• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutumassa – OAJ:n vaikuttaminen kantaa hedelmää

09.10.2020 - 09.01 Uutinen
Kuvituskuva

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun on määrä alkaa ensi vuonna. OAJ on pitkään esittänyt esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi, ja se on muun muassa osa OAJ:n oppivelvollisuusmallia.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulla halutaan vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa. Tämä tapahtuu muun muassa lisäämällä viisivuotiaiden osallistumista suunnitelmalliseen opetukseen sekä kehittämällä esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kokeilussa halutaan myös selvittää esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita.

OAJ kannattaa kokeilua ja sen tavoitteita lämpimästi.

– On myös hyvä, että kokeilua varten laaditaan opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. On tärkeää huomioida leikin merkitys lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisessä, kertoo OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja -17 syntyneille lapsille. Siihen osallistuvat kunnat valitaan otantana. Lapsia on tarkoitus saada mukaan noin 10 000. Kokeilu jatkuu toukokuuhun 2024.

Kokeilun onnistumiseksi on tärkeää, että huoltajat laittavat lapsensa kaksivuotiseen esiopetukseen ja osallistumiseen kannustetaan laajasti.

Maan hallitus antoi tällä viikolla esityksensä asiaa koskevista laeista, ja ne etenivät eduskunnan lähetekeskusteluun.


Oppivelvollisuutta pohdittava myös alkupäästä

OAJ on puhunut kaksivuotisen esiopetuksen puolesta pitkään. Se oli yksi OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista ja sisältyy myös OAJ:n malliin oppivelvollisuuden laajentamiseksi.

– Viime aikoina on käyty paljon keskustelua oppivelvollisuuden loppupäästä. On hyvä, että keskustelu ei typisty vain siihen, vaan nostetaan vahvemmin esiin myös varhaisempien vuosien merkitys ja panostetaan niihin, toteaa OAJ:n erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilä.

Kokeilu tarjoaa mahdollisuuden arvioida ja vahvistaa oppimisen tuen toteutumista esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kaksivuotisen esiopetuksen myötä lapset pääsevät entistä varhaisemmassa vaiheessa perusopetuslaissa säädetyn tuen piiriin.

OAJ:n mielestä kokeiluun osallistuvilta toimipaikoilta pitää edellyttää sitä, että niissä on kelpoisuusvaatimukset täyttävät opettajat. On oleellista, että kokeilussa esiopetusta antaa kelpoinen opettaja ja että opettajia on resursoitu ryhmään riittävästi.

 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela

Jaa