• logo
  • logo

Julkisen ja yksityisen sektorin palkoissa parin prosentin erot – sukupuolella suuri vaikutus

17.02.2020 - 14.38 Uutinen
Kuvituskuva

Erot nais- ja miesvaltaisten alojen palkoissa selittävät suomalaisten palkkaeroja enemmän kuin erot yksityisen ja kunnallisen sektorin palkkojen välillä. Tänään julkistetun Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan samanlaista työtä tekevien palkat ovat yksityisellä sektorilla 2–3 prosenttia kuntasektorin palkkoja paremmat.

Tänään julkaistiin KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen teettämä selvitys kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkkaeroista.

Vaikka palkat ovat yksityisellä sektorilla pari prosenttia kuntasektorin palkkoja paremmat, naisten palkoissa ei selvityksen mukaan ole juuri eroa eri sektoreiden välillä. Miehillä yksityisen sektorin palkat ovat sen sijaan noin 6–7 prosenttia korkeammat.

Pääosin kuntasektorille keskittyvillä kasvatus- ja opetusalalla sekä terveys- ja sosiaalialalla kuntasektorin palkat ovat jopa jonkin verran yksityistä sektoria paremmat. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan palkkataso on yksityisellä puolella kuntaa heikompi. Opettajankoulutuksen saaneista palkansaajista 92 prosenttia työskentelee kuntasektorilla.

Ongelma on nais- ja miesvaltaisten alojen eriytymisessä

– Sukupuolten väliset tasoerot palkoissa johtuvat pitkälti siitä, että naiset työskentelevät pääosin kuntasektorille keskittyvissä ammateissa, joissa palkkataso on miesvaltaisia yksityisiä aloja alempi. Palkkaeroja ei siis ole syytä verrata ainoastaan julkisen ja yksityisen sektorien samojen työtehtävien kesken, koska ongelma on nimenomaan nais- ja miesvaltaisten alojen palkkatasojen eriytyminen.

– Jos verrataan esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkkoja, ne ovat yksityisellä sektorilla 13–18 prosenttia korkeampia kuin kunnissa, OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen sanoo.

OAJ:n tällä neuvottelukierroksella ajaman useampivuotisen palkkaohjelman tarkoitus on kuroa umpeen yksityisen sektorin miesvaltaisten alojen ja kuntasektorin koulutettujen naisvaltaisten alojen välistä palkkaeroa.

Teksti: Airi Vuolle
 

Lue myös Mika Väisäsen blogi Miksi OAJ haluaa palkkaohjelman

 

 

OAJ neuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa