevina viikkoina syytä järjestää, Li Andersson sanoo.

OAJ on kritisoinut muun muassa tänään eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa sitä, että osa työnantajista velvoittaa opettajia koululle silloinkin, kun se ei ole välttämätöntä.

9. Lukuvuoden pidentämisestä ei päätöksiä 

Lukuvuoden pidentämisestä ei opetusministerin mukaan olla tehty päätöksiä eikä linjauksia tässä vaiheessa. 

10. Ylioppilaaksi valmistuminen halutaan turvata

Myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on siirrytty etäopiskeluun. Ylioppilaskokeet toteutetaan opetusministerin mukaan aiemmin ilmoitetussa tiivistetyssä aikataulussa terveysviranomaisten antamia määräyksiä huomioiden.

–Tämä on tärkeää, koska haluamme turvata opiskelijoiden mahdollisuuden suorittaa yo-kokeet loppuun ja valmistua kevään aikana, Andersson totesi.

11. Korkeakoulutuksen opiskelijavalinnat turvataan

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen totesi, että vaikka korkeakouluissakin on siirrytty etäopiskeluun, opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa korkeakoulujen tiloissa, kunhan asianmukaisia varotoimia noudatetaan.

– Teemme kaikkemme sen eteen, että opiskelijat pääsevät siirtymään korkeakouluun. 

12. Koulutustavoitteet ennallaan

Ministeri Kosonen totesi, että poikkeusoloista huolimatta korkeakoulutuksen koulutustavoitteet ovat ennallaan.

13. Lisääntyvään oppimisen tuen tarpeeseen halutaan vastata

OAJ vaati tänään sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että poikkeusolojen jälkeen on varmistettava, että osaamisvaje paikataan.

Opetusministeriltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko poikkeustilan vuoksi lisääntyvään tukiopetuksen tarpeeseen varattu rahaa.

Konkreettisia päätöksiä asiasta ei Anderssonin mukaan olla tehty, mutta sanoi pitävänsä itsestäänselvyytenä, että valmiutta tällaiseen on. Myös pääministeri Sanna Marin (sdp) totesi, että hallituksella on valmiutta lähteä toimiin.

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!

 

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia