• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu sai eduskunnan hyväksynnän – OAJ kannattaa lämpimästi

04.12.2020 - 16.05 Uutinen
Kuvituskuva

Eduskunta hyväksyi perjantaina kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun. OAJ kannattaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua ja sen tavoitteita lämpimästi. OAJ on tyytyväinen, että kokeiluun laadittavissa opetussuunnitelman perusteissa leikin merkitys korostuu vahvasti.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu tuo ensi syksynä ison joukon viisivuotiaita maksuttoman esiopetuksen piiriin.

– Kaksivuotinen esiopetus vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja edistää esiopetuksen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta, sanoo erityisasiantuntija Auli Setälä OAJ:stä.

Leikki ja ilo isossa roolissa

Kokeiluun laaditaan omat opetussuunnitelman perusteet, ja paikalliset opetussuunnitelmat tulevat laadittaviksi kevään 2021 aikana.

Opetushallitus pyysi marraskuussa lausunnot luonnoksesta opetussuunnitelman perusteiksi. Lausunnossaan OAJ totesi, että perusteluonnoksessa näkyvät selkeästi leikki ja leikin merkitys.

– Niissä korostuu voimassa olevia esiopetuksen ops-perusteita enemmän myös oppimisen kokonaisvaltaisuus, oppimisympäristö sekä myönteisten oppimiskokemusten ja ilon merkitys, mikä on iloinen asia, Setälä sanoo.

Lapsille varmistetaan eheä päivä

Esiopetusta koskevat säädökset tuovat aiempaa nuoremmille lapsille mahdollisuuden saada entistä vahvemmin turvattua kehityksen ja oppimiseen tukea sekä myös oppilashuoltoa.

Kokeilussa noudatetaan varhaiskasvatuksen ryhmäkokosäännöksiä ja huolehditaan, että siihen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen. Myös opetussuunnitelman perusteluonnoksessa tuodaan useassa kohdassa esille eheän päivän merkitys lapselle.

Kunnat eivät itse hakeudu kokeilun piiriin, vaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat otantana. Kokeilusta aiheutuvat kulut korvataan kunnille valtionavustuksella.  

– Kokeilu antaa kunnalle mahtavan mahdollisuuden kehittää ja laajentaa esiopetusta ja olla koulutuksen edelläkävijä, Setälä toteaa.

Eduskunta näki opinpolun alun merkityksen

Eduskunta antoi esitykselle vahvan tuen, kun se päätti asiasta 4. joulukuuta. Puheenvuoroissa muistutettiin, miten suuri merkitys on panostuksella lasten oppimisen alkupolulle riittävän varhain.

Kokeilua koskeva lainsäädäntö tulee voimaan mahdollisimman pian ja kokeilu alkaa elokuussa 2021.

Lue myös aiempi uutisemme aiheesta
Tutustu OAJ:n lausuntoon

 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela