• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestöuudistuksen kohtalon hetket – Valtuusto päättää järjestön kehityksen suunnan

19.11.2020 - 12.38 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n syysvaltuustossa päätetään linjauksista, jotka vaikuttavat konkreettisesti järjestön tulevaisuuteen. Lähes kaksivuotinen järjestön uudistamisprojekti on loppusuoralla ja nyt valtuutetut päättävät, mihin suuntaan järjestöä tulevina vuosina kehitetään ja millä laajuudella.

Järjestön kaksivuotisen uudistamisprojektin aikana on kuultu erityisesti OAJ:n perusjäsenten mielipiteitä ja toiveita siitä, millainen on tulevaisuuden ammattijärjestö. Niiden pohjalta hallitus on tehnyt valtuustolle esityksen toimintatapa- ja mahdollisten sääntömuutosten jatkovalmistelulle.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on useaan otteeseen kannustanut valtuutettuja äänestämään uudistuksen puolesta ja sitä kautta rakentamaan uutta ja vaikuttavaa opetusalan ammattijärjestöä.

OAJ:n valtuutetuilla on nyt kaikki ratkaisun avaimet käsissään, mutta mitä mieltä he ovat hallituksen ehdotuksista. Valtuutetut eri valtuustoryhmistä vastaavat.

Suora jäsenyys

OAJ:llä ei ole suoria jäseniä, vaan jäsenet kuuluvat ensisijaisesti paikallis- tai työnantajakohtaisiin yhdistyksiin, joiden kautta jäsenyys OAJ:hin muodostuu. Hallitus ehdottaa, että jatkossa jäsenyys muodostuisi ensisijaisesti OAJ:hin yhdistysten sijaan.

Tästä eri valtuustoryhmillä on erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kuuluvansa ensisijaisesti Varhaiskasvatuksen opettajien liittoon (VOL) ja vasta sen jälkeen OAJ:hin. VOL:n valtuustoryhmän edustaja Hanna Yli-Kuortti on kuitenkin valmis suoraan jäsenyyteen, kunhan samalla turvataan oman yhdistyksen ja liiton jäsenyys. Salla Sutinen puolestaan hieman epäröi, miten varhaiskasvatuksen opettajajäsenet sen kokisivat.

Yleissivistävien opettajien ryhmään kuuluvat valtuutetut Kirsi Ihalainen, Marjut Koukkula ja Mervi Berg suhtautuvat suoraan jäsenyyteen positiivisesti, kunhan jäsen ohjataan oikeaan yhdistykseen.

— Mielestäni tämä on hyvä ajatus. On kuitenkin keskeistä, että jokainen jäsen tietää myös, mihin paikallisyhdistykseen kuuluu. Paikallisyhdistys on monen jäsenen mielestä OAJ:n kasvot, ja kiinnittyminen järjestöön tapahtuu juuri paikallisyhdistyksen kautta, alueyhdistyksen tuella, Berg sanoo. 

Haastatelluista kriittisimmin muutosehdotukseen suhtautuu ammatillisten ryhmän valtuutettu Tapio Lindfors.

— Minulle on jäänyt ehkä epäselväksi, miksi jäsenyyden pitäisi muodostua juuri näin. Tärkeimmäksi kaikista on ehkä kuitenkin se lähiedunvalvontaan liittyvä oma yhdistys, hän sanoo.

Ammatillisten valtuutettu Päivi Koppanen on kuitenkin valmis suoraan jäsenyyteen.

— Tämä ei tarkoita suoraan muutoksia järjestörakenteeseen. Jäsenen kannalta suora liittyminen selkeyttäisi usein tilannetta, varsinkin jos jäsenyyskriteerejä laajennetaan, Koppanen perustelee.

Järjestörakenteen tuettava jäseniä

OAJ:n hallitus ehdottaa esityksessään, että uudistuksessa organisoitaisiin OAJ:n rakennetta nykyistä paremmaksi, jotta se tukisi paremmin paikallistasoa ja perusjäseniä. Haastateltavista suurin osa oli sitä mieltä, että asia on tärkeä ja muutoksia on tehtävä. Moni piti järjestörakennetta suorastaan sekavana. Tärkeänä pidettiin, että erityisesti paikallis- ja alueyhdistystoiminnan organisoitumisessa on huomioitava alueiden erilaiset tarpeet.

— Alueiden erilaisuus ja erityiset tarpeet vaativat ketterämpiä ja yksilöllisempiä malleja. Enää ei voida organisoitua vain tietyn kaavan mukaan. Jopa alueellisten työmarkkina-asiamiesten rekrytointia kannattaa pohtia, Lindfors kiteyttää.  

Kevyempi järjestörakenne, äänivalta opiskelijoille ja jäsenpohjan laajentaminen

Edellisten kysymysten lisäksi hallitus ehdottaa järjestön hallinnon rakenteiden uudistamista ja keventämistä, edustuksellista äänioikeutta Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) edustajille sekä jäsenpohjan laajentamista nykyisestä.

Aikalisä uudistukselle

Korona lykkäsi myös järjestöuudistusta, sillä alkuperäisen aikataulun mukaan toimintapa- ja mahdolliset sääntömuutokset piti käsitellä jo syysvaltuustossa. Myös käsittelyssä olevien asioiden laajuus vaatii jatkoaikaa valmistelulle ja mahdollisten muutosten kohteina olevien kanssa käytäville keskusteluille. Nyt mahdolliset toimintatapa- ja sääntömuutokset  siirtyvät keväälle 2021.

Keskustelu ja päätökset järjestön uudistamisesta käydään 19.11. syysvaltuuston toisena istuntopäivänä.

Teksti: Milla Eronen

Viimeiseen kappaleeseen lisätty kahteen eri kohtaan toimintatapamuutos.