• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jatkuvan oppimisen uudistus sai linjaukset – OAJ: Tutkinto on vastaisuudessakin tärkeä pohja

17.12.2020 - 13.07 Uutinen
Kuvituskuva

Kansanedustajista koostunut parlamentaarinen ryhmä ministeri Li Anderssonin johdolla on tehnyt linjaukset jatkuvan oppimisen uudistamiseksi. Uudistuksessa on tavoitteena jatkuvan oppimisen pitkäjänteinen, systemaattinen kehittäminen työikäisen väestön osaamistason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Aikuisväestön osaamisen kehittäminen on OAJ:n mielestä ensiarvoisen tärkeää työelämän murroksessa.

OAJ tähdentää, että tutkintokoulutus on työelämän kannalta ensisijainen koulutusmuoto. Tutkinnon jälkeistä osaamista voidaan kehittää esimerkiksi tutkinnon osia suorittamalla.

– Suomessa on laaja ja korkeatasoinen koulutustarjonta. Umpiperiä meillä ei ole. Päinvastoin meillä on monenlaisia väyliä nostaa osaamistasoa vapaan sivistystyön koulutuksesta ammatillisiin opintoihin ja korkeakoulutukseen saakka. Näitä jo olemassa olevia rakenteita pitäisi vahvistaa, toteaa erityisasiantuntija Tuovi Manninen OAJ:stä.

OAJ:n mielestä rahoitusinstrumentin pitäisi niin ikään tukea työelämälle relevantteja koulutuksia. Vapaan sivistystyön koulutustarjontaa tulisi hyödyntää entistä enemmän aliedustettujen ryhmien kouluttautumisessa.

Alueille luotava systemaattisia yhteistyömalleja

Kohtaanto-ongelman ratkomiseksi on nyt tärkeintä luoda alueilla toimivia ja systemaattisia yhteistyömalleja, joilla alueen työikäisen väestön osaamista kehitetään vastaamaan tehokkaammin alueen työvoimatarpeeseen.

– Alueilla yhteistyö työhallinnon ja oppilaitosten kesken toimii nykyisin vaihtelevasti. Myös oppilaitosyhteistyössä on alueellisia eroja, Manninen kertoo.

Työhallinnon ja oppilaitosten yhteistyötä alueilla on kehitettävä ura-, ohjaus- ja neuvontapalveluissa, työelämäyhteistyössä sekä paikallisen koulutustarpeen kartoittamisessa ja työikäisen väestön osaamisen päivittämisessä ja uusintamisessa.

– Tätä kautta saadaan aikaan pysyviä toimivia, pitkäjänteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja, Manninen sanoo.

Täällä voit tutustua parlamentaarisen ryhmän linjauksiin